Skip to main content

Privacyverklaring

We zijn blij met uw bezoek aan onze website en met uw interesse voor Roto, onze producten en diensten. We nemen de beveiliging van uw persoonlijke gegevens en de vertrouwelijke behandeling ervan zeer ernstig. U kunt onze website veilig bezoeken.

Met deze privacyverklaring willen we u informeren wanneer we welke gegevens opslaan en met wel doel we die gebruiken. Hierbij volgen we vanzelfsprekend de geldende voorschriften voor gegevensbescherming.

Als u nog vragen zou hebben over de behandeling van uw persoonsgebonden gegevens neemt u best contact met ons op. U vindt de contactgegevens hieronder.

De voortdurende technologische ontwikkelingen, wijzigingen van onze diensten of rechtspositie en andere redenen kunnen ertoe leiden dat we onze privacyverklaring moeten aanpassen. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen en adviseren u om u regelmatig te informeren over de actuele versie.

Roto FTT legal notices

1. Contactgegevens van de AVG-verantwoordelijke

Roto Frank S.A. 
Verkoopkantoor:
Ikaroslaan 14 
1930 Zaventem
België

Telefoon : +32 67 89 41 40 
Email : info.ewe@roto-frank.com

Bedrijfsleiding:
Francesc Gimeno Martí

2. Contactgegevens van de privacybeschermingscoördinator

Vragen stuurt u naar bovenstaand adres, ter attentie van de „Verantwoordelijke gegevensbescherming“.

3. Doel en rechtsgrond voor de verzameling en verwerking van persoonsgebonden gegevens

In het kader van het gebruik van deze website worden uw persoonsgebonden gegevens op deels verschillende rechtsgronden verwerkt.

(1) Website algemeen

Als u naar onze website surft, registreren onze webservers automatisch gegevens van algemene aard. Hiertoe behoren het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de internet service provider, het IP-adres, de website vanaf dewelke u ons bezoekt, de pagina's die u bij ons bezoekt en de datum en duur van het bezoek.

Sommige gegevens worden in cookies geschreven doe op uw client worden bewaard. Dit is deels nodig om de pagina's correct te kunnen weergeven en om de login-functie te kunnen gebruiken. De rechtsgrond voor de verwerking van de nodige persoonsgebonden gegevens, zoals uw IP-adres, is ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 §. 1 f AVG. Ons belang bestaat erin u de inhoud van deze website te kunnen voorstellen. Het doel van de verwerking is de mogelijkheid om u deze website te kunnen voorstellen en een storingvrij gebruik van de website te garanderen.

(2) Cookiebot

Hierbij hoort ook dat wij u de keuze geven welke cookies worden bewaard en welke informatie wij over u krijgen. Daartoe gebruiken wij de diensten van Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (Cookiebot).

Wij respecteren uw voorkeurinstellingen en verwerken gegevens met het oog op marketing, analyse en personalisering enkel wanneer u ons uw toestemming hiervoor geeft door op "Akkoord en doorgaan" te klikken. Uw toestemming heeft betrekking op het domein ftt.roto-frank.com. U kunt uw toestemming op elk ogenblik intrekken met het oog op toekomstig gebruik. Meer informatie over cookies en instelmogelijkheden vindt u met de knop "Details weergeven". Geef uw toestemmings-ID en de datum in als u contact met ons opneemt met betrekking tot uw toestemming.

Meer informatie over de omgang met overgedragen gegevens vindt u in de Privacyverklaring van Cookiebot.

U kunt de verwerking van uw gegevens door Cookiebot ook verhinderen door de uitvoering van Javascript in uw browser uit te schakelen of een script blocker, zoals https://noscript.net/ in uw browser te installeren. We kunnen uw voorkeuren echter niet meer registreren als u Javascript uitschakelt.

Ingeval u toestemming geeft, verwerken wij uw persoonsgebonden gegevens op basis van dit artikel en van artikel 6 §. 1 a AVG.

(3) Cookies

(4) Contactformulier

U kunt contact met ons opnemen via ons e-mailadres of via het contactformulier. De persoonsgebonden gegevens, die ons op deze manier worden toegestuurd, gebruiken we vanzelfsprekend enkel voor het doel waarvoor u ze ons ter beschikking stelt als u contact opneemt.

