Skip to main content

Roto ITC

Mechanicko-technologické skúšky fasádnych prvkov

S ohľadom na spokojnosť zákazníka a dosahovanie čo najväčšieho úžitku pre zákazníka je permanentné zabezpečovanie kvality a zlepšovanie našich produktov a služieb jedným z našich hlavných cieľov.

Predtým, ako sa naše produkty dostanú na trh, prechádzajú veľmi širokým spektrom testov odolnosti, ktoré sa vykonávajú ako súčasť nášho širšieho programu prototypových a vývojových testov. Na tieto účely máme pokročilé a efektívne testovacie centrum v tvare Medzinárodného technologického centra (ITC) v našom hlavnom sídle v Leinfelden-Echterdingen.

Na 1 400 m2 podlahovej plochy využívame najmodernejšie zariadenia a prístroje na komplexné mechanicko-technologické skúšky okien, dverí, kovania a kovových materiálov.

Roto ITC testing services

Služby

Všetky testy sme schopní vykonať v súlade s aktuálnymi národnými a medzinárodnými normami a smernicami.

Vďaka našej akreditácii podľa DIN EN ISO/IEC 17 025 si môžu byť naši interní aj externí klienti vždy istí, že testy sú vykonávané nielen v súlade s požadovanými normami, ale predovšetkým sme pri ich vykonávaní neutrálni.

Skúšky proti vlámaniu podľa EN 1627 – 1630:

 • Požiadavky a klasifikácia v súlade s EN 1627
 • Skúšobný postup na stanovenie odolnosti pri statickom zaťažení v súlade s EN 1628
 • Skúšobný postup na stanovenie odolnosti pri dynamickom zaťažení v súlade s EN 1629
 • Skúšobný postup na určenie odolnosti voči ručným pokusom o vlámanie v súlade s EN 1630

Testovanie prievzdušnosti, nepriepustnosti hnaného dažďa a vetruvzdornosti okien a dverí:

 • Skúška vzduchovej priepustnosti podľa EN 1026 / 12 207
 • Skúška nepriepustnosti hnaného dažďa podľa EN 1027 / 12 208
 • Skúška odolnosti proti vetru podľa EN 12 211 / 12 210
 • Skúška odolnosti otváravého a otváravo-sklopného kovania v súlade s
  - DIN EN 13 126 / časť 8
  - QM 328 / RAL-GZ 607/3
 • Skúška odolnosti okien podľa EN 1191
 • Skúška odolnosti vozíkov pre posuvné okná, skladacie a posuvné okná a balkónové dvere podľa EN 13 126 / časť 15
 • Skúška odolnosti posuvného, zdvižno-posuvného a sklopno-posuvného kovania pre okná a dvere v súlade s EN 13 126 / časť 16 a 17
 • Skúška krútiaceho momentu okenných kľučiek podľa RAL-RG 607/9
 • Skúška odolnosti okenných kľučiek podľa RAL-RG 607/9
 • Skúšky tvrdosti  v súlade s
  - EN ISO 6506-1
  - EN ISO 6507-1
  - EN ISO 6508-1
  - Brinell
  - Vickers
  - Rockwell / HRC
 • Skúška korózie (soľná hmla) v súlade s EN ISO 9227

Naši zákazníci už roky oceňujú odbornú kompetenciu a kvalitu vybavenia v Roto ITC. Aby sme získali aj externé potvrdenie našej spôsobilosti, nechali sme sa akreditovať nemeckým akreditačným orgánom (Deutsche Akkreditierungsstelle, DAkkS) na základe normy DIN EN ISO/IEC 17 025.

Táto akreditácia predstavuje najvyššie ocenenie pre testovacie zariadenie podľa súkromného práva. Zaručuje tiež, že príslušné testy pre našich interných a externých klientov sú vždy vykonávané správne v súlade s aktuálnymi národnými a medzinárodnými normami a smernicami a predovšetkým, že sme neutrálni.

Akceptovanie výsledkov testov a certifikátov v Európe aj mimo nej je dôležitým predpokladom pre vytvorenie dôvery v kvalitu priemyselných výrobkov.