Skip to main content

Roto ITC

Fassaadielementide mehaanilis-tehnoloogiline testimine

Kliendirahulolu ja suurima võimaliku kliendikasu huvides on meie toodete ja teenuste pidev kvaliteedikontroll ja parendamine üks meie olulisemaid ülesandeid.

Enne, kui meie tooted turule jõuavad, läbivad need prototüübi- ja arengutestide raames kõige erinevamaid koormusteste. Selle tarvis on meil meie peakorteris Leinfelden-Echterdingenis rahvusvahelise tehnoloogiakeskuse (ITC) näol olemas edumeelne ja võimalusterohke testimiskeskus.

1400 ruutmeetri suurusel pinnal viime kaasaegsete seadmete ja aparaatide toel läbi erinevaid akende, uste ja suluste ning metalliliste materjalide mehaanilis-tehnoloogilisi teste.

Roto ITC testing services

Teenused

Oleme võimelised testima vastavalt kehtivatele riiklikele ja rahvusvahelistele standarditele ja direktiividele.

Tänu meie DIN EN ISO/IEC 17 025 akrediteeringule on meie tellijatel alati kindel teadmine, et testid ei vasta mitte lihtsalt standarditele, vaid need tehakse ennekõike neutraalselt.

Sissemurdmistestid standardite EN 1627 – 1630 kohaselt:

 • Nõuded ja klassifitseerimine standardi EN 1627 kohaselt
 • Vastupanuvõime test staatilise koormuse korral standardi EN 1628 kohaselt
 • Vastupanuvõime test dünaamilise koormuse korral standardi EN 1629 kohaselt
 • Vastupanuvõime test manuaalse sissetungimiskatse korral standardi EN 1630 kohaselt

Akende ja uste õhu-/veetiheduse ja tuulekoormuse testid:

 • Õhutiheduse test standardi EN 1026 / 12 207 kohaselt
 • Veetiheduse test standardi EN 1027 / 12 208 kohaselt
 • Tuulekoormuse test standardi EN 12 211 / 12 210 kohaselt
 • Pöörd- ja pöördkaldsuluste vastupidavustestid vastavalt standarditele
  - DIN EN 13 126 / Osa 8
  - QM 328 / RAL-GZ 607/3
 • Akende vastupidavustest standardi EN 1191 kohaselt
 • Lükand- ja voldikelementide rullikute vastupidavustest standardi EN 13 126 / Osa 15 kohaselt
 • Akende ja uste lükand-, tõstlükand- ja kaldlükandsuluste koormustest standardi EN 13 126 / osa 16 ja 17 kohaselt
 • Aknakäepidemete pöördemomendi test RAL-RG 607/9
 • Aknakäepidemete koormustest RAL-RG 607/9
 • Purunemiskindluse test EN ISO 6892-1
 • Kõvaduse testid
  - EN ISO 6506-1
  - EN ISO 6507-1
  - EN ISO 6508-1
  - Brinell
  - Vickers
  - Rockwell / HRC
 • Korrosioonitest (soolapihusti) EN ISO 9227

Meie kliendid hindavad Roto ITC erialast kompetentsi ja seadmepargi kvaliteeti kõrgelt.
Selle kompetentsi neutraalseks kinnitamiseks lasime end Saksamaa Akrediteerimisasutuses (DAkkS) standardi DIN EN ISO/IEC 17 025 alusel akrediteerida.

See akrediteering on eraõiguslikus valdkonnas kõrgeim tunnustus testimisasutusele. See tagab lisaks selle, et vastavad testid meie ettevõttesisestele ja kolmandatele klientidele toimuvad alati kooskõlas riiklike ja rahvusvaheliste normide ja direktiividega ning need viiakse läbi vastava korrektsuse ja eelkõige neutraalsusega.

Testimistulemuste ja sertifikaatide aktsepteerimine Euroopas ja väljaspool on oluliseks eelduseks tööstustoodete kvaliteedi suhtes usalduse 
tekkimisele.