Skip to main content

Roto Professional Service – rozwój w 2021 dzięki różnorodności usług serwisowych

Negatywne skutki pandemii w 2021 r., były również odczuwalne w Roto Professional, tłumaczył Christian Faden. Podobnie jak w poprzednim roku odwołano niemal wszystkie targi konsumenckie. Ograniczono edukacyjne działania policji w zakresie zabezpieczeń przed włamaniem. Braki materiałowe i zastoje w dostawach, których doświadczają firmy partnerskie, a także związane z tym znaczne podwyżki cen, są faktem. Na szczęście użytkownicy i klienci coraz mniej obawiają się spotkań na żywo, co jest krokiem w dobrym kierunku.

Opisując kondycję branży technologii zabezpieczeń na rynku niemieckim, w tym usług serwisowych, prezes RPS dostrzega jej stagnację. Biorąc pod uwagę 55 % spadek przestępczości w Niemczech od 2015 r. i brak publicznego i medialnego zainteresowania tym tematem, społeczeństwo ma niewielką motywację i nie chce inwestować w zabezpieczenia. Dofinansowania rządowe nie są w stanie tego gruntownie zmienić. Jak podkreśla Christiana Fadena bezpieczeństwo to wciąż ważna kwestia, zwłaszcza z perspektywy prewencyjnej. RPS nadal prowadzi aktywne działania w tym obszarze, czego przykładem jest zmodyfikowane okucie PM 12/16-VdS z certyfikatem VdS.

Oryginalny pomysłodawca

Na tym tle szczególnie dobrze sprawdziła się wdrożona przez RPS strategii dywersyfikacji. Wynagradza ona tymczasowe straty w sektorach zabezpieczeń przed włamaniem i remontowym, ale także zapewnia stabilny, systematyczny wzrost. W 2021 r. było to możliwe dzięki gwałtownie rosnącemu popytowi w segmencie usług, który obecnie odnotowuje najwyższe obroty na wszystkich obszarach. Kompleksowa usługa serwisu dla okien dachowych, wdrażana i poszerzana wraz z Roto Technologia Okien Dachowych (DST) od 2020 r., odgrywa tu istotną rolę. Wszystkie firmy działające w ramach sieci serwisowej „Service Friends” oferują kompleksowy pakiet usług od naprawy do prac konserwacyjnych, niezależnie od producenta. Doskonałe przyjęcie rynkowe konceptu sieci serwisowej okazało się inspirujące, co potwierdzają próby stworzenia podobnych modeli usług przez niektórych producentów okuć. „Dla nas jako twórców tego modelu jest to potwierdzenie jakości naszych pomysłów i jednocześnie zachęta do dalszego działania” – powiedział prezes zarządu RPS.

Cel: stworzenie gęstej sieci wykwalifikowanych i doświadczonych firm partnerskich obecnych w obszarach zurbanizowanych w Niemczech – został niemal osiągnięty. Sieć liczy obecnie 8 firm, zlokalizowanych w 11 miejscach w Niemczech i Szwajcarii. W marcu 2021 r. dołączyła centralnie zlokalizowana firma SecuTecc, obsługująca rejon Halle-Lipsk-Drezno. Nowy partner stanowi strategiczne zabezpieczenie, biorąc pod uwagę intensywną działalność budowlaną we wschodnich Niemczech.

Czego oczekują zarządcy nieruchomości?

Prezes RPS podkreślał, że mali przedsiębiorcy, których liczba rośnie zwłaszcza w sektorze usług, zmagają się z typowymi wyzwaniami gospodarczymi, administracyjnymi i logistycznymi. Dlatego wsparciem na wszystkich etapach ich działalności, szczególnie w momencie szybko rosnącego popytu na profesjonalną konserwację drzwi i okien jest cyfryzacja usług RPS. Zdaniem Martina Kaßlera, prezesa zarządu niemieckiego stowarzyszenia zarządców nieruchomości VDIV, współpraca z RPS jest niezwykle istotna, ponieważ około 60% ogółu budynków w Niemczech pochodzi sprzed pierwszego niemieckiego rozporządzenia o izolacji cieplnej. Oznacza to, że okna i drzwi w tych budynkach są podatne na zwiększone zużycie energii. Ich wymiana i regularna konserwacja wymagają specjalistycznego wsparcia profesjonalnych partnerów. Wsparcie zarządców nieruchomości obejmować może: umawianie spotkań bezpośrednio z najemcami, potwierdzenie od najemcy, że zatwierdza wykonaną pracę, zgodność z RODO, kompleksowa dokumentację konserwacji dla zabezpieczenia gwarancji oraz konkurencyjne ceny. Wdrożenie tego w praktyce i dalsza optymalizacja usług dla zarządców nieruchomości możliwa jest dzięki bliskiej współpracy z VDIV z RPS. Stworzony przez Roto cyfrowy proces konserwacji w biznesie projektowym online obejmuje kluczowe etapy – od umówienia się na spotkanie do przekazania dokumentacji. „Z programu regularnie korzystają wszyscy nasi partnerzy biznesowi – cyfryzacja to także czynnik napędowy rozwoju” – podsumowuje Faden.