Skip to main content

Impressum

Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft.
Kossuth Lajos u. 25.
9461 Lövő
Maďarsko

Výkonný riaditeľ

Martin Grae

Telefon +36 99 534 200
Telefax +36 99 367 132
E-mail: roto-ese@roto-frank.com

Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. je obchodnou pobočkou Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH

Roto FTT legal notices

Online riešenie sporov

Európska komisia poskytuje internetovú platformu na riešenie sporov online (platforma RSO). Túto platformu nájdete pod nasledujúcim odkazom:
» http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Spotrebitelia môžu túto platformu využiť na riešenie svojich sporov o tovare alebo službách, ktoré si zakúpili online, za predpokladu, že sa príslušný poskytovateľ zúčastní na postupe riešenia sporov služby riešenia sporov online.

Oznámenie podľa nemeckého práva o alternatívnom riešení sporov (§ 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, VSBG)

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH nie je ochotná ani povinná zúčastniť sa na konaní o riešení sporov pred spotrebiteľským arbitrážnym senátom.

Zodpovedná osoba podľa ust. k § 18 ods. 2 MStV

Daniel Gandner 
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany