Skip to main content

Roto Safe A | Tandeo

Mechanicko-automatické viacnásobné zatváranie dverí

 • automatické a bezpečné zamykanie bez otáčania kľúčom
 • Tri automaticky vysúvateľné bezpečnostné uzamykacie body na zvýšenú ochranu pred vlámaním (RC 2 / RC 3)
 • Znížené nároky na údržbu vďaka použitiu častí rámu zo štandardného programu Roto Safe
 • Dodatočne namontovateľné denné odomykanie pre jednoduchý prístup bez kľúča

Roto Safe A | Tandeo je mechanicko-automatický viacbodový zamykací systém, v ktorom sa zatváracie prvky automaticky vysunú hneď, ako dvere zapadnú do zámku. Aj bez otočenia kľúča sa zámok považuje za technicky uzavretý vďaka bezpečnosti certifikovanej inštitútom VdS (v príprave).

Rad zámkov Roto Safe A | Tandeo je cenovo výhodnou alternatívou k elektromechanickým viacbodovým zámkom: Aj bez zabudovanej elektroniky používateľ získava pohodlie automatického uzamykania.

Trojbodové zamykanie s automatickými hákmi poskytujú maximálne pohodlie a bezpečnosť. Pomocou dodatočne namontovaného denného odomykania možno automatické zamykanie vedome zapnúť alebo vypnúť. Zámky sú určené na použitie na vchodových dverách, bytových vchodových dverách alebo vedľajších vchodových dverách pre všetky typy profilových systémov.

Mechanicko-automatický viacbodové uzamykanie je k dispozícii vo verzii Tandeo F certifikovanej podľa normy DIN EN 179.

How to Nachrüstung Upgrade Kit EN

Komfort

 • automatické zamykanie bez otočenia kľúča
 • dodatočne namontované denné odomykanie pre jednoduchý prístup bez kľúča

Bezpečnost

 • Tri bezpečnostné uzamykacie body sa automaticky vysúvajú na zvýšenie ochrany proti vlámaniu (RC 2 / RC 3)
 • západka v hlavnom zámku sa automaticky vysunie
 • zabezpečenie proti vlámaniu testované inštitútom VdS (v príprave)
 • automatické háky a hlavná západka zaistené proti spätnému tlaku bez otáčania kľúčom

Hospodárnost

 • profilovo závislé rámové diely zo štandardného sortimentu Roto Safe pre efektívnu montáž a zníženie skladovej zásoby
 • strelky sú otočné v zabudovanom stave pre jednoduchú montáž
 • jednotná rozteč uzamykacích bodov pre nízke náklady na logistiku a montáž

Design

 • konštrukcia dverí do 3000 mm pre voľnosť pri navrhovaní stavebného usporiadania
 • Povrchy odolné voči poškodeniu a poškriabaniu pre trvalý vzhľad
 • Dorn veľkosti od 35 do 80 mm pre vysokú flexibilitu

Kvalita

 • certifikované podľa prEN 15685:2019 (trvalá funkcia, odolnosť proti korózii, vhodnosť na daný účel) 
 • Certifikované vlastnosti zaručujúce dlhodobú prevádzku podľa normy DIN EN 1191 (200 000 cyklov) pre trvalú prevádzkovú bezpečnosť
 • 10 ročná záruka na funkčnosť pre Roto Safe A | Tandeo / A700

Technické údaje

veľkosť dornu
35, 40, 45, 50, 55, 65, 80 mm
výška drážky v krídle
1500 – 3000 mm
rozteč
92 mm and 94 mm (kruhová zámková vložka)
orech zámku
8, 10
varianty štulpové lišty
F16, F20, R20, F24, U6x24
bezpečnost
certifikácia VdS v príprave, RC 2 a RC 3

Príslušenstvo

Roto Safe frame components

Rámové diely (Povinné príslušenstvo)

Rámové diely zabezpečujú pevné zatváranie dverí s jednoduchým ovládaním. V závislosti od profilu sú rámové diely, zatváracie lišty a štulpová prevodovka pre dvojkrídlové dvere zo štandardného radu Roto Safe prispôsobené geometrii príslušného profilu.

Roto Safe lever-operated espagnolette

Štulpová prevodovka

Štulpová prevodovka pre dvojkrídlové dvere z plastových a drevených profilov sa môže pochváliť bočne vedenou pákou, vďaka ktorej nie je potrebné frézovanie. Dajú sa realizovať rozmery až do 3 000 mm. Štandardizované uzamykacie rastre znižujú nároky na skladovanie.

Roto Safe A | Tandeo day-time unlocking

Denné odomykanie

Dodatočne montovateľné denné odomykanie umožňuje špeciálne zapnutie alebo vypnutie automatického zatvárania. Ak je funkcia aktivovaná, dvere sa dajú ľahko otvoriť zvonku bez použitia kľúča.

Roto Safe additional locking device

Dodatočné uzamykanie

Dodatočné uzamykanie blokuje posuvnú tyč vlastnou dodatočnou cylindrickou vložkou v ďalšom uzamykacom bode.

Roto Safe hinge retaining mechanism

Poistka závesu

Poistky závesov slúžia na zvýšenú ochranu proti vlámaniu. Účinne zabraňujú vysunutiu na strane závesov.

Roto Safe profile cylinder

Cylindrická vložka

Cylinder in accordance with DIN EN 1303 (class 6 locking security). Drilling protection as standard and six-pin system with 240,000 combinations.

Roto Safe knob cylinder

Cylindrická vložka s hlavičkou

Cylindrická vložka podľa DIN EN 1303 (bezpečnostná trieda uzamykania 6). Štandardná ochrana proti odvŕtaniu a šesťkolíkový systém s 240 000 kombináciami.

Máte nejaké otázky k produktu?

Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft.

Kossuth Lajos u. 25.
9461 Lövő
Maďarsko

+36 99 534 200roto.sk@roto-frank.com
kontakt-thanks