Skip to main content

Roto Eifel

Na mieru šitý sortiment prahov pre dobre tesniace a bezbariérové dvere a balkónové dvere

 • prah s prerušením tepelným mostom
 • konštrukčná výška 20 mm – bezbariérovosť podľa DIN EN 18040
 • skryté skrutkové spojenie
 • rámové uzatváracie diely sú bez úprav použiteľné so zachovaním lícovania

Sortiment Roto Eifel obsahuje teplotne oddelené spodné prahy pre domové, balkónové a terasové dvere z plastu a dreva. Tie tvoria optimálny prechod k vonkajšej oblasti a vedú k zlepšenej tepelnej izolácii. S konštrukčnou výškou 20 mm sú bezbariérové podľa normy DIN EN 18040. Na výrobu spodných prahov Roto Eifel sa používajú výlučne UV-odolné plasty veľmi odolné voči nárazom.

Dvere domu patria k energeticky neuralgickým rozhraniam v budovách. Súhra spodných prahov Roto Eifel s rôznymi prvkami príslušenstva, ako sú

 • odkvapnice
 • automatické spodné tesnenia dverí
 • vrchné mostíky
 • prvky Windstopp

vedie k vylepšenej izotermickej krivke a tepelnej ochrane.

Montáž spodných prahov sa vykonáva pomocou profilovo špecificky prispôsobených držiakov prahov alebo alternatívne bez držiakov, s využitím obrysového frézovania. Sú dostupné v 15 konštrukčných hĺbkach od 40 mm do 140 mm.

Príslušenstvo

Odkvapnice Roto Eifel z kvalitného hliníka účinne chránia pred prudkým dažďom. Montážna skrutka z materiálu odolného voči poveternostným vplyvom sa dá upevniť variabilne pod profilom.

Odkvapnica Design

 • vyhotovenie s orientáciou na dizajn, pozostávajúce z uchytávacieho a klipsového profilu
 • dá sa kombinovať so stranou závesu Roto NT Designo
 • jednoduchá výmena tesnení
 • opticky zosúladené koncové kryty
 • na použitie pri dvojkrídlových dverách so štulpom

Odkvapnica Komfort

 • rôzne možnosti pozície pre tesnenia
 • jednoduchá výmena tesnení
 • opticky zosúladené koncové kryty fixujú tesnenie
 • na použitie pri dvojkrídlových dverách so štulpom

Odkvapnica Standard

 • vstupný variant bez zachytávacej drážky pre tesnenia
 • ideálne pre krídlové rámy s uhlom 90 stupňov

Patentované automatické spodné tesnenie dverí Texel predstavuje zmysluplný doplnok z energetického hľadiska. Spoľahlivo utesňuje smerom k prahu, hneď po zatvorení dverí.

 • preverené utesnenie pred prudkým dažďom
 • veľká miera funkčnej bezpečnosti aj pri značných výkyvoch teploty
 • predradené kefkové tesnenie na nízku náročnosť čistenia
 • plastové telo s dutinami na zvýšenú ochranu pred hlukom

Na stabilné a čisté napojenie spodných prahov na vonkajší rám sú na výber rôzne držiaky prahov a osadzovacie držiaky so stĺpikom, pre tie najbežnejšie profilové systémy.

Alternatívne je možné realizovať montáž bez držiakov prahu, tým, že sa obrys spodného prahu vyfrézuje pomocou frézy na tvorbu zárezov vo vonkajšom ráme.

Sortiment Roto Eifel je dotváraný rozsiahlym a praktickým príslušenstvom:

 • Windstopp – na zvislé utesnenie priestoru falcu
 • Aerostopp ako oporné uloženie pre Windstopp
 • vrchné mostíky (pozrite si obrázok) na zachytávanie rámových uzatváracích dielov a tyčových závor
 • rôzne tesnenia ako sú klzné, kefkové a odkvapkávacie tesnenia
 • rôzne doplnkové profily (napríklad ochranný profil stavebnej fázy)
 • stavebná pripájacia fólia „Juist“ s utesnením voči difúzii pár

Máte nejaké otázky k produktu?

Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft.

Kossuth Lajos u. 25.
9461 Lövő
Maďarsko

+36 99 534 200roto.sk@roto-frank.com
kontakt-thanks