Skip to main content

Jätkusuutlikkus Rotos

Roto vaatab tulevikku sihipäraselt, teadlikult ja kliendikeskselt ning seab oluliseks strateegiliseks eesmärgiks jätkusuutlikkuse. Sel põhjusel töötati välja kogu kontserni hõlmav jätkusuutlikkuse strateegia, mis liideti olemasolevasse ettevõtte strateegiasse.

Seega hõlmab meie pikaajaline ettevõtte visioon jätkusuutlike väärtuste täielikku arvessevõtmist meie ettevõtlustegevuse alusena.

Jätkusuutlikkuse strateegia

Määratletud visioonist ja strateegiast lähtuvalt on paika pandud pikaajalised tegevusvaldkonnad ja jätkusuutlikkuse küsimused, mida Roto rakendab ja arvestab tulevikus kõigis tegevustes ja otsustes. Roto jätkab seetõttu tööd meetmete kallal, et pidevalt parandada meie jätkusuutlikku äritegevust.

» Roto sustainability profile at Integrity Next

Sustainability at Roto

Roto kontserni jätkusuutlikkuse missioon

Kogu oma väärtusahela ulatuses seisame sotsiaalse ja keskkonnaalase jätkusuutlikkuse eest. Seda tehes tegutseme alati tihedas koostöös oma klientide ja partneritega ning arendame seeläbi oma turgudel jätkusuutlikke toote- ja teenuselahendusi.

Me saame seda kõike saavutada ainult koos kõigi Roto inimestega. Selleks loome tingimused kogu kontserni jätkusuutlikuks ümberkujundamiseks läbi hinnatud ja atraktiivse töökeskkonna.

Tegevusalad

Roto kontserni jõupingutused jätkusuutlikkuse teema kaasamiseks oma igapäevasesse tegevusse ei põhine mitte ainult asjaolul, et õiguskeskkond muutub pidevalt, vaid ka veendumusel selle pikaajalisest ökoloogilisest, sotsiaalsest ja majanduslikust tähtsusest.

Customer-centered solutions

We create sustainable and provable benefits - safe products for the processor, the customer and the environment. In their field of application, we create provably long-lasting products. Product quality is ensured throughout the value creation process and product life cycle.

Focus topics

Engaged and efficacious employees

The basis of our success is a safe, appreciative and attractive working environment in which we promote individual strengths and continuously develop our diverse workforce. In doing so, we are committed to equal opportunities.

Focus topics

Wide-ranging climate and environmental protection

We design our production, operations and logistics processes to be energy-efficient and ensure that our raw materials are manufactured in a climate- and environment-friendly way. 
Along our value chain, we are committed to the careful use and recycling of resources, and in this way promote the path toward a circular economy.

Focus topics

Conscientious corporate governance

Our value framework forms the basis for responsible business practices. In this way, we create a climate of mutual trust by ensuring transparency and cooperation. We are committed to maintaining our integrity, complying with all applicable laws and ethical standards, and therefore seek continuous dialogue with our employees and suppliers to drive sustainability in the sector and meet our customers' needs.

Focus topics

Roto käitumiskoodeks

Roto on pühendunud ettevõtte vastutustundlikule ja jätkusuutlikule uhtimisele. Meie ettevõttejuhtimine põhineb eelkõige käesolevas käitumiskoodeksis sätestatud ökoloogilise, sotsiaalse ja eetilise käitumise põhimõtetel.

Seda tehes juhindume rahvusvahelistest konventsioonidest, nagu ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon, laste õiguste ja ettevõtete käitumise suunised, ÜRO äritegevuse ja inimõiguste suunised, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni rahvusvahelised tööstandardid ja ÜRO ülemaailmne kokkulepe, samuti riiklikud seadused ja määrused.

Meie põhimõtted on aluseks meie koostööle äripartneritega, eelkõige tarnijate ja teenusepakkujatega. Seda tehes võtame arvesse erinevaid raamtingimusi, milles meie äripartnerid peavad tegutsema. Me näeme erilisi väljakutseