Skip to main content

System informowania o nieprawidłowościach

Prawidłowy i zgodny z zasadami sposób postępowania ma dla Grupy Roto najwyższe znaczenie. Sukces naszej firmy opiera się na zasadach integralności i zgodności. Aby móc sprostać tym wymaganiom, musimy dowiadywać się o potencjalnych nieprawidłowościach, które mogą mieć poważne konsekwencje dla naszej firmy.

Nasz system informowania o nieprawidłowościach służy do przyjmowania i opracowywania zgłoszeń dotyczących faktycznych lub domniemanych naruszeń reguł, Wewnętrznego Systemu Kontroli i innych zarządzeń firmy Roto, a także informacji o sposobach zachowania, które budzą obawy o niekorzystne skutki ekonomiczne dla Roto lub naruszenie reputacji firmy.

Każde zgłoszenie jest sprawdzane i konsekwentnie badane. Dochodzenia są prowadzone z zachowaniem najwyższej poufności; w razie potrzeby informacje można również przekazywać anonimowo. Ponadto osobom przekazującym zgłoszenie oraz osobom, których ono dotyczy, a także pracownikom zaangażowanym w wyjaśnienie zgłoszenia, gwarantujemy największą możliwą ochronę.

Whistleblowing system

Zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości

Macie Państwo możliwość bezpośredniego i poufnego lub, w razie potrzeby, anonimowego przekazywania informacji za pośrednictwem cyfrowego systemu informowania o nieprawidłowościach roto.integrityline.com, wymiany dokumentów i pozostawania w kontakcie za pośrednictwem własnej skrzynki pocztowej.

Ważna uwaga dotycząca korzystania z cyfrowego systemu informowania o nieprawidłowościach: Jeżeli na liście nie ma preferowanego języka, zgłoszenie można również przekazać w każdym innym języku. Osoby przekazujące zgłoszenie same mogą zdecydować, czy chcą pozostać anonimowe. System został sprawdzony pod kątem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.

Przekazywanie zgłoszenia

Aby Państwa zgłoszenie zostało odpowiednio opracowane i zbadane, ważne jest, aby było jak najbardziej szczegółowe. Pomocne będzie podanie odpowiedzi na pięć poniższych pytań w Państwa zgłoszeniu:

  • Kto?
  • Co?
  • Kiedy?
  • Jak?
  • Gdzie?

Osoba przekazująca zgłoszenie musi pamiętać o tym, aby opisy były zrozumiałe również dla osób spoza branży. W tym celu pomocna będzie Państwa dostępność w razie dodatkowych pytań.

Zarządzenie w sprawie systemu informowania o nieprawidłowościach Roto

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu postępowania ze zgłoszeniami, prosimy zapoznać się z Zarządzeniem w sprawie systemu informowania o nieprawidłowościach Roto, do którego link można znaleźć w cyfrowym systemie informowania o nieprawidłowościach.

Uwaga

System informowania o nieprawidłowościach nie jest przeznaczony do skarg ogólnych, wewnętrznych (osobistych) sporów i konfliktów ani do przesyłania zapytań dotyczących produktu i gwarancji. W przypadku skarg ogólnych, zapytań dotyczących produktu lub gwarancji prosimy kontaktować się z lokalnym działem serwisowym Roto; w razie wewnętrznych sporów lub konfliktów prosimy kontaktować się z przełożonym, osobą odpowiedzialną za proces lub działem HR.

Przekazywanie zgłoszenia