Skip to main content

Roto Patio Alversa

Univerzálne kovanie pre ľahkú obsluhu pri paralelných a sklopno-odsuvných systémoch

 • Modular sliding system: high proportion of common parts across all variants
 • Simple and fast manufacturing thanks to compatible assemblies
 • Universal central locking system and standard window handle for all variants
 • Intuitive and comfortable operation as well as quiet running
 • Burglary protection up to RC 2N (even with night ventilation)
Roto Patio Alversa PVC
Roto Patio Alversa aluminium
Roto Patio Alversa
Roto Patio Alversa PVC
Roto Patio Alversa aluminium
Roto Patio Alversa

Minimálne. Univerzálne.

Roto Patio Alversa umožňuje s minimálnou námahou realizovanie rôznych variantov otvárania a funkcií vetrania pre paralelné a sklopno-odsuvné systémy z dreva, plastu a hliníka do hmotnosti krídla 200 kg.
Kombinácia univerzálneho centrálneho zamykania, univerzálnej kľučky a modulárneho posuvného systému znižuje náklady na výrobu, skladovanie a logistiku na minimum pri univerzálnom použití.

Roto Patio Alversa

Video o výrobku pre spracovateľov

Roto Patio Alversa

Video o výrobku pre koncových zákazníkov

Minimalizovaná náročnosť skladovania a logistiky

Pri Roto Patio Alversa sa pre všetky varianty požíva rovnaké centrálne uzamykanie z osvedčených sortimentov Roto NT alebo Roto AL. Navyše sa dá všade používať rovnaká kľučka.

Inteligentným kombinovaním týchto súčastí so špecifickými konštrukčnými prvkami Roto Patio – ako je vozík mechanizmu, klzné nožnice alebo súprava koľajničiek – sa dá zabezpečiť vysoká miera využívania rovnakých dielov.

Minimálna náročnosť výroby

Vzájomne zosúladené konštrukčné celky a jednotné pracovné kroky zjednodušujú montáž. Flexibilná výmena jednotlivých komponentov umožňuje vo výrobe rýchle prestavovanie medzi paralelným a sklopno-odsuvným systémom, vrátane rôznych funkcií vetrania. Spracovanie je možné na štandardnej výrobnej linke.

Minimalizovaná náročnosť spravovania

Náročnosť spravovania je nižšia, pretože znížená rozmanitosť dielov zjednodušuje proces vytvárania a starostlivosti o kmeňové dáta.

Varianty

Roto Patio Alversa vyhovie svojou modulárnou konštrukciou aj individuálnym požiadavkám zákazníkov. S jediným systémom sú možné štyri rôzne riešenia. Pritom je Roto Patio Alversa možné vybaviť ako paralelný alebo sklopno-odsuvný systém. V závislosti od variantu sa dá zvoliť medzi škárovým vetraním alebo vetraním pomocou sklopenia.
Jedinečná na trhu je kombinácia paralelného posuvného systému a vetrania pomocou sklopenia.

 • vetraním pomocou sklopenia
 • štandardné otváracie a sklápacie profily z dreva, plastu a hliníka
 • štandardné centrálne uzamykanie od firmy Roto (Roto NT/Roto AL)
 • štandardné kľučky okien od firmy Roto
 • hmotnosť krídla max. 160 kg

 • bez/so škárovým vetraním
 • štandardné otváracie a sklápacie profily z dreva, plastu a hliníka
 • štandardné centrálne uzamykanie od firmy Roto (Roto NT/Roto AL)
 • štandardné kľučky okien od firmy Roto
 • optimalizovaná charakteristika zábehu a vybiehania krídla cez integrované tlmiace prvky (mechanizmus a klzné nožnice)
 • Hmotnosť krídla max. 200 kg

 • vetraním pomocou sklopenia
 • štandardné otváracie a sklápacie profily z dreva, plastu a hliníka
 • štandardné centrálne uzamykanie od firmy Roto (Roto NT/Roto AL)
 • štandardné kľučky okien od firmy Roto
 • optimalizovaná charakteristika zábehu a vybiehania krídla cez integrované tlmiace prvky (mechanizmus a klzné nožnice)
 • hmotnosť krídla max. 160 kg

 • vetraním pomocou sklopenia Comfort
 • pohodlné ovládanie vetrania pomocou sklopenia, kľučkou na okne
 • štandardné otváracie a sklápacie profily z dreva, plastu a hliníka
 • štandardné centrálne uzamykanie od firmy Roto (Roto NT/Roto AL)
 • štandardné kľučky okien od firmy Roto
 • optimalizovaná charakteristika zábehu a vybiehania krídla cez integrované tlmiace prvky (mechanizmus a klzné nožnice)
 • Hmotnosť krídla max. 200 kg

Technické údaje

Drevo a PVC

Šírka krídla vo falci
max. 2000 mm
Výška krídla vo falci
max. 2700 mm
Hmotnosť krídla
max. 200 kg
Medzera medzi falcom a rámom
12 mm
Šírka presahu
18 – 22 mm
Minimálna výška presahu
15 mm
Os kovania
9/13 mm (9 mm nie je možných s Roto Patio Alversa | PS so škárovým vetraním)
Vzdialenosť odsadenia
max. 130 mm
Bezpečnosť
RC 1 N a RC 2 / RC 2N
Usporiadanie krídel
schéma A, C a D
Profily
len vnútorné presúvanie

Hliník

Šírka krídla
max. 2000 mm
Výška krídla
max. 2700 mm
Hmotnosť krídla
max. 200 kg
Medzera medzi falcom a rámom
11,5 – 12 mm
Minimálna výška presahu
7 mm
Os kovania
10 mm
Vzdialenosť odsadenia
max. 122 mm
Drážka v ráme
V.01 a V.02
Drážka krídla
15/20
Bezpečnosť
RC 2 / RC 2N
Usporiadanie krídel
schéma A, C a D
Profily
len vnútorné presúvanie

Príslušenstvo

Additional lock-in position

Dodatočná aretačná poloha

Vďaka mimoriadne výkonnej doplnkovej aretácii inštalovaný v klznej nožnici pri Roto Patio Alversa | PS Air a posuvnom systéme KS spoľahlivo zabráni nekontrolovanému priklopeniu aj veľmi ťažkých krídel. Aktivuje sa iba vtedy, keď sa krídlo nachádza v sklopenej pozícii.

Tilt assistance

Asistent náklonu

Dodatočný asistent náklonu inštalovaný v klznej nožnici na Roto Patio Alversa | Systém PS Air Com Tilt & Slide znižuje krútiaci moment na rukoväti. Vďaka tomu sa dajú bez námahy ovládať aj veľké a ťažké posuvné dvere s hmotnosťou až 200 kg.

Handle

Kľučka

Jednotný vzhľad: použitie štandardných kľučiek na okná, ako pri bežných oknách. Sú možné mnohé varianty: farby, uzamykateľnosť, súpravy kľučiek atď. 200 mm dlhá kľučka znižuje náročnosť ovládania.

Máte nejaké otázky k produktu?

Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft.

Kossuth Lajos u. 25.
9461 Lövő
Maďarsko


+36 99 534 200roto.sk@roto-frank.com