Skip to main content

Technologia okien i drzwi Roto (FTT)

Początek naszej historii, jak w przypadku wielu innych liczących się firm, łączy się z nazwiskiem wielkiej osobowości: Wilhelma Franka.
Jego pomysły – jak na przykład pierwsze okucie rozwierno-uchylne, wdrożone do produkcji przemysłowej w roku 1935 albo składane schody na poddasze – uczyniły go Pionierem. Założyciel naszej firmy był niemieckim wynalazcą „par excellence“.

Dziś Technologia okien i drzwi Roto jest jednym z czołowych światowych producentów okuć okiennych i drzwiowych. Roto jest na całym świecie symbolem innowacyjnych, indywidualnych i niezawodnych systemów okuć, które zwiększają wartość okien i drzwi dla ich użytkowników. Opracowujemy inteligentne rozwiązania łączące bezpieczeństwo, zarządzanie energią i komfort w domu.

Producenci okien, projektanci i właściciele budynków ufają marce Roto i konsekwentnemu wdrażaniu niemieckich standardów jakości.

Roto Leinfelden

Roto jest zawsze blisko klienta

Jako ugruntowana, tradycyjna firma z szerokim portfolio produktów i usług, Roto konsekwentnie dostosowuje wszystkie działania biznesowe do rzeczywistych potrzeb swoich klientów. To ich życzenia i oczekiwania nieustannie nas inspirują.

Bliskość do klienta oznacza niezawodne i stabilne partnerstwo. Poza tym bliskość klienta jest wynikiem i jednocześnie podstawą produktów wiodących pod względem technicznym oraz usług dopasowanych do potrzeb – a tym samym warunkiem decydującym o sukcesie naszych partnerów i klientów.

german made – co to znaczy?

Firma Roto z siedzibą w Leinfelden-Echterdingen k. Stuttgartu jest niemiecką Grupą Firm.
Roto rozwijało się przez lata solidnie i stabilnie.

Nasze wspólne wartości tworzą tożsamość, która umożliwiła Roto, firmie o niemieckim rodowodzie, stać się liderem w swojej branży. System naszych wartości opiera się na trzech filarach:

  • ciągłości, konsekwencji i niezawodności
  • doświadczeniu, ukierunkowaniu na sukces i dalekowzroczności
  • wiedzy, umiejętności i niemieckiej sztuce inżynieryjnej.

Jako technologiczny lider Roto konstruuje inteligentne produkty, które za sprawą precyzji rozwiązań technicznych i trwałości odpowiadają oczekiwaniom klientów.

W zarządzaniu produkcją i zasobami naturalnymi,
a także w logistyce kierujemy się niezależnie od tego,
w jakim kraju wytwarzane są produkty Roto, niemieckimi wartościami, takimi jak niezawodność, dokładność i wizja.

Dzięki niemieckiej precyzji w konstrukcji i rozwoju,
w zarządzaniu jakością i procesami dostarczamy niezawodnie wysoką jakość produktów i usług. Na całym świecie.

Konsekwentne wdrażanie niemieckich wartości w standardach i normach budzi zaufanie naszych Partnerów i klientów. To wszystko określamy mianem „german made“.

Globalny gracz

Wszystkie zakłady produkcyjne Roto FTT są kontrolowane jako sieć. Umożliwia to wysoki poziom integracji pionowej - od surowca do materiału pierwotnego, aż po montaż całych zespołów.

  • 18 zakładów produkcyjnych zapewnia wydajne i terminowe wytwarzanie produktów Roto zgodnie z najwyższymi standardami jakości
  • 32 spółek handlowych, wspieranych przez dalszych partnerów handlowych z dużą wiedzą fachową, zrozumieniem interkulturowym i zaangażowaniem zapewnia obecność blisko klienta
  • 26 centrów dystrybucyjno-logistycznych zapewnia niezawodne dostawy do klientów nawet w szczytach sezonowych.

Roto na świecie