Skip to main content

Roto PS Aintree

Paralelné odklápacie nožnice z ušľachtilej ocele, pre von otváravé okná

  • Komfortné ovládanie
  • Veľmi dobré utesnenie
  • Hmotnost krídla až do 200 kg

Sortiment Roto PS Aintree zahŕňa výkonné paralelné odklápacie nožnice a príslušenstvo pre hliníkové okná s otváraním smerom von, do hmotnosti krídla 200 kg.

Okná s otváraním smerom von, s integrovanými paralelnými odklápacími nožnicami na jednej strane obmedzujú možnú vzdialenosť otvorenia okna, na druhej strane zabezpečujú, že krídlo je pri každej vzdialenosti otvorenia pridržiavané v otvorenom stave. Tým paralelné odklápacie nožnice zaručujú, že krídlo okna sa dá pohybovať kontinuálne a kontrolovaným spôsobom.

Otvorenie okna po celom obvode zaručuje vynikajúce prirodzené vetranie a zabezpečuje príjemnú klímu v priestore. Navyše tieto okná vykazujú veľmi dobré utesnenie škár práve vtedy, keď na okno pôsobí silný vietor.

Vďaka použitiu austenitickej ocele sa dajú používať paralelné odklápacie nožnice v oblastiach, v ktorých zohráva dôležitú úlohu odolnosť kovania voči korózii. K takým oblastiam patria najmä zóny blízko pri pobreží alebo regióny s veľkou mierou industrializácie.

Technické údaje

Šírka krídla
max. 2000 mm
Výška krídla
max. 3000 mm
Hmotnosť krídla
max. 200 kg
Bezpečnosť
RC 1 – RC 3

Máte nejaké otázky k produktu?

Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft.

Kossuth Lajos u. 25.
9461 Lövő
Maďarsko

+36 99 534 200roto.sk@roto-frank.com
kontakt-thanks

Váš kontakt pre hliníkové riešenia na mieru

Roto Object Business

Istota pri plánovaní a realizácii hliníkových riešení na mieru

Technicky a esteticky náročná realizácia projektu si vyžaduje inovatívne riešenia okenných a fasádnych prvkov. Pre obzvlášť veľké, energeticky účinné hliníkové okná a dvere, pre ktoré sa štandardné komponenty nehodia, vyvíjame ekonomicky životaschopné a na mieru šité riešenia.

Experti Roto Object Business sú vašimi spoľahlivými partnermi pre špecifické otázky týkajúce sa technológie okien a dverí. Poskytujeme hardvérové ​​riešenia na mieru podľa vašich individuálnych požiadaviek, pomocou ktorých zrealizujete svoje nápady.

Roto Object Business