Skip to main content

Zásady ochrany osobných údajov

Sme radi, že vás môžeme privítať na našej webovej stránke a teší nás, že máte záujem o Roto a naše produkty a služby. Aby sme zaistili, že sa pri návšteve našej webovej stránky budete cítiť bezpečne a pohodlne, berieme ochranu vašich osobných údajov a dôverné zaobchádzanie s týmito údajmi mimoriadne vážne.

V týchto zásadách ochrany osobných údajov vám preto poskytujeme informácie o tom, kedy ktoré údaje uchovávame, a na aký účel tieto údaje používame – samozrejme v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spôsobu spracovania vašich osobných údajov, kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie.

Môže byť potrebné vykonať zmeny v našich zásadách ochrany osobných údajov z dôvodu technického rozvoja, zmien v našich službách, právnej situácie alebo z iných dôvodov. Vyhradzujeme si preto právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov a žiadame vás, aby ste ich pravidelne kontrolovali kvôli najnovším informáciám.

Roto FTT legal notices

1. Kontaktné údaje správcu GDPR

Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft
Kossuth Lajos u. 25.
9461 Lövő
Maďarsko
E-Mail: roto-ese@roto-frank.com

zastúpená vedením spoločnosti:
Martim Grae (výkonný riaditeľ)

2. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu

Akékoľvek otázky smerujte na vyššie uvedenú adresu, adresovanú „Úradníkovi pre ochranu údajov“ alebo na dataprotectionftt-hu@roto-frank.com.

3. Účely a právne základy zhromažďovania a spracovania osobných údajov

Keď používate túto webovú stránku, vaše osobné údaje sa spracúvajú na základe rôznych právnych základov.

(1) Webová stránka vo všeobecnosti

Keď navštívite našu webovú stránku, náš webový server automaticky zhromažďuje informácie všeobecného charakteru. To zahŕňa typ webového prehliadača, používaný operačný systém, názov domény poskytovateľa internetových služieb, IP adresu, webovú stránku, z ktorej ste na našu webovú stránku pristupovali, stránky, ktoré na našej webovej stránke navštívite, ako aj dátum a trvanie návštevy.

Niektoré z týchto informácií sú zaznamenané v súboroch cookie, ktoré sú uložené vo vašom klientovi. Niekedy je to potrebné na priame zobrazenie stránok a na to, aby ste mohli používať prihlasovaciu oblasť. Právnym základom spracúvania požadovaných osobných údajov, ako je vaša IP adresa, je náš oprávnený záujem v súlade s článkom 6 § 1f GDPR. Naším záujmom je, aby sme vám mohli zobraziť obsah tejto webovej stránky. Účelom spracovania je, aby sme vám mohli zobraziť túto webovú stránku a zabezpečiť, aby sa webová stránka zobrazovala správne bez akýchkoľvek chýb.

(2) Cookiebot

To zahŕňa aj to, že vám dávame na výber, ktoré súbory cookie sú nastavené a aké informácie o vás zhromažďujeme. Na tento účel využívame služby poskytované spoločnosťou Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Dánsko (Cookiebot).

Vaše preferencie berieme do úvahy a spracovávame údaje na marketingové, analytické a personalizačné účely len vtedy, ak nám udelíte súhlas kliknutím na „Povoliť všetky cookies“. Váš súhlas sa vzťahuje na doménu ftt.roto-frank.com. Svoj súhlas môžete s účinnosťou do budúcnosti kedykoľvek odvolať. Ďalšie informácie o súboroch cookie a možnostiach nastavenia si môžete pozrieť kliknutím na „Zobraziť podrobnosti“. Keď nás budete kontaktovať ohľadom vášho súhlasu, uveďte svoje ID súhlasu a dátum.

Ďalšie informácie o nakladaní s prenášanými údajmi sú uvedené v Zásady ochrany osobných údajov cookiebot.

Cookiebot môžete zabrániť spracovaniu vašich údajov aj tak, že vo svojom prehliadači zakážete JavaScript alebo nainštalujete blokovač skriptov, ako napríklad https://noscript.net/, vo vašom prehliadači. Ak však zakážete JavaScript, potom už nebudeme môcť zaznamenávať vaše preferencie.

Ak nám udelíte súhlas, spracúvame vaše osobné údaje na základe tohto súhlasu a v súlade s článkom 6 § 1a GDPR.

(3) Cookies

(4) Kontaktný formulár

Máte možnosť nás kontaktovať prostredníctvom našej e-mailovej adresy alebo kontaktného formulára. Osobné údaje, ktoré nám takto prenesiete, použijeme samozrejme výlučne na účely, na ktoré ste nám ich poskytli.

Ak vás požiadame o zadanie údajov do nášho kontaktného formulára, ktoré nie sú potrebné na nadviazanie kontaktu, tieto polia vždy označíme ako nepovinné. Tieto podrobnosti nám pomáhajú zistiť viac o vašom dopyte a zlepšiť spôsob jeho spracovania. Tieto informácie sú poskytované výslovne na dobrovoľnom základe a s vaším súhlasom v súlade s článkom 6 ods. 1a GDPR. Ak sa informácie týkajú možností komunikácie (napríklad e-mailová adresa, telefónne číslo), súhlasíte aj s tým, aby sme vás kontaktovali prostredníctvom tohto komunikačného prostriedku, aby sme odpovedali na váš dopyt.

Tento súhlas môžete samozrejme kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak to chcete urobiť, kontaktujte nášho úradníka pre ochranu údajov.

(5) Registrácia zákazníka/dodávateľský portál

Máte možnosť sa u nás zaregistrovať a vytvoriť si účet ako zákazník (výrobca okien/dverí, predajca náterov) alebo ako dodávateľ. Na účely registrácie od vás zhromažďujeme a uchovávame nasledujúce údaje (* povinné polia):

* Titul, * Meno, * Priezvisko, * E-mail (používateľské meno), * Heslo, Spoločnosť, Úplná adresa, Krajina, Jazyk, Telefón, Fax, Webová stránka.

Pre registráciu ako zákazníka používame postup dvojitého prihlásenia: Po kliknutí na „Vytvoriť účet“ vám bude zaslaný e-mail s aktivačným odkazom na vami uvedenú e-mailovú adresu. Registrácia nie je dokončená, kým nekliknete na tento aktivačný odkaz.

Po úspešnej registrácii získate osobný prístup chránený heslom a budete môcť prezerať a spravovať údaje, ktoré ste poskytli. Registrácia je dobrovoľná, ale na využívanie našich služieb môže byť potrebná. Právnym základom je teda váš súhlas v súlade s článkom 6 § 1a GDPR.

Ak zadávate objednávky a v súvislosti s týmito objednávkami od vás získavame osobné údaje, právnym základom je zmluva v súlade s článkom 6 § 1b GDPR.

(7) Aplikácie

Do Roto sa môžete prihlásiť online prostredníctvom nášho aplikačného portálu. Vaša online prihláška je zaslaná priamo na HR oddelenie cez šifrované spojenie a samozrejme je s ňou zaobchádzané dôverne. Vaše údaje použijeme výlučne na účely spracovania vašej žiadosti a nepostúpime vaše údaje tretím stranám mimo Roto Group.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov vykonávanom počas procesu podávania žiadostí sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov pre náš aplikačný portál. Ak ste sa uchádzali o konkrétnu pozíciu a toto voľné miesto je už obsadené, alebo si myslíme, že sa rovnako alebo ešte lepšie hodíte na inú pozíciu, radi vám vašu žiadosť postúpime v rámci spoločnosti. Prosím, povedzte nám, či súhlasíte s tým, aby bola vaša žiadosť postúpená týmto spôsobom. Vaše osobné údaje vymažeme najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia procesu podávania žiadosti, pokiaľ ste nám výslovne nedali súhlas na dlhšie uchovávanie vašich údajov. V tomto prípade by právnym základom bol váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1a GDPR; aj § 26 ods. 1 GDPR.

Upozorňujeme, že pre aplikácie poskytujeme výlučne aplikačný portál. Ak však chcete odoslať svoju žiadosť prostredníctvom e-mailu, je dôležité si uvedomiť, že prílohy e-mailov nie sú šifrované.

(8) etracker

The provider of this website uses the services of etracker GmbH, Hamburg, Germany (www.etracker.com) to analyse usage data. We do not use cookies for web analysis by default. If we use analysis and optimisation cookies, we will obtain your explicit consent separately in advance. If this is the case and you agree, cookies are used to enable a statistical range analysis of this website, a measurement of the success of our online marketing measures and test procedures, e.g. to test and optimise different versions of our online offer or its components. Cookies are small text files that are stored by the Internet browser on the user's device. etracker cookies do not contain any information that could identify a user.

The data generated by etracker on behalf of the provider of this website is processed and stored by etracker solely in Germany by commission of the provider of this website and is thus subject to the strict German and European data protection laws and standards. In this regard, etracker was independently checked, certified and awarded with the ePrivacyseal data protection seal of approval.

The data processing is based on Art. 6 Section 1 lit f (legitimate interest) of the General Data Protection Regulation (GDPR). Our legitimate interest is the optimisation of our online offer and our website. As the privacy of our visitors is very important to us, the data that may possibly allow a reference to an individual person, such as IP address, registration or device IDs, will be anonymised or pseudonymised as soon as possible. etracker does not use the data for any other purpose, combine it with other data or pass it on to third parties.

You can object to the outlined data processing at any time by clicking on the slider. The objection has no disadvantageous consequences. If no slider is displayed, the data collection is already prevented by other blocking means.


Further information on data protection with etracker can be found here.

(8) Matomo (predtým Piwik)

Táto webová stránka využíva open source webovú analytickú službu Matomo. Matomo používa takzvané „cookies“. Ide o textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a umožňujú analýzu používania vašej webovej stránky. Na tento účel sa na našom serveri ukladajú informácie generované súbormi cookie o používaní tejto webovej stránky. IP adresa je pred uložením anonymizovaná.

Súbory cookie Matomo zostávajú na vašom koncovom zariadení, kým ich neodstránite.

Ukladanie súborov cookie Matomo a používanie tohto analytického nástroja sú založené na čl. 6 § 1 písmeno f DSGVO. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem na anonymizovanej analýze správania používateľov za účelom optimalizácie jeho webovej ponuky a reklamy. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas (napr. súhlas s ukladaním cookies), spracovanie bude prebiehať výlučne na základe čl. 6 § 1 písmeno a DSGVO; súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Informácie generované súbormi cookie o používaní tejto webovej stránky nebudú poskytnuté tretím stranám. Ukladaniu cookies môžete zabrániť vykonaním príslušného nastavenia v softvéri vášho prehliadača; chceli by sme však upozorniť, že v tomto prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

Ak nesúhlasíte s ukladaním a používaním vašich údajov, môžete ukladanie a používanie deaktivovať. V tomto prípade sa vo vašom prehliadači uloží súbor cookie opt-out, ktorý bráni Matomo ukladať údaje o používaní. Ak vymažete svoje cookies, vymaže sa aj Matomo opt-out cookie. Pri opätovnej návšteve tejto webovej stránky je potrebné znova aktivovať možnosť Opt-Out.

Vaša návšteva tejto webovej stránky je momentálne zaznamenávaná webovou analýzou Matomo. Kliknutím na nasledujúci odkaz sa odhlásite:

(9) Google Maps plug-in

Táto stránka používa mapovú službu Google Maps. Google Maps je mapová služba spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Aby bolo možné využívať funkcie Google Maps, informácie, vrátane IP adresy a adresy zadanej v rámci funkcie trasy, môžu byť prenášané na servery poskytovateľa. Tieto informácie sa zvyčajne prenesú na server Google v USA a tam sa uložia. Keď navštívite stránku, ktorá obsahuje Mapy Google, váš prehliadač sa pripojí priamo k serverom Google a obsah mapy sa odošle a vloží do vášho prehliadača. Poskytovateľ tejto stránky nemá žiadny vplyv na tento prenos údajov. Podľa súčasných poznatkov sem patria nasledujúce údaje:

  • dátum a čas návštevy príslušnej webovej stránky
  • Internetová adresa alebo URL navštívenej webovej stránky
  • IP adresa, (počiatočná) adresa zadaná pri plánovaní trasy

Používanie Google Maps je v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk a ľahkej vyhľadateľnosti miest, ktoré sme uviedli na webovej stránke. Ak si neželáte, aby Google spracovával údaje prostredníctvom tejto služby, môžete deaktivovať používanie JavaScriptu v nastaveniach prehliadača. Upozorňujeme, že v tomto prípade nie je možné použiť funkciu interaktívnej mapy Google Maps.

Viac informácií o tom, ako nakladáme s používateľskými údajmi, nájdete v Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti google.

(10) YouTube

Na našej webovej stránke používame sociálny plugin od YouTube, Google (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Ovládačom pre používateľov v EÚ/EHP a Švajčiarsku je Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko.

Plugin vám umožňuje prezerať, zdieľať a komentovať obsah. Osobné údaje sa poskytovateľovi prenášajú aj prostredníctvom pluginu. Nemáme žiadny vplyv na rozsah údajov, ktoré sa zhromažďujú pomocou pluginu.

Aby sa zabránilo prenosu údajov proti vášmu želaniu, pluginy sú na tejto webovej stránke štandardne vypnuté. Doplnok nie je povolený, kým nekliknete na príslušnú ikonu; údaje potom môžu byť odovzdané poskytovateľovi. Na tento účel sa pri aktivácii pluginu vytvorí spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom YouTube. Ak je plugin povolený, informácie, ako je vaša IP adresa, skutočnosť, že ste navštívili našu stránku a ďalšie informácie súvisiace s prehliadačom, sa prenesú hneď, ako navštívite našu stránku.

Ďalšie informácie o údajoch, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom integrácie sociálnych doplnkov, a účele, na ktorý sa údaje používajú, nájdete v Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

Účelom je poskytnúť vám ďalšie informácie. Ak ste na to poskytli svoj súhlas, tvorí to právny základ v súlade s článkom 6 ods. 1a GDPR.

4. Prenos dát do iných spoločností v rámci Roto Group

Vo všeobecnosti platí, že vaše údaje sa neprenášajú tretím stranám mimo Roto Group, pokiaľ k tomu nemáme zákonnú povinnosť alebo ak prenos údajov nie je potrebný na plnenie zmluvy, alebo ak ste vopred výslovne nedali súhlas na prenos vašich údajov. Externí poskytovatelia služieb a partnerské spoločnosti dostanú vaše údaje len v rozsahu potrebnom na spracovanie vášho dopytu. V týchto prípadoch sú však prenášané údaje obmedzené na minimálny požadovaný rozsah. Ak naši poskytovatelia služieb prídu do kontaktu s vašimi osobnými údajmi, zabezpečíme, aby dodržiavali platné predpisy o ochrane údajov ako my. Upozorňujeme tiež na príslušné zásady ochrany osobných údajov poskytovateľov. Príslušný poskytovateľ služieb je zodpovedný za obsah služieb tretích strán, hoci my kontrolujeme, či sú služby v súlade so zákonnými požiadavkami v rámci primeranej miery.

5. Prenos dát externým poskytovateľom služieb (spracovateľom)

Vaše údaje budú odovzdané servisným partnerom v rozsahu, v akom konajú v našom mene a podporujú spoločnosť Roto pri poskytovaní jej služieb. Akékoľvek spracovanie vašich osobných údajov poverenými poskytovateľmi služieb sa vykonáva v rámci povereného spracovania údajov v súlade s článkom 28 GDPR. Poskytovatelia služieb získajú prístup iba k tým osobným informáciám, ktoré sú potrebné na vykonávanie príslušnej činnosti. Títo poskytovatelia služieb majú zakázané prenášať vaše osobné údaje alebo používať vaše osobné údaje na iné účely, najmä na vlastné reklamné účely. Pokiaľ externí poskytovatelia služieb prichádzajú do styku s vašimi osobnými údajmi, prijali sme právne, technické a organizačné opatrenia a pravidelne kontrolujeme, či aj títo poskytovatelia služieb dodržiavajú platné predpisy o ochrane údajov.

6. Vymazanie údajov a obdobie uchovávania

Osobné údaje dotknutých osôb sa vymažú alebo zablokujú, akonáhle prestane platiť účel ich uchovávania. Údaje môžu byť naďalej uchovávané aj po tomto období, ak tak stanovia európski alebo vnútroštátni zákonodarcovia v nariadeniach alebo právnych predpisoch podľa práva Únie alebo iných predpisov, ktorým prevádzkovateľ podlieha. Údaje budú tiež zablokované alebo vymazané po uplynutí doby uchovávania predpísanej špecifikovanými predpismi, pokiaľ nie je potrebné údaje ďalej uchovávať na účely uzavretia alebo plnenia zmluvy.

Informácie o dobe ukladania súborov cookie nájdete v informáciách o Cookiebot.

7. Vaše práva

Ak sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ste dotknutou osobou v zmysle GDPR a máte vo vzťahu k prevádzkovateľovi nasledujúce práva:

(1) Právo na prístup v súlade s článkom 15 GDPR

Môžete si od nás vyžiadať potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Ak sme spracúvali údaje, ktoré sa vás týkajú, máte právo na ďalšie práva na prístup, ako je uvedené v článku 15 GDPR.

(2) Právo na opravu

Ak sú údaje, ktoré sme o vás zhromaždili, nesprávne alebo neúplné, môžete nás požiadať, aby sme ich bezodkladne opravili v súlade s článkom 16 GDPR.

(3) Právo na obmedzenie spracovania

V súlade s požiadavkami článku 18 GDPR môžete za určitých okolností požiadať aj o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.

Po obmedzení spracúvania musia byť vaše údaje spracúvané len s vaším súhlasom alebo na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Pred zrušením obmedzenia vás budeme informovať.

(4) Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ak platí jeden z dôvodov definovaných v článku 17(1) GDPR, pokiaľ neexistuje výnimka z povinnosti vymazania v súlade s článkom 17(3).

(5) Právo na oznámenie

Ak ste voči nám uplatnili právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, sme povinní v súlade s článkom 19 GDPR oznámiť všetkým príjemcom vašich osobných údajov túto opravu alebo vymazanie údajov alebo obmedzenie spracovania, pokiaľ to nepreukáže nemožné alebo si vyžaduje neprimerané úsilie. Máte tiež právo byť informovaní o týchto príjemcoch. Máte právo byť informovaný o týchto príjemcoch zo strany prevádzkovateľa.

(6) Právo na prenosnosť údajov

Okrem toho máte v súlade s článkom 20 GDPR právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v strojovo čitateľnom formáte a bez prekážok preniesť údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi za predpokladu, že sú splnené požiadavky definované v článku 20(1), alebo aby sme Vaše osobné údaje odovzdali priamo inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a nepoškodzuje to práva a slobody iných. Toto právo sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

(7) Právo namietať

Máte právo kedykoľvek podať spoločnosti Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v súlade s článkom 6 (1f) GDPR.

Potom prestaneme spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ na to nebudú existovať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ sa spracúvanie nepoužíva na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

(8) Právo odvolať súhlas podľa zákona o ochrane údajov

Svoj súhlas podľa zákona o ochrane údajov máte právo kedykoľvek odvolať tak, že to oznámite spoločnosti Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

(9) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, je v rozpore s GDPR, máte právo – bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo právne prostriedky nápravy – podať kedykoľvek sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, vaše pracovisko alebo miesto údajného porušenia.