Skip to main content

Roto Technologia Okien i Drzwi: rok 2021 oceniamy bardzo pozytywnie

„Doskonale poradziliśmy sobie w kolejnym niezwykle wymagającym roku 2021 i jesteśmy zadowoleni z wyników. Dotyczy to w równym stopniu sprzedaży, zysków i udziałów w rynku” – mówił Marcus Sander, prezes Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH (FTT) podczas 16. Międzynarodowej Konferencji Prasowej Grupy Roto, w listopadzie w Düsseldorfie.  Zdaniem zarządu Roto FTT jednym z kluczowych czynników sukcesu firmy jest utrzymanie wysokiej niezawodności dostaw na świecie, mimo poważnego kryzysu surowcowego. Sprzyja temu konsekwentnie realizowana cyfryzacja, której efektem są korzyści dla producentów stolarki: szybsze, przejrzyste i wydajniejsze procesy.

Kompetencje we wszystkich segmentach produktowych

Podczas konferencji, zarząd Roto FTT podsumował sytuację firmy na arenie międzynarodowej. Szacowana wartość rynku sięgała ok. 3,4 mld euro w 2020 roku, utrzymując poziom poprzedniego roku. Udział poszczególnych segmentów produktowych nie uległ zmianie. Okucia rozwierno-uchylne odnotowały największy udział rynku (35%), w dalszej kolejności plasują się: asortyment do drzwi (25%), systemy przesuwne (23%), okucia do okien otwieranych na zewnątrz (11%) oraz systemy Casement & Awning (6%). Do dobrych wyników przyczyniają się konkretne rozwiązania w każdym z segmentów: najnowsze okucie Roto NX, rozwiązania systemowe do drzwi wejściowych – zamki, zawiasy, progi, a także technologie przesuwne Roto Patio Inowa. Oprócz dostępności i terminowości dostaw, atutem rozwiązań Roto jest ich modułowość i kompatybilność. Umożliwia to klientom produkcję stolarki z wykorzystaniem mniejszej liczby elementów, przy jednoczesnym spełnieniu najwyższych wymagań inwestorów i użytkowników.

Sytuacja na światowych rynkach

Wspólnym mianownikiem wszystkich rynków są zarówno wyzwania związane z pandemią i dostępnością surowców, jak i odnotowane wzrosty, dzięki stabilnym dostawom Roto. W Ameryce Północnej trend coraz większych okien i drzwi zadecydował o udanej współpracy z nowymi klientami. W Ameryce Południowej negatywnym czynnikiem jest wciąż niestabilna sytuacja polityczna i wyzwania makroekonomiczne. Mimo to branża budowlana odnotowała wzrosty m.in. w Argentynie, Brazylii i Chile.

Podobne zróżnicowanie dotyczy regionu europejskiego. Motorem napędowym w segmencie uchylno-rozwiernych, Door czy Sliding, jest rosnąca fala renowacji, a także nowości rynkowe Roto i terminowość dostaw. Ten ostatni czynnik przyczynił się do pozyskania nowych klientów i zwiększenia udziałów w rynku. Rozwój w poszczególnych regionach Europy zależy od indywidualnych uwarunkowań. O ile w krajach niemieckojęzycznych: Niemcy, Austria, Szwajcaria, w krajach Beneluksu, Francji i Włoszech bilans jest wyraźnie dodatni, to w budownictwie Wielkiej Brytanii nadal trwa poważny kryzys. W Skandynawii panuje stagnacja, a Hiszpania, Portugalia i Grecja okazały się odporne na wahania rynku, pomimo kolejnej fali pandemii. Mimo to, jak podkreślał Marcus Sander, nawet na rynkach o wynikach poniżej przeciętnej, Roto odnotowało wyraźne zyski.

W obszarze Azji i Pacyfiku aktywność rynkowa w największym stopniu ucierpiała z powodu niedoborów materiałów i drastycznego wzrostu cen surowców. W Chinach odbija się to negatywnie na inwestycjach w nowe budownictwo w mniejszych miastach. W metropoliach zapotrzebowanie na nowe budynki zostało w dużej mierze zaspokojone. Także tu rynek zmierza w kierunku renowacji i modernizacji. W poszczególnych krajach pozostałej części regionu nadal obowiązują surowe ograniczenia dotyczące COVID-19. Mimo trudnej sytuacji wynik Roto FTT w obszarze Azji i Pacyfiku zasługuje na pozytywną ocenę. Dzięki portfolio okuć w ekskluzywnym segmencie rynku, udanemu wprowadzaniu produktów na rynek i ciągłości dostaw, firma zyskała dodatkowe przewagi konkurencyjne.

Cel: stabilizacja wzrostu

Podsumowując wyniki Roto FTT na świecie Marcus Sander podkreślił, że „w 2021 roku wiele zadań udało się zrealizować zgodnie z planem”. Efektem jest wyraźny dwucyfrowy wzrost sprzedaży, wysoka rentowność, a tym samym dalsza konsolidacja siły ekonomicznej firmy i wzrost udziału w rynku. Udało się to zrealizować m.in. poprzez rozbudowę mocy produkcyjnych – dzięki produkcji regionalnej możliwa jest gwarancja dostaw na całym świecie – ale także poprzez rozwój usług cyfrowych. W tym kontekście prezes Roto FTT zwracał uwagę na podejście Roto do kwestii zdrowia pracowników, które w czasach pandemii obejmują kompleksowy pakiet działań profilaktycznych.

Prognozując nadchodzący rok, szef Roto FTT stwierdził, że „wyzwania starego roku pozostaną wyzwaniami w 2022 roku”. Trudno jest wiarygodnie przewidzieć, kiedy pandemia zostanie ostatecznie przezwyciężona, a rynki surowców ponownie się znormalizują. Jednak w tym przypadku Roto spodziewa się zauważalnego rozluźnienia napięcia do połowy przyszłego roku. Jako kolejny czynnik ryzyka wymieniano możliwe konsekwencje rosnących kosztów w budownictwie i ich wpływu na popyt.

Digitalizacja produkcji: wymagająca, ale niezbędna

Prezes Roto FTT wymienił cyfryzację wszystkich procesów firmy, jako ważny element wsparcia w wymiarze długoterminowym. Dla Roto jest to narzędzie, które przyspiesza procesy i służy strategicznym celom firmy: korzyściom klienta. Obecnie największy nacisk kładziony jest na rozszerzenie ram e-biznesu, tworzonych w ciągu ostatnich kilku lat, i zabezpieczeniu własnej rentowności. Dla Roto FTT z 15 zakładami produkcyjnymi na całym świecie i sprzedażą na wszystkich kontynentach jest to zadanie wymagające i niezbędne.

Przykładem najważniejszych obszarów działania jest produkcja – poszczególne etapy digitalizacji zmierzają do optymalizacji i większej wydajności maszyn i narzędzi. Dla klientów widocznym efektem jest poprawa jakości dostaw i produktów. Lista projektów już zakończonych, trwających lub zaplanowanych do realizacji w najbliższym czasie jest długa. Obejmuje m.in.: pozyskiwanie danych maszynowych online, roboty współpracujące (coboty), bezzałogowe systemy transportowe, cyfrowe zarządzanie częściami zamiennymi, automatyzacja magazynu z wykorzystaniem dronów czy druk 3D.

Znaczenie cyfryzacji rośnie w dziedzinie konstrukcji. Wirtualne testy produktów znacznie skróciły czas ich opracowywania. Symulacje numeryczne zapewniły obliczenia ilościowe, a tym samym precyzyjne wykluczenie słabego punktu. Cyfryzacja ma także stałe miejsce w sprzedaży. Konfigurator okuć Roto Con Orders oferuje możliwość połączenia z systemem SAP i serwerami dealerów. Z kolei platforma komunikacyjna Roto City umożliwia wsparcie partnerów rynkowych prezentacjami, w dowolnym czasie i miejscu. Obecnie przygotowywany jest spersonalizowany portal dla klientów zapewniający na całym świecie dostęp do informacji i funkcjonalność, dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Prezes Roto FTT Marcus Sander nie ma wątpliwości, że „przyszłość należy do cyfrowego łańcucha wartości”.