Voor zover wij in het contactformulier gegevens opvragen, die niet nodig zijn om contact te kunnen opnemen, hebben wij die steeds als optioneel gemarkeerd. Deze gegevens dienen om uw aanvraag zo concreet mogelijk te maken en uw bezwaar zo goed mogelijk te kunnen afhandelen. Deze gegevens worden uitdrukkelijk op vrijwillige basis verstrekt en met uw toestemming overeenkomstig art. 6 §. 1 a AVG. Voor zover het hier gaat om gegevens over communicatiekanalen (bv. e-mailadres, telefoonnummer), geeft u ons de toelating om eventueel via deze communicatiekanalen met u contact op te nemen om te antwoorden op uw bezwaar.

Deze toestemming kunt u vanzelfsprekend op elk ogenblik intrekken voor de toekomst. Hiervoor neemt u best contact op met onze privacybeschermingscoördinator.

(5) Registratie klant / Leveranciersportal

U hebt de mogelijkheid u bij ons te registreren en een account als klant (Ramen-/deurfabrikant, Beslaghandelaar) of als leverancier te aan te maken. Voor de registratie verzamelen en bewaren we de volgende gegevens van u (* verplichte gegevens):

* Aanspreking, * Voornaam, * Familienaam, * E-mail (gebruikersnaam), * Wachtwoord, Bedrijf, Volledig adres, Land, Taal, Telefoon, Fax, Website.

Voor de registratie als klant gebruiken we de zogenoemde double-opt-in: nadat u op „Account aanmaken“ hebt geklikt, krijgt u op het door u opgegeven e-mailadres een e-mail met een activeringslink. Pas als u op deze activeringslink hebt geklikt, is de registratie voltooid.

Als de registratie is gelukt, krijgt u een persoonlijke toegang met wachtwoordbeveiliging en kunt u de opgegeven gegevens raadplegen en beheren. De registratie is vrijwillig maar kan een voorwaarde zijn om onze diensten te kunnen gebruiken. De rechtsgrond is daarom uw toestemming overeenkomstig art. 6 §. 1 a AVG.

Voor zover u bestellingen ingeeft en wij in dat verband persoonsgebonden gegevens van u verzamelen, is de rechtsgrond van het verdrag zoals bepaald in art. 6 §. 1 b AVG.

(6) Nieuwsbrief

U kunt u aansluitend op de registratie als klant (zie hierboven) aanmelden voor onze nieuwsbrief. Voor de aanmelding voor de nieuwsbrief of de registratie als klant gebruiken wij de zogenoemde double-opt-in. Dit betekent dat wij naar het door u opgegeven e-mailadres een e-mail sturen waarin wij u om bevestiging vragen. Voor zover u de aanmelding bevestigt, krijgt u onze nieuwsbrief tot u zich weer uitschrijft. Bij het aanmelden en bevestigen verzamelen wij uw IP-adres en de tijdstippen om te verhinderen dat uw persoonlijke gegevens worden misbruikt. De rechtsgrond is uw toestemming overeenkomstig art. 6 §. 1 a AVG.

Uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief kunt u op ieder gewenst ogenblik intrekken. U kunt uw toestemming intrekken door op de betrokken link in de nieuwsbrief te klikken of door dit te melden aan de privacybeschermingscoördinator via de hierboven vermelde contactgegevens.

(7) Sollicitaties

U kunt via ons sollicitatieportaal online solliciteren bij Roto. Uw online sollicitatie wordt via een versleutelde verbinding direct doorgestuurd naar de personeelsdienst en wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden uitsluitend voor uw sollicitatie verwerkt en worden niet doorgegeven aan derden buiten de Roto Groep.

Meer informatie over de gegevensverwerking in het kader van een sollicitatieproces vindt u in de privacyverklaring van ons sollicitatieportaal. Wanneer u gesolliciteerd hebt voor een specifieke vacature en die intussen reeds is ingenomen of wij u ook voor een andere betrekking eveneens geschikt of beter geschikt achten, zullen wij uw kandidatuur graag binnen het bedrijf doorgeven. U gelieve ons te laten weten als u uw toestemming geeft om uw kandidatuur door te geven. Uw persoonsgebonden gegevens worden na het afsluiten van het sollicitatieproces na uiterlijk 6 maanden verwijderd voor zover u ons niet de uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om uw gegevens langer te bewaren. In dit geval is de rechtsgrond uw toestemming overeenkomstig art. 6 §. 1 a AVG en 26 § 1 AVG.

