Skip to main content

Roto Campus

Medzinárodná vzdelávacia akadémia

Roto Campus školí zamestnancov Roto, ako aj výrobcov, spracovateľov, architektov a projektantov. Zameriava sa na produktové a komunikačné školenia za účelom optimalizácie výkonu v predaji a komunikácii so zákazníkmi na základe hlbšieho technického pochopenia produktov Roto.

Produkty Roto sa vyznačujú náročnou, najmodernejšou technológiou kovania optimálne prispôsobenou potrebám výrobcov okien a dverí, predajcov kovania a koncových zákazníkov. Kvalita predaja je preto úzko spätá s pochopením technického a na riešenie orientovaného spôsobu fungovania jednotlivých produktov a produktových skupín.

Roto Campus

Tréningové metódy Roto Campus

Roto Campus sa už mnoho rokov zameriava na aplikáciu najnovších metód prenosu vedomostí, ktoré dopĺňajú tradičné semináre a stretnutia.

Školenia preto pokrývajú osobné podujatia, ktoré sa konajú v sídle Roto Campus v Leinfelden-Echterdingene s vlastným workshopom a na našich trhoch priamo na mieste, ako aj e-learningové moduly, kombinované vzdelávanie a živé online školenia.
Týmto spôsobom Roto Campus využíva všetky moderné vzdelávacie metódy na prenos obsahu najlepším možným spôsobom a zároveň šetrí čas a zdroje zamestnancov.

Osobné podujatia

Tradičný formát osobných stretnutí v malých skupinách na seminároch si často vyžaduje veľa času a organizácie. Osobná prítomnosť školiteľov a účastníkov však ponúka neprekonateľné výhody najmä v dvoch ohľadoch: pri spoznávaní produktov, ktoré môžete vidieť, dotýkať sa ich a používať, a pri predajných školeniach, keď sa osobné rozhovory so zákazníkmi precvičujú až po výraz tváre a gestami.

Osobné podujatia organizujú na jednotlivých trhoch príslušní školitelia v jazyku danej krajiny a so simultánnym tlmočením.

E-learning

E-learningové moduly Roto Campus sú navrhnuté tak, aby poskytli základné znalosti o našich produktoch, skontrolovali tieto znalosti a vyhodnotili ich v testoch.

Vaši užívatelia môžu absolvovať e-learningové moduly kedykoľvek a kdekoľvek. Vďaka tomu sú tieto vzdelávacie jednotky obzvlášť flexibilné. V závislosti od požiadaviek sa tieto používajú ako samostatná tréningová metóda alebo ako príprava na osobné podujatia s cieľom zdieľať základné znalosti pred alebo po osobných podujatiach s cieľom prehĺbiť a upevniť to, čo sa tam účastníci naučili.

Zmiešané vzdelávanie

„Zmiešané vzdelávanie“ sa vzťahuje na kombináciu osobných podujatí a e-learningu s cieľom spojiť výhody oboch metód.

Živé online školenia

Živé online školenia sú najnovším vzdelávacím formátom, ktorý Roto Campus ponúka. Na týchto stretnutiach malé skupiny pracujú na kompaktných témach v rámci online seminárov.

Skupiny do ôsmich ľudí sa zúčastňujú prostredníctvom videokonferencie v určených termínoch. V prípade potreby je k dispozícii simultánne tlmočenie. Trvanie školenia môže byť až dve lekcie po tri hodiny, v závislosti od rozsahu obsahu, ktorý sa má naučiť. Tréneri Roto Campus boli špeciálne vyškolení pre tieto živé online školenia.

Tréneri Roto Campus

Srdcom Roto Campusu je tím trénerov zo 16 rôznych krajín. Predávajú znalosti o produktoch a predajné techniky prispôsobené jazykovej a kultúrnej rozmanitosti sveta Roto tým najlepším možným spôsobom.

Všetci školitelia absolvujú vzdelávací program pozostávajúci až zo šiestich modulov tak, aby boli na najvyššej úrovni vo všetkých technických, didaktických a pedagogických oblastiach.