Skip to main content

Roto Safe P | Eneo CF

Elektromechanické viacbodové zamykanie pre únikové dvere

 • certifikované podľa normy DIN EN 179 na použitie pri núdzovo otváraných dverách
 • tichý a výkonný motor na otváranie a zaisťovanie bez námahy
 • komfortné otváranie zvnútra pre spoľahlivý východ v prípade núdze
 • pripojenie Plug&Play na jednoduchú a bezchybnú montáž
 • nie je potrebná žiadna cylindrická vložka s funkciou voľného chodu

Roto Safe P | Eneo CF je elektromechanický systém viacnásobného zaistenia certifikovaný podľa normy DIN EN 179 pre dvere núdzových východov v neverejných budovách. Spája komfort, spomalenie a komplikovanie procesu vlámania poskytované elektromechanickým viacnásobným zaistením s vlastnosťami dverí núdzového východu.

V budovách, ktorých používatelia/návštevníci poznajú infraštruktúru, ako sú napríklad kancelárie, školy a pracovné haly, sa v prípade nebezpečnej situácie nepočíta s panickým správaním. Dá sa tu predpokladať znalosť únikových trás a dverí, ako aj spôsobu fungovania uzamykania dverí.

Viacnásobné zaistenia sú vybavené striedavou funkciou E: otvorenie z nebezpečnej strany je možné vždy, neoprávnenému otvoreniu zvonku treba zabrániť. Zvonku je pripevnená pevná guľa tak, aby sa únikové dvere dali odistiť a zaistiť len kľúčom.

Zámky Roto Safe P | Eneo CF sa smú používať iba v kombinácii so spoločne certifikovanými súpravami s guľou a kľučkou. Únikové dvere sa musia dať odistiť jediným úkonom. Ovládacia sila, ktorá je na to potrebná, nesmie prekročiť úroveň 70 N (cca 7 kg).

V jednotke pohonu je sériovo integrovaný rádiový prijímač. Umožňuje bezdotykové otvorenie dverí s použitím rádiového ručného vysielača. Na aktivovanie dverí sú k dispozícii aj ďalšie systémy na kontrolu prístupu, ako je skener odtlačku prsta a systém kontroly prístupu (ZKS) 4 v 1.

Zámky sú koncipované na použitie vo vchodových dverách domu so všetkými materiálmi rámu.

Bezpečnosť

 • certifikované podľa normy DIN EN 179 na použitie pri núdzovo otváraných dverách
 • komfortné otváranie zvnútra pre spoľahlivý východ v prípade núdze
 • striedavá funkcia E – proti smeru úniku; otvorenie je možné iba s použitím kľúča
 • silový klin a kombinované zaistenie na výrazné spomalenie a komplikovanie procesu vlámania

Komfort

 • tichý a výkonný motor na otváranie a zaisťovanie bez námahy
 • extrémne krátky čas odistenia
 • LED-diódový prepínač na pohodlné prestavenie na denný/nočný režim
 • pripojenie Plug&Play na jednoduchú a bezchybnú montáž

Hospodárnosť

 • nie je potrebná žiadna cylindrická vložka s funkciou voľného chodu
 • jednotný raster zaistenia pre nízku logistickú a montážnu náročnosť
 • profilovo špecifické rámové diely na efektívnu montáž
 • Eneo Control Unit na jednoduché skontrolovanie fungovania

Dizajn

 • konštrukcie dverí do 2 400 mm pre voľnosť pri návrhu a tvorbe
 • odolné a škrabancom odolávajúce povrchy pre trvalo dobrý vzhľad
 • hĺbky tŕňa od 35 do 80 mm pre veľkú flexibilitu

Kvalita

 • certifikované dlhodobé vlastnosti pre permanentnú funkčnú bezpečnosť
 • povrchy odolávajúce korózii pre veľkú bezpečnosť investície

Technické údaje

Príslušenstvo

Roto Safe frame components

Rámové diely

Rámové diely Roto Safe sa postarajú o ľahké zatváranie dverí so zachovaním utesnenia. Profilovo špecifické rámové uzatváracie diely, uzatváracie lišty, ako aj prevod krídla so štulpom pre dvojkrídlové dvere sú prispôsobené geometrii príslušného profilu.

Roto Safe E 4in1 access control system

Systém kontroly prístupu (ZKS) 4 v 1

ZKS 4v1 umožňuje pohodlné otváranie dverí pomocou PIN kódu, odtlačku prsta, mobilného telefónu s podporou Bluetooth alebo média s podporou RFID. Pomocou intuitívnej aplikácie je možné vytvárať používateľov a prideľovať individuálne prístupové oprávnenia natrvalo alebo dočasne.

Roto Safe E hand-held transmitter

Rádiový ručný vysielač

Vďaka rádiovému prijímaču štandardne integrovanému v pohonnej jednotke Eneo CC/CF umožňuje ručný rádiový vysielač s dosahom až 10 m pohodlné otváranie dverí na diaľku. O nevyhnutnú bezpečnosť sa stará 64-bitové kódovanie so systémom „Rolling-Code“. S ochranným krytom.

Roto Safe E finger scan

Snímač odtlačku prsta

So snímačom odtlačku prsta sa dajú elektromechanické zámky otvárať odtlačkom prsta. LED-diódové osvetlenie umožňuje jednoduché ovládanie – najmä v tmavom prostredí. Systém na kontrolu prístupu spĺňa tie najvyššie bezpečnostné štandardy a samozrejme reaguje na detské prsty.

Roto Safe E | Eneo control unit

Eneo Control Unit

Eneo Control Unit slúži na kontrolu fungovania. Výrobca dverí tak môže odovzdať skontrolované dvere ďalšiemu pracovníkovi

Roto Safe E power supply unit

Sieťový zdroj

Sieťový zdroj spoľahlivo napája elektronické komponenty potrebnou energiou. Vďaka malým konštrukčným rozmerom sa sieťový zdroj hodí do tenkých systémov profilov a umožňuje efektívne spracovanie.

Roto Safe E cable junctions

Káblové prechody

Patentované káblové prechody zabezpečujú trvalo spoľahlivé napojenie a napájanie medzi krídlom a rámom.

Roto Safe profile cylinder

Profilová cylindrická vložka

Cylindrická vložka podľa DIN EN 1303 (bezpečnosť zámku podľa triedy 6). Sériová ochrana proti odvŕtaniu a systém 6 kolíkov s 240 000 kombináciami.

Roto Safe knob cylinder

Cylindrická vložka s gombíkom

Cylindrická vložka podľa DIN EN 1303 (bezpečnosť zámku podľa triedy 6). Sériová ochrana proti odvŕtaniu a systém 6 kolíkov s 240 000 kombináciami.

Máte nejaké otázky k produktu?

Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft.

Kossuth Lajos u. 25.
9461 Lövő
Maďarsko

+36 99 534 200roto.sk@roto-frank.com
kontakt-thanks