Skip to main content

Certificaten en verklaringen

Het vertrouwen van onze klanten en partners is erg belangrijk voor ons.
Betrouwbare en duurzame producten en diensten: dat verstaat Roto onder kwaliteit.

  • Het kwaliteitsmanagement garandeert dat de volledige organisatie de klanteneisen omzet en betrouwbare informatie verschaft.
  • De kwaliteitszorg garandeert de topkwaliteit van de werking en duurzaamheid van onze producten.

Alle relevante informatie, certificaten en verklaringen vindt u op deze pagina.

Roto certificaten en verklaringen

Certificaten

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH laat zich regelmatig door een onafhankelijk kwaliteitscontrolesysteem testen volgens DIN EN ISO 9001.
Ons DQS-certificaat geldt voor de vestigingen van Roto in Leinfelden, Kalsdorf, Velbert, Lövő, Dietikon en Noginsk en geeft u de garantie dat de kwaliteit van de producten en diensten geborgd is, dat u kan rekenen op competente partners en dat we klantgericht werken.

Bovendien is het Internationale Technologie-Center van Roto in Leinfelden-Echterdingen geaccrediteerd volgens DIN EN ISO/IEC 17025:2005 om mechanisch-technologische tests van ramen, deuren en beslagsystemen uit te voeren.

Milieuverklaringen

In verschillende Europese landen worden al enkele jaren milieuverklaringen voor bouwproducten afgeleverd volgens ISO 14025.

Deze verklaringen (EPD – Environmental Product Declaration) bevatten parameters over het ecologische evenwicht die de bijdrage van de producten aan het broeikaseffect en het grondstoffenverbruik beschrijven, evenals hun invloed op verzuring, overbemesting, smogvorming en - indien relevant - het bodemgebruik en de specifieke toxische effecten op mens en ecosysteem.

De experts van het Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie e.V. (Vakvereniging slot- en beslagindustrie) in Velbert (Duitsland) hebben in samenwerking met een onafhankelijk instituut een verklaring opgesteld voor onze producten.

­REACh-verordening

Positie van Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH met betrekking tot Verordening (EG) Nr. 1907/2006, verder REACh-VO genoemd:

In de zin van de REACh-VO zijn wij downstreamgebruiker en hebben wij dezelfde status als onze klanten. Wij gebruiken in onze productieprocessen bepaalde chemische stoffen, maar wij produceren of modificeren geen chemische stoffen. De verplichting om de stoffen vooraf te registreren en te registreren is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de producenten en importeurs van deze stoffen.

Artikel 33 lid 1 van de REACh-VO verplicht de leverancier van een voorwerp, dat een stof bevat die aan een van de criteria van art. 57 voldoet en overeenkomstig art. 59 lid 1, in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent (g/g) is gemeten, de afnemer van het voorwerp voldoende aan de leverancier bekende informatie verstrekt om een veilig gebruik van dat voorwerp mogelijk te maken, waaronder ten minste de naam van de stof. Vanzelfsprekend komen wij deze verplichting, wanneer die van toepassing is, na om onze klanten te verzekeren van de veilige omgang met onze hoogwaardige producten.

Voor onze productgroepen van raamtechnologie met draaikiep- en schuifbeslag, deurtechnologieën en uitrustingen met E-Tec, grepen, glasblokken en luiken kunnen we bevestigen dat, voor zover ons bekend, in deze producten in principe geen stoffen worden gebruikt van de REACh-lijst in concentraties van meer dan 0,1 gewichtsprocent (g/g), met uitzondering van lood CAS no.: 7439-92-1 EC/List no.: 231-100-4.

We verwerken in onze producten uit de raamtechnologie en deurtechnologie en Equipment metaallegeringen die deels een loodgehalte van meer dan 0,1 gewichtsprocent (g/g) kunnen bevatten (zie productenlijst). Lood is als legeringselement vast gebonden en komt bij eigenlijk gebruik niet vrij. Voor een veilig gebruik volgt u onze montage-instructies.
Andere gegevens of bezorgdheden, die in het kader van onze objectieve zorgvuldigheidsplicht en risicobeoordeling zouden blijken uit specifieke individuele steekproefanalyses, zijn ons momenteel niet bekend. Overeenkomstig de wettelijk bepalingen zullen wij u vanzelfsprekend informeren over nieuwe inzichten, informatie of andere wijzigingen.
Deze verklaring heeft uitsluitend betrekking op de door ons geleverde producten. Wijzigingen aan producten in het kader van een verdere verwerking zijn niet gedekt door deze verklaring.

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH
Range Marketing

Meer informatie over de REACh-verordening