We benadrukken dat we voor sollicitaties enkel de sollicitatieportaal aanbieden. Als u toch via e-mail bij ons solliciteert, willen we er uitdrukkelijk op wijzen dat e-mailbijlagen niet versleuteld zijn.

(8) etracker

De aanbieder van deze website maakt gebruik van de diensten van etracker GmbH, Hamburg, Duitsland (www.etracker.com) om gebruiksgegevens te analyseren. Wij gebruiken standaard geen cookies voor webanalyse. Als we analyse- en optimalisatiecookies gebruiken, vragen we vooraf uw uitdrukkelijke toestemming. Als dit het geval is en u hiermee instemt, worden cookies gebruikt om een statistische analyse van het bereik van deze website, een meting van het succes van onze online marketingmaatregelen en testprocedures mogelijk te maken, bijvoorbeeld om verschillende versies van ons online aanbod of de onderdelen ervan te testen en te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen. etracker cookies bevatten geen informatie waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd.

De gegevens die etracker in opdracht van de aanbieder van deze website genereert, worden door etracker uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen en zijn daarmee onderworpen aan de strenge Duitse en Europese wetten en normen voor gegevensbescherming. In dit verband is etracker onafhankelijk gecontroleerd, gecertificeerd en beloond met het ePrivacyseal-keurmerk voor gegevensbescherming.

De gegevensverwerking is gebaseerd op Art. 6 Sectie 1 lit f (gerechtvaardigd belang) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Ons gerechtvaardigd belang is de optimalisatie van ons online aanbod en onze website. Aangezien de privacy van onze bezoekers voor ons zeer belangrijk is, worden de gegevens die mogelijk een verwijzing naar een individuele persoon mogelijk maken, zoals IP-adressen, registratie- of apparaat-ID's, zo snel mogelijk geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. etracker gebruikt de gegevens niet voor andere doeleinden, combineert ze niet met andere gegevens en geeft ze niet door aan derden.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de geschetste gegevensverwerking door op de slider te klikken. Het bezwaar heeft geen nadelige gevolgen. Als er geen schuifbalk wordt weergegeven, is het verzamelen van gegevens al verhinderd door andere blokkeringsmiddelen.


Further information on data protection with etracker can be found here.

(8) Matomo (vroeger Piwik)

De website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo. Matomo gebruikt zogenoemde „cookies“. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die gebruikt worden om een analyse mogelijk te maken van uw surfgedrag. Hiervoor wordt de door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website opgeslagen op onze server. Het IP-adres wordt anoniem gemaakt voordat de gegevens worden opgeslagen.

Matomo-cookies blijven op uw eindapparaat staan tot u ze verwijdert.

Het opslaan van Matomo-cookies en het gebruiken van deze analyse-tools gebeuren op grond van art. 6 §. 1 f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang voor de geanonimiseerde analyse van het surfgedrag om zowel zijn internetaanbod als zijn marketing te optimaliseren. Voor zover de bijbehorende toestemming is gevraagd (bv. toestemming om cookies op te slaan) gebeurt de verwerking uitsluitend op grond van art. 6 § 1 a AVG. De toestemming van op ieder ogenblik worden ingetrokken.

De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt niet doorgegeven aan derden. U kunt het bewaren van cookies verhinderen door de juiste instelling te kiezen in uw browser. We wijzen er echter op dat in dit geval mogelijks niet alle functies van de website volledig bruikbaar zijn.

Als u niet akkoord bent met het opslaan en gebruiken van uw gegevens, kunt u het opslaan en gebruiken uitschakelen. In dat geval wordt in uw browser een opt-out-cookie geregistreerd dat verhindert dat Matomo gebruiksgegevens bewaart. Als u uw cookies verwijdert, betekent dit dat ook het Matomo opt-out-cookie verwijderd wordt. De opt-out moet dan opnieuw worden ingeschakeld als u de website de volgende keer bezoekt.

