Skip to main content

Roto Safe C | C600

Mechanické viacbodové zamykanie pre dvere ovládané cylindrickou vložkou

 • stabilný prevod s ľahkým chodom na jednoduché ovládanie
 • veľké spomalenie a komplikovanie procesu vlámania do RC 3
 • tichá západka tlmiaca hluk na tiché zatváranie dverí
 • zaistené proti spätnému tlaku po otočení kľúča
 • západku je v možné obrátiť v namontovanom stave, na jednoduché prestavenie priamo na stavbe

Roto Safe C | C600 je mechanický viacnásobný zaisťovací systém, pri ktorom sa dá hlavný zámok a doplnkové zaistenia odisťovať a zaisťovať prostredníctvom profilovej cylindrickej vložky. Výkonný systémový koncept poskytuje rozmanité možnosti pre zabezpečenie, pohodlie a hospodárnosť.

New!

Spínací kontakt závory pre monitorovanie stavu dverí na hlavnej závore (certifikácia VdS).

Zámky sú koncipované na použitie do vchodových dverí domu, dverí na uzatvorenie bytu alebo do vedľajších vstupných dverí, so všetkými materiálmi rámu.

Varianty výbavy pri doplnkových zaisteniach ponúkajú funkčnú voľnosť, od jednoduchého trojbodového zaistenia pomocou čapov V, až po 17-bodové zaistenie s kombinovanými zaisteniami a prvkami Quadbolt je možné vyhovieť tak požiadavkám s dôrazom na cenu, ako aj požiadavkám orientovaným na výkon.

Bezpečnosť

 • zaistené proti spätnému tlaku po otočení kľúča
 • čap E, čap V a čap na základné spomalenie a komplikovanie procesu vlámania
 • hákové zamykanie, kombinované zaistenie a prvok Quadbolt na výrazné spomalenie a komplikovanie procesu vlámania

Komfort

 • stabilný prevod s ľahkým chodom na jednoduché ovládanie
 • tichá západka tlmiaca hluk na tiché zatváranie dverí

Hospodárnosť

 • jednotný raster zaistenia pre nízku logistickú a montážnu náročnosť
 • profilovo špecifické rámové diely na efektívnu montáž
 • západku je v možné obrátiť v namontovanom stave, na jednoduché prestavenie priamo na stavbe

Dizajn

 • konštrukcie dverí do 3 000 mm pre voľnosť pri návrhu a tvorbe
 • odolné a škrabancom odolávajúce povrchy pre trvalo dobrý vzhľad
 • hĺbky tŕňa od 25 do 80 mm pre veľkú flexibilitu

Kvalita

 • certifikované dlhodobé vlastnosti pre permanentnú funkčnú bezpečnosť
 • povrchy odolávajúce korózii pre veľkú bezpečnosť investície

Technické údaje

Rozmer dornu
25 – 80 mm
Výška krídla vo falci
1500 – 3000 mm
Rozteč
92, 94 mm
Orech zámku
8, 10
Zámkové lišty
F16/20/24, U6x24
Bezpečnosť
RC 1 – 3

Príslušenstvo

Roto Safe frame components

Frame components (mandatory accessories)

Roto Safe frame components ensure that the door is closed effortlessly and tightly. The profile-specific strikers, striker strips and lever-operated espagnolettes for double-leafed doors are adapted to the specific profile geometry.

Roto Safe ID latch

ID latch

The ID latch replaces the “chain” on the apartment door; it is activated from the inside via a knob and can be deactivated from the outside via the cylinder.

Roto Safe additional locking device

Additional locking device

The additional locking device blocks the connecting rod with its own additional locking cylinder at an additional locking point.

Roto Safe hinge retaining mechanism

Hinge retaining mechanism

Hinge retaining mechanisms provide additional burglary inhibition. They effectively prevent jemmying on the hinge side.

Roto Safe profile cylinder

Profile cylinder

Cylinder in accordance with DIN EN 1303 (class 6 locking security). Drilling protection as standard and six-pin system with 240,000 combinations.

Roto Safe knob cylinder

Knob cylinder

Cylinder in accordance with DIN EN 1303 (class 6 locking security). Drilling protection as standard and six-pin system with 240,000 combinations.

Máte nejaké otázky k produktu?

Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft.

Kossuth Lajos u. 25.
9461 Lövő
Maďarsko

+36 99 534 200roto.sk@roto-frank.com
kontakt-thanks