Skip to main content

Roto Safe P | P600

Mechanické viacbodové zamykanie pre únikové dvere

 • certifikované podľa normy DIN EN 179 na použitie pri núdzovo otváraných dverách
 • funkcia voľného chodu cylindrickej vložky zaručuje bezpečné otvorenie zvnútra bez použitia kľúča
 • certifikované dlhodobé vlastnosti pre permanentnú funkčnú bezpečnosť

Roto Safe P | P600 je mechanický systém viacnásobného zaistenia certifikovaný podľa normy DIN EN 179 pre dvere núdzových východov v neverejných budovách. Na základe bezpečnosti ovládania je ideálny pre domy pre viac rodín, ktorých vchodové dvere sa musia dať zvnútra otvoriť bez použitia kľúča.

V budovách, ktorých používatelia/návštevníci poznajú infraštruktúru, ako sú napríklad kancelárie, školy a pracovné haly, sa v prípade nebezpečnej situácie nepočíta s panickým správaním. Dá sa tu predpokladať znalosť únikových trás a dverí, ako aj spôsobu fungovania uzamykania dverí.

Viacnásobné zaistenia sú vybavené striedavou funkciou E: otvorenie z nebezpečnej strany je možné vždy, neoprávnenému otvoreniu zvonku treba zabrániť. Zvonku je pripevnená pevná guľa tak, aby sa únikové dvere dali odistiť a zaistiť len kľúčom.

Zámky Roto Safe P600 sa smú používať iba v kombinácii s cylindrickými vložkami s funkciou voľného chodu a spoločne s certifikovanými súpravami s guľou a kľučkou.

Únikové dvere sa musia dať odistiť jediným úkonom. Ovládacia sila, ktorá je na to potrebná, nesmie prekročiť úroveň 70 N (cca 7 kg).

Zámky sú koncipované na použitie vo vchodových dverách domu so všetkými materiálmi rámu.

Bezpečnosť

 • certifikované podľa normy DIN EN 179 na použitie pri núdzovo otváraných dverách
 • funkcia voľného chodu cylindrickej vložky zaručuje bezpečné otvorenie zvnútra bez použitia kľúča
 • striedavá funkcia E – proti smeru úniku je otvorenie možné iba s použitím kľúča
 • silový klin a kombinované zaistenie na výrazné spomalenie a komplikovanie procesu vlámania

Hospodárnosť

 • jednotný raster zaistenia pre nízku logistickú a montážnu náročnosť
 • profilovo špecifické rámové diely na efektívnu montáž
 • beznástrojová prestavba západky na montáž bez komplikácií

Dizajn

 • konštrukcie dverí do 2 400 mm pre voľnosť pri návrhu a tvorbe
 • odolné a škrabancom odolávajúce povrchy pre trvalo dobrý vzhľad
 • hĺbky tŕňa od 35 do 80 mm pre veľkú flexibilitu

Kvalita

 • certifikované dlhodobé vlastnosti pre permanentnú funkčnú bezpečnosť
 • povrchy odolávajúce korózii pre veľkú bezpečnosť investície

Technické údaje

Povinné príslušenstvo

Roto Safe frame components

Rámové diely

Rámové diely Roto Safe sa postarajú o ľahké zatváranie dverí so zachovaním utesnenia. Profilovo špecifické rámové uzatváracie diely, uzatváracie lišty, ako aj prevod krídla so štulpom pre dvojkrídlové dvere sú prispôsobené geometrii príslušného profilu.

Máte nejaké otázky k produktu?

Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft.

Kossuth Lajos u. 25.
9461 Lövő
Maďarsko

+36 99 534 200roto.sk@roto-frank.com
kontakt-thanks