Uw bezoek aan deze website wordt momenteel geregistreerd door de Matomo-webanalyse. Klik op onderstaande link voor de opt-out:

(9) Google Maps plug-in

Deze site maakt gebruik van Google Maps. Google Maps is een kaartdienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te gebruiken, kunnen gegevens, zoals uw IP-adres en het adres dat voor de routefunctie wordt ingegeven, naar de server van de aanbieder worden gestuurd. Deze gegevens worden in regel naar een server van Google in de USA verzonden en daar opgeslagen. Bij een bezoek aan een website die gebruik maakt van Google Maps, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Google, waarbij de kaartinhoud naar uw browser wordt gestuurd en door uw browser wordt geïntegreerd. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Volgens de huidige stand van kennis gaat het hierbij om de volbende gegevens:

  • Datum en tijdstip van het bezoek aan de betrokken website,
  • Internetadres of URL van de bezochte website,
  • IP-adres, in het kader van de routeplanning ingevoerde (start-)adres

Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van ons online aanbod het eenvoudig opzoeken van de op onze website vermelde plaatsen. Als u niet wenst dat de gegevens via deze dienst door Google worden verwerkt, kunt u in uw browserinstellingen het gebruik van Javascript uitschakelen. Houd er rekening mee dat in dit geval de interactieve kaartfunctie van Google Maps niet gebruikt kan worden.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google.

(10) YouTube

Wij gebruiken op onze website een social plugin van YouTube, Google (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). De verantwoordelijke vestiging voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Via de plug-in kan content worden bekeken en gedeeld en kan eventueel een reactie worden geschreven. Via de plug-in worden ook persoonsgebonden gegevens naar de aanbieder gestuurd. We hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die met behulp van de plug-in worden verzameld.

Om de ongewenste gegevensoverdracht te verhinderen zijn de plug-ins op deze website standaard uitgeschakeld. Pas als u op het betrokken pictogram klikt, wordt de plug-in geactiveerd en kunnen gegevens naar de aanbieder worden gestuurd. Door het activeren van de plug-in wordt een verbinding gemaakt tussen uw browser en de server van YouTube. Als de plug-in geactiveerd is, worden door het openen van onze site gegevens verzonden, zoals uw IP-adres, een bericht dat u onze site hebt bezocht en andere gegevens over uw browser.

Meer informatie over welke gegevens door de integratie van social plugins worden verzameld en voor welk doel de gegevens worden gebruikt, vindt u in de bepalingen voor gegevensbescherming van Google.

Het doel is de mogelijkheid om u verdere informatie te kunnen geven. Als u ons uw toestemming hebt gegeven, is dit de rechtsgrond overeenkomstig art. 6 §. 1 a AVG.

4. Gegevensoverdracht aan andere ondernemingen binnen de Roto Groep

Uw gegevens wordt in principe niet overgedragen aan derden buiten de Roto Groep, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn, de gegevensoverdracht vereist is voor de uitvoering van een contractuele verbintenis of u voordien uitdrukkelijk hebt toegestemd met de overdracht van uw gegevens. Externe dienstverleners en partnerbedrijven krijgen uw gegevens enkel voor zover dit nodig is voor de afhandeling van uw vraag. In deze gevallen is de omvang van de overgedragen gegevens beperkt tot het vereiste minimum. Voor zover onze dienstverleners in contact komen met uw persoonsgebonden gegevens, zorgen wij ervoor dat zij de voorschriften van de AVG op dezelfde manier worden respecteren. Lees ook de betreffende privacyverklaring van de aanbieders. Voor de inhoud van diensten van derden is de betreffende dienstverlener verantwoordelijk, waarbij wij in het kader van redelijkheid controleren of de diensten de wettelijke bepalingen respecteren.

5. Gegevensoverdracht aan externe dienstverleners (verwerkers van opdrachten)

Uw gegevens worden aan dienstverlenende partners overgedragen voor zover zij betrokken zijn bij onze opdracht en Roto ondersteunen door het leveren van hun diensten. De verwerking van uw persoonsgebonden gegevens door een dergelijke dienstverlener gebeurt in het kader van de verwerking overeenkomstig art. 28 AVG. De verwerkers krijgen enkel toegang tot de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van hun opdracht. Het is de dienstverleners verboden om uw persoonlijke gegevens door te geven of te gebruiken voor andere doeleinden, in het bijzonder voor eigen reclamedoeleinden. Voor zover externe dienstverleners in contact komen met uw persoonsgebonden gegevens, hebben we door juridische, technische en organisatorische maatregelen en regelmatige controles ons ervan vergewist dat ook zij de geldende privacyvoorschriften respecteren.

