Skip to main content

Roto Lean

Služby pre optimalizáciu výroby okien a dverí

V dôsledku narastajúcej medzinárodnej konkurencie sú efektívne navrhnuté procesy čoraz dôležitejšie. Našou službou Roto Lean výhradne podporujeme našich zákazníkov pri optimalizácii ich procesov.

Náš cieľ: Udržateľné konkurenčné výhody pre našich zákazníkov

Prostredníctvom úzkej spolupráce medzi partnermi projektu sa vyvíjajú konkrétne a praktické riešenia. Výsledkom je výrazné zvýšenie produktivity a zlepšenie konkurenčného postavenia. Naši zákazníci ťažia z dlhodobých skúseností našich Roto Lean manažérov a know-how z ocenenej divízie výroby strešných okien Roto.

Roto Lean

Všetky hlavné konzultačné témy na prvý pohľad