Skip to main content

Dane o firmie


Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o.
Wał Miedzeszyński 402
03-994 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 567 09 00 do 04
E-mail: info.pl@roto-frank.com

jest spółką dystrybucyjną firmy

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Niemcy

Zarząd:
Joanna Skalbaniok

Numer KRS: 0000056686, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydz. Gospodarczy KRS 
Kapitał Zakładowy: 8.500.000 PLN
NIP: PL 113-01-05-933; Regon: 010988920; Nr rejestrowy BDO: 000106584 

W sprawie pytań lub ewentualnych problemów technicznych prosimy o kontakt: info.pl@roto-frank.com.

Roto FTT legal notices

Komisja Europejska udostępnia platformę internetową do rozstrzygania sporów on-line (tzw. „Platformę systemu operacyjnego”). Platformę tę można znaleźć pod następującym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Konsumenci mogą korzystać z tej platformy w celu rozstrzygania sporów dotyczących towarów lub usług, które kupili online, pod warunkiem, że odpowiedni dostawca uczestniczy w procedurze rozstrzygania sporów przez internetową komisję arbitrażową.

Informacja zgodnie z § 36 ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG)

Firma Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH nie jest gotowa ani zobowiązana do uczestniczenia w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumencką komisją arbitrażową.

Osoba odpowiedzialna w roz. §18 ust. 2 Umowy państowej w sprawie mediów

Daniel Gandner 
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Niemcy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej firmie, zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Informacja o realizacji SP Roto 2021

Informacja o realizacji SP Roto 2022