Skip to main content

Roto AL

Okucie uniwersalne do okien i drzwi balkonowych z aluminium

 • Wysokiej jakości system okuć do prawie wszystkich popularnych kształtów okien i typów otwierania
 • Znakomite dostosowanie do wymogów produkcji i rentowność
 • Modułowy system
 • Masa skrzydła do 300 kg
 • RC 2 / RC 3

Roto AL to uniwersalne okucie do okien i drzwi balkonowych z aluminium z nawierzchniową stroną zawiasową o masie skrzydła do 300 kg. Wyznacza ono nowe standardy w zakresie łatwej produkcji i rentowności.

Wysokiej jakości system okuć zbudowany jest zgodnie z zasadą konstrukcji modułowej i pozwala na realizację okien niemal w każdym rozmiarze i kształcie oraz we wszystkich sposobach otwierania (rozwierno-uchylny, rozwierny, uchylny, ruchomy słupek i TiltFirst). W przypadku najwyższych wymogów w zakresie bezpieczeństwa, komfortu obsługi i trwałości najlepszym wyborem jest Roto AL.

Strony zawiasowe

Roto AL 300 kg

 • Maks. wysokość skrzydła 3000 mm
 • Sposób otwierania: skrzydło rozwierne
 • Możliwość wygodnej korekty dzięki regulacji skrzydła w pionie na zawiasie dolnym w zamontowanym oknie


Roto AL 200 kg

 • Maks. wysokość skrzydła 3000 mm
 • Certyfikowane wg QM 328
 • Sposoby otwierania: rozwierno-uchylny, rozwierny
 • Maksymalna szerokość uchyłu 190 mm umożliwia bardzo duży przekrój wentylacyjny dla systemów profili o dużej głębokości konstrukcyjnej.

Roto AL 160 kg

 • Wstępnie zamontowana strona zawiasowa i rozwórka w wersjach DIN L i DIN R to jeszcze łatwiejszy montaż
 • Maks. wysokość skrzydła 2700 mm
 • Sposoby otwierania: rozwierno-uchylny, rozwierny, TiltFirst


Roto AL 90/130 kg

 • Ujednolicona strona zawiasowa do skrzydeł o masie do 130 kg i wysokości do 2700 mm
 • Zawias górny i dolny oraz wsporniki mogą być stosowane jako prawe lub lewe.
 • Możliwość wygodnej korekty dzięki regulacji skrzydła w poziomie i w pionie na zawiasie dolnym w zamontowanym oknie
 • Szlachetny wygląd dzięki zlicowanym ze skrzydłem wspornikom zawiasów z ukrytymi wkrętami

Dane techniczne

Szer. skrzydła
maks. 1600 mm
Wys. skrzydła
maks. 3000 mm
Masa skrzydła
maks. 300 kg
Zabezpieczenie
RC 2 / RC 3

Wyposażenie dodatkowe

Roto AL braked and damped opening restrictor

Ogranicznik rozwarcia z hamulcem i amortyzatorem

Ogranicznik rozwarcia z hamulcem i amortyzatorem jest specjalnie dostosowany do okucia i umożliwia realizację ambitnych obiektów.

Roto AL (special) opening restrictor with brake and stop

Specjalny ogranicznik rozwarcia z hamulcem i zderzakiem

Zintegrowane i płynnie regulowane hamulec i zderzak oferują podstawową funkcję ogranicznika rozwarcia i zapobiegają niekontrolowanemu ruchowi skrzydła okiennego.

Roto AL special opening restrictor with lockable stop function

Specjalny ogranicznik rozwarcia z funkcją zderzaka zamykaną na klucz

Funkcja zderzaka zamykana na kluczyk umożliwia ustawienie i zablokowanie maksymalnego kąta rozwarcia skrzydła. Tylko poprzez odblokowanie funkcji zderzaka skrzydło można otworzyć do pełnej szerokości, np. w celu umycia okna.

Roto AL special opening restrictor with lockable, but bypassable stop function

Specjalny przejezdny ogranicznik rozwarcia z funkcją zderzaka zamykaną na klucz

Łatwiej jest ponownie zaryglować skrzydło, które zostało całkowicie otwarte kluczem. Zdefiniowana szerokość ogranicznenia jest ponownie aktywowana po najechaniu na ogranicznik. Nie ma potrzeby dodatkowego ryglowania za pomocą klucza.

Roto AL special opening restrictor which locks in the end position and is controlled by the handle

Specjalny ogranicznik rozwarcia z blokada w położeniu końcowym sterowany klamką

Solidne rozwiązanie do ochrony wysokiej jakości aluminiowych okien rozwiernych: Skrzydło okna można otworzyć do określonej szerokości i zablokować w pozycji końcowej przez przekręcenie klamki.

Montaż

Jeśli oprócz najwyższych wymagań w zakresie bezpieczeństwa, łatwości obsługi i trwałości stawiamy na szczególnie oszczędną czasowo produkcję, Roto AL jest idealnym okuciem:

 • Wytrzymałe wkręty torx w elementach na ościeżnicy i skrzydle zapewniają szybki i nieuciążliwy montaż
 • Do montażu narożnika mocowanego przez widełki zaciskowe nie są potrzebne żadne narzędzia
 • Stałe wymiary (T4 / T5) wyznaczające pozycję zaczepów oraz skrócenie listwy popychacza pozwala na wysoką jakość wykonania

Masz pytanie na temat produktu?

Roto Frank Okucia Budowlane

Wał Miedzeszyński 402
03-994 Warszawa
Polska

+48 22 567 09 00info.pl@roto-frank.com
Kontakt-thanks

Twój partner w sprawie rozwiązań specjalnych do aluminium

Roto Object Business

Bezpieczeństwo w planowaniu i wdrażaniu specjalnych rozwiązań do aluminium

Realizacja ambitnych i atrakcyjnych wizualnie obiektów wymaga innowacyjnych rozwiązań do okien i elementów fasad. Do wyjątkowo dużych, energooszczędnych okien i drzwi o wąskich ramach z aluminium, których nie można zrealizować przy użyciu standardu, Roto opracowuje korzystne rozwiązania specjalne.

Eksperci Roto Object Business są Twoim mocnym wsparciem we wszystkich kwestiach związanych z techniką okienną i drzwiową odnoszących się do obiektów. Wdrażamy indywidualnie dopasowane rozwiązania okuciowe dostosowane do potrzeb klienta, dzięki którym możliwa jest realizacja niestandardowych pomysłów.

Roto Object Business