Skip to main content

Roto ITC

Mechaniczno-technologiczne badania elementów fasad

Mając na uwadze satysfakcję klienta i możliwie największe korzyści dla klienta, ciągłe zapewnianie jakości oraz ulepszanie naszych produktów i usług jest jednym z naszych głównych celów.

Zanim nasze produkty wejdą na rynek, przechodzą szereg testów obciążeniowych w ramach testów prototypowych i rozwojowych. Dzięki Międzynarodowemu Centrum Technologicznemu (ITC) w naszej głównej lokalizacji w Leinfelden-Echterdingen posiadamy postępowe i wydajne centrum testowe.

Na 1400 m2 powierzchni prowadzimy kompleksowe badania mechaniczno-technologiczne okien, drzwi, okuć i materiałów metalowych przy pomocy najnowocześniejszych obiektów i urządzeń.

Roto ITC

Usługi

Prowadzimy badania na zgodnie z aktualnymi krajowymi i międzynarodowymi normami i wytycznymi.

Dzięki naszej akredytacji zgodnie z normą DIN EN ISO / IEC 17025 nasi klienci wewnętrzni i zewnętrzni mają zawsze pewność, że testy są przeprowadzane nie tylko zgodnie z normami, ale przede wszystkim neutralnie.

Testy włamaniowe wg EN 1627 – 1630:

 • Wymagania i klasyfikacja zgodnie z EN 1627
 • Metoda badawcza do określania odporności pod obciążeniem statycznym zgodnie z EN 1628
 • Metoda badawcza do określania odporności pod obciążeniem dynamicznym zgodnie z EN 1629
 • Procedura testowa do określania odporności na próby włamania ręcznego zgodnie z EN 1630

Badanie szczelności powietrzno-deszczowej oraz wiatroodporności okien i drzwi:

 • Badanie przepuszczalności powietrza zgodnie z EN 1026/12 207
 • Badanie szczelności na zacinający deszcz zgodnie z EN 1027/12 208
 • Badanie odporności na wiatr zgodnie z EN 12 211/12 210
 • Badanie wytrzymałościowe okuć rozwiernych i rozwierno-uchylnych zgodnie z:
  - DIN EN 13 126 / Part 8
  - QM 328 / RAL-GZ 607/3
 • Badanie wytrzymałościowe funkcji okien wg DIN EN 1191
 • Badanie wytrzymałościowe funkcji rolek w okuciach przesuwnych i harmonijkowych oraz drzwiach balkonowych wg DIN EN 13 126 / cz. 15
 • Badanie wytrzymałościowe funkcji okuć przesuwnych, unośno-przesuwnych i uchylno przesuwnych do okien i drzwi wg EN 13 126 / część 16 i 17
 • Badanie momentu obrotowego klamek okiennych wg RAL-RG 607/9
 • Badanie wytrzymałościowe funkcji klamek okiennych wg RAL-RG 607/9
 • Test wytrzymałości na rozciąganie zgodnie z EN ISO 6892-1
 • Bdanie twrdości wg
  - EN ISO 6506-1
  - EN ISO 6507-1
  - EN ISO 6508-1
  - Brinell
  - Vickers
  - Rockwell / HRC
 • Badania odporności antykorozyjnej (w mgle solnej) wg EN ISO 9227

Nasi klienci od lat doceniają fachową wiedzę i jakość wyposażenia Roto ITC.
Aby te kompetencje były również potwierdzane zewnętrznie, zostaliśmy akredytowani przez Niemiecką Jednostkę Akredytującą (DAkkS) w oparciu o normę DIN EN ISO / IEC 17025.

Ta akredytacja jest najwyższą nagrodą przyznaną placówce badawczej w sektorze prywatnym. Gwarantuje również, że odpowiednie testy dla naszych klientów wewnętrznych i zewnętrznych są zawsze przeprowadzane poprawnie, a przede wszystkim neutralnie, zgodnie z aktualnymi krajowymi i międzynarodowymi normami i wytycznymi.

Akceptacja wyników badań i certyfikatów w Europie i poza nią jest ważnym warunkiem wstępnym budowania zaufania do jakości produktów przemysłowych.