Skip to main content

Roto E-Tec Drive

Skrytý pohon pre okná

 • kompletne integrované do kovania okna
 • plynulo nastaviteľná vzdialenosť sklápania
 • spoľahlivá, nehlučná prevádzka motora
 • okamžité uvedenie do prevádzky, vďaka predinštalovaným komponentom
 • dá sa ovládať prostredníctvom systémov Smart Home

Skrytý, elektrický pohon okna Roto E-Tec Drive umožňuje, v kombinácii s inteligentnými snímačmi, časovými spínačmi, zbernicovými alebo systémami pre inteligentný domov úplne automatické sklápanie a zaistenie okien do hmotnosti krídla 100 kg.

Otvorenie alebo zatvorenie okien má častokrát zmysel práve vtedy, keď nie je doma nikto, kto by to mohol urobiť. Na tento účel sú tu nasledujúce komfortné doplnky:

 • ovládanie spínača
 • diaľkové ovládanie
 • časový spínač
 • snímač vetra
 • snímač dažďa
 • zbernicový systém: integrovateľný do riadiacej techniky budovy
 • ovládateľný cez systémy pre Smart Home

Technické údaje

Príslušenstvo

Roto E-Tec Drive Control Unit

Control Unit

Skúšobná jednotka na kontrolu fungovania a nastavovanie parametrov Roto E-Tec Drive.

Roto E-Tec Drive Power Unit

Power Unit

Pripájací modul pre Roto E-Tec Drive (skupinový rozvádzač vrátane napájacieho zdroja).

Montáž

Vhodné montážne riešenie na akékoľvek použitie:

 • Roto E-Tec Drive Plug&Play: Okamžité uvedenie do prevádzky vďaka predinštalovaným komponentom
 • Roto E-Tec Drive Set: Vrátane všetkých komponentov potrebných na inštaláciu
 • Roto E-Tec Drive: Jedinečná jednotka pohonu pre objektové aplikácie

Všetky riešenia sa dajú samostatne konfigurovať a monitorovať pomocou Roto E-Tec Drive Control Unit:

 • zjednodušené prvotné uvedenie do prevádzky
 • individuálne nastavenie parametrov vetrania
 • diagnostika na diaľku

Máte nejaké otázky k produktu?

Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft.

Kossuth Lajos u. 25.
9461 Lövő
Maďarsko

+36 99 534 200roto.sk@roto-frank.com
kontakt-thanks