Skip to main content

Produkty

Meno Roto možno nájsť prakticky v každej situácii, na celom svete, kde sa používa technológia okien a dverí. Náš záväzok zamerať sa na zákazníka, podporený globálnymi výskumnými, vývojovými a výrobnými zdrojmi, nám umožňuje poskytovať vám optimálne riešenia na splnenie vašich špecifických požiadaviek s konečným cieľom prepojiť bezpečnosť, energetický manažment a pohodlie.

Roto products for windows

Okenné produkty

Pravdepodobne najväčší sortiment kovania pre výrobcov okien na trhu

Roto products for doors

Dverné produkty

Zámky, závesy, prahy, kovanie – špičkové produkty okolo dverí z jednej ruky

Roto product finder

Vyhľadávač produktov

Rýchlo a jednoducho nájdete požadovaný produkt pomocou vyhľadávača produktov Roto