Skip to main content

Duurzaamheid bij Roto

Roto richt zich doelgericht, bewust en klantgericht op de toekomst en ziet duurzaamheid als een belangrijk strategisch doel. Daarom werd een groepsbrede duurzaamheidsstrategie ontwikkeld en geïntegreerd in de bestaande bedrijfsstrategie.

Op deze manier omvat onze bedrijfsvisie voor de lange termijn het aspect om duurzame waarden volledig in aanmerking te nemen als basis voor ons ondernemerschap.


Duurzaamheidsstrategie

Op basis van de gedefinieerde visie en strategie zijn actieterreinen en duurzaamheidsthema's voor de lange termijn gedefinieerd, die Roto in de toekomst bij alle activiteiten en beslissingen concreet zal implementeren en in overweging nemen. Roto zal daarom blijven werken aan maatregelen om voortdurend duurzame bedrijfshandelingen te verrichten.

» Roto sustainability profile at Integrity Next

Sustainability at Roto

Duurzaamheids missie Roto Groep 

In onze gehele waardeketen staan wij voor sociale en ecologische duurzaamheid. Daarbij werken wij voortdurend samen met onze klanten en partners en ontwikkelen zo duurzame product- en serviceoplossingen in onze markten. 

Dit alles kunnen wij alleen samen met alle mensen van Roto bereiken. Daartoe creëren wij de voorwaarden voor een duurzame transformatie van de gehele ondernemingsgroep door middel van een waarderende en aantrekkelijke werkomgeving.

Actiepunten

De inspanningen van de Roto Groep om het thema duurzaamheid in de dagelijkse activiteiten te integreren zijn niet alleen gebaseerd op het feit dat de juridische omgeving voortdurend verandert, maar ook op de overtuiging van de ecologische, sociale en economische betekenis ervan op lange termijn.

Klantgerichte oplossingen

Wij creëren duurzame en aantoonbare voordelen - veilige producten voor de verwerker, de klant en het milieu. In hun toepassingsgebied creëren wij aantoonbaar duurzame producten. De productkwaliteit wordt gewaarborgd gedurende het hele proces van waardecreatie en de levenscyclus van het product.

Focus topics

Betrokken en efficiënte medewerkers

De basis van ons succes is een veilige, gewaardeerde en aantrekkelijke werkomgeving waarin wij individuele sterke punten bevorderen en ons gevarieerde personeelsbestand voortdurend ontwikkelen. Daarbij zetten wij ons in voor gelijke kansen.

Focus topics

Uitgebreide klimaat- en milieubescherming

Wij ontwerpen onze productie-, operationele en logistieke processen energie-efficiënt en zorgen ervoor dat onze grondstoffen op een klimaat- en milieuvriendelijke manier worden geproduceerd. 
In onze gehele waardeketen zetten wij ons in voor een zorgvuldig gebruik en recycling van grondstoffen en bevorderen zo de weg naar een circulaire economie.

Focus topics

Gewetensvol ondernemingsbestuur

Ons waarderingskader vormt de basis voor verantwoord ondernemen. Zo creëren wij een klimaat van wederzijds vertrouwen door te zorgen voor transparantie en samenwerking. Wij verbinden ons ertoe onze integriteit te bewaren, alle toepasselijke wetten en ethische normen na te leven en streven daarom naar een voortdurende dialoog met onze werknemers en leveranciers om duurzaamheid in de sector te bevorderen en aan de behoeften van onze klanten te voldoen.

Focus topics

Roto Gedragscode

Roto zet zich in voor een verantwoord en duurzaam ondernemingsbestuur. Met name de in deze gedragscode genoemde beginselen van ecologisch, sociaal en ethisch gedrag vormen de basis van ons ondernemingsbestuur.

Wij laten ons leiden door internationale verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, de richtlijnen inzake de rechten van kinderen en zakelijk gedrag, de richtlijnen van de Verenigde Naties inzake bedrijfsleven en mensenrechten, de internationale arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie en het Global Compact van de Verenigde Naties, alsmede nationale wetten en voorschriften. 

Onze beginselen vormen de basis van onze samenwerking met onze zakelijke partners, met name leveranciers en dienstverleners.

Wij houden rekening met de verschillende omstandigheden waaronder onze zakenpartners moeten werken. In het bijzonder erkennen wij de uitdagingen waarmee kleinere partners worden geconfronteerd. Wij ondersteunen onze zakenpartners waar nodig bij hun voortdurende inspanningen om al onze beginselen van corporate governance beter na te leven..


Focus topics of Roto Window and Door Technology

Customer-centered solutions

Environmental declarations

Environmental declarations for products

The environmental declarations according to ISO 14025 contain indices based on an environmental balance sheet that describe the contribution that the products make to the greenhouse effect and resource use.

Roto Oberflächen

Roto surfaces

Protection in its finest form

Engaged and efficacious employees

Working for Roto

Working for Roto

Reliable cooperation is the key to shared success. This is why we listen carefully to our customers. We think in tandem with them. But we also think ahead.

Roto benefits

Roto benefits

In addition to exciting areas of responsibility, we offer our employees many more reasons to enjoy working at Roto and to feel well all around! Benefits may vary depending on the location.

Wide-ranging climate and environmental protection

REACh statement

Statement on the REACh Regulation

Under REACh, we are a downstream user and are therefore in the same position as our customers.

Roto Kalsdorf

Photovoltaic plant Kalsdorf

Three rooftop systems with a total of 4,000 sqm and an open-space PV system with 18,000 sqm supply as much energy as about 800 households need per year at full capacity.

Conscientious corporate governance

Roto company

Roto FTT: Economically strong and reliable

How can we contribute to the business success of our customers and support them in the best possible way with current challenges?

Resilient - Dr. Keill

Resilient: in 2022, the Roto Group once again grows compared to the previous year

All three divisions in the Roto Group outperformed the market. They even managed this in the fourth quarter of 2022, a period which saw consumer trust plummet to historic lows and inflation skyrocket to unprecedented levels.