Skip to main content

Magazyn dla klientów Roto Inside

Technologia okien i drzwi Roto. Magazyn dla partnerów i pracowników

Wyczerpujące reportaże z całego świata Roto dostarczają pracowicie przeanalizowanych i interesujących informacji zza kulis i umożliwiają Wam jako czytelnikom spojrzenie na międzynarodową pozycję Roto.
Informacje o produktach oraz dane i fakty istotne dla branży i naszej firmy stanowią treść magazynu.

Na tej stronie zawsze można pobrać aktualne wydanie.
Starsze wydania udostępniamy zainteresowanym w zakładce Dokumenty i media.

Customer magazine Roto Inside

Aktualne wydanie

Wybrane:

Zawiasy walcowe Roto Solid B teraz do profili ze wszystkich materiałów // Roto NX system modułowy: rozwierno-uchylne strony zawiasowe do profili ze wszystkich materiałów // Relacje klientów Francja: Roto NX, Polska: drewno, PVC i aluminium; Turcja: Sliding, Kanada: Okucie i uszczelka // Narożnik specjalny Roto Aluvisionpełna funkcjonalność i duża szczelność okien skośnych