6. Verwijderen van gegevens en opslagperiode

De persoonsgebonden gegevens van de betrokken persoon worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de gegevensopslag vervalt. De Opslag kan bovendien enkel wanneer dit voorzien is door de Europese of nationale wetgever in Europese juridisch bindende richtlijnen, wetten of andere voorschriften waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. Het verwijderen of blokkeren van gegevens gebeurt ook wanneer de door de vermelde normen voorgeschreven bewaarperiode afloopt, tenzij het nodig is de gegevens langer te bewaren voor het afsluiten of uitvoeren van een overeenkomst.

Informatie over de bewaarperiode van de cookies leest u in de gegevens van Cookiebot.

7. Uw rechten

Wanneer persoonsgebonden gegevens van u worden verwerkt, bent u betrokkene in de zin van AVG en hebt u de volgende rechten jegens de verantwoordelijke:

(1) Recht van inzage overeenkomstig artikel 15 AVG

U kunt van ons uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Wanneer wij gegevens over u verwerkt hebben, kunt u de in artikel 15 AVG vermelde rechten van inzake uitoefenen.

(2) Recht op rectificatie

Wanneer uw gegevens, die wij van u hebben geregistreerd, niet correct of onvolledig zouden zijn, kunt u van ons onverwijld de rectificatie verlangen overeenkomstig artikel 16 AVG.

(3) Recht op beperking van de verwerking

Onder de voorwaarden an artikel 18 AVG kunt u in bepaalde omstandigheden verlangen dat de verwerking van persoonsgebonden gegevens die op u betrekking hebben, beperkt wordt.

Na de beperking mogen uw gegevens enkel verwerkt worden met uw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat. Wij informeren u voordat de beperking wordt opgeheven.

(4) Recht op gegevenswissing

U kunt om een van de redenen vermeld in artikel 17 § 1 AVG aan ons de onverwijlde wissing vragen van de persoonsgebonden gegevens die op u betrekking hebben, tenzij er een uitzondering bestaat op de wissingsplicht overeenkomstig artikel 17 § 3 AVG.

(5) Recht op kennisgeving

Als u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking tegenover ons hebt laten gelden, zijn wij overeenkomstig artikel 19 AVG verplicht iedere ontvanger van uw persoonsgebonden gegevens hiervan op de hoogte te brengen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. Bovendien hebt u het recht om op de hoogte gebracht te worden van de ontvangers. U hebt tegenover de verwerkingsverantwoordelijke het recht om informatie over deze ontvangers te krijgen.

(6) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Bovendien hebt u overeenkomstig artikel 20 AVG het recht de persoonsgebonden gegevens die u betreffen, van ons in een machineleesbaar formaat te ontvangen en die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd, voor zover de bepalingen van artikel 20 § 1 AVG van toepassing zijn of te verlangen dat uw persoonsgebonden gegevens rechtstreeks door ons aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, voor zover dit technisch mogelijk is en daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan vrijheden en rechten van anderen. Dit recht geldt niet voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.

(7) Recht op bezwaar

U hebt het recht om op ieder ogenblik bij Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH bezwaar neer te leggen tegen de verwerking van de persoonsgebonden gegevens die op u betrekking hebben, overeenkomstig art. 6 §. 1 f AVG.

Wij verwerken uw persoonsgebonden gegevens niet meer, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

(8) Recht intrekking van de toestemming tot gegevensverwerking

U hebt het recht om op ieder ogenblik uw verklaring van toestemming tot gegevensverwerking in te trekken door een verklaring in te dienen bij Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

(9) Recht op klacht bij de toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve beroepsmogelijkheden en beroep in rechte, hebt u het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat waar u verblijft, werkt of waar de vermoedelijke inbreuk is gepleegd, als u van mening bent dat de verwerking van de persoonsgebonden gegevens die op u betrekking hebben, een overtreding van deze verordening is.
De voor ons bevoegde toezichthoudende autoriteit is:

Landesbeauftragter für den Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
Germany
Phone: +49 711 61 55 41 0
Fax: +49 711 61 55 41 15
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de