Skip to main content

Roto Campus

De internationale opleidingsacademie

In de Roto Campus worden medewerkers van Roto, fabrikanten, verwerkers, architecten en planners opgeleid. De focus ligt op product- en communicatieopleidingen om zo de prestaties in verkoop en de communicatie met de klant te verbeteren dankzij een grondige technische kennis van de Roto-producten.

Roto producten onderscheiden zich door robuuste en moderne beslagtechnieken die optimaal zijn afgestemd op de behoeften van ramen- en deurfabrikanten, beslaghandelaars en eindklanten. De kwaliteit van de verkoop hangt daarom erg nauw samen met de kennis van de technische en oplossingsgerichte werkwijze van de verschillende producten en productgroepen.

Roto Campus

Opleidingsmethodes van de Roto Campus

De Roto Campus vult de klassieke seminars en meetings an met moderne methoden voor kennisoverdracht.

De opleidingen omvatten niet alleen klassikale opleidingen die zowel in de Roto Campus-centrale in Leinfelden-Echterdingen met een eigen atelier als ter plaatse in de lokale vestigingen worden georganiseerd, maar ook e-Learning-modules, Blended Learning en Live-Online-Training.

De Roto Campus maakt dus gebruik van alle moderne leermethodes om de leerstof optimaal over te brengen en tegelijk de tijd en middelen van de medewerkers optimaal te gebruiken.

Klassikale opleidingen

De klassieke vorm, waarbij mensen in kleine groepen persoonlijk deelnemen aan seminars, vergt vaak heem wat tijd en organisatie. De persoonlijke aanwezigheid van trainers en deelnemers heeft echter duidelijke voordelen: men leert de producten kennen die men kan zien, aanraken en toepassen en bij verkooptrainingen kan het persoonlijke gesprek met de klant ook op het vlak van mimiek en gebaren grondig worden geoefend.

Klassikale opleidingen worden in de verschillende vestigingen georganiseerd door trainers die de landstaal spreken of voor wie simultaan getolkt wordt.

E-learning

De e-Learning-modules van Roto Campus zijn bedoeld om basiskennis over onze producten aan te leren, te herhalen en te toetsen aan de hand van tests.

E-Learning-modules kunnen gevolgd worden waar en wanneer het de gebruiker het beste past. Daardoor zijn dit erg flexibele leermogelijkheden. E-learning wordt gebruikt als alleenstaande leermethode of als voorbereiding op klassikale opleidingen om vooraf basiskennis over te dragen of na een klassikale opleiding om de opgedane kennis uit te beiden of te herhalen.

Blended Learning

„Blended Learning“ is de combinatie van klassikale opleidingen en e-Learning en combineert de voordelen van beide lesmethodes.

Live-Online-Training

Live-Online-Training is de meest recente lesvorm die door de Roto Campus wordt aangeboden. Hier worden compacte thema's in het kader van online in kleine groepen behandeld.

Op een vastgelegd tijdstip nemen groepen van maximaal 8 personen via videoconferentie deel. Indien nodig wordt de opleiding simultaan getolkt. Een dergelijke training duurt maximaal 2 keer 3 uur, afhankelijk van de lesinhoud. De trainers van de Roto Campus zijn speciaal opgeleid voor deze Live-Online-Trainings.

Roto Campus Trainers

De basis van de Roto Campus bestaat uit een team trainers uit 16 landen. Ze leren de productkennis en verkooptechnieken aan volgens de taalkundige en culturele veelzijdigheid van Roto.

Alle trainers volgen een opleidingsprogramma van maximaal 6 modules om op technisch, didactisch en pedagogisch vlak de absolute top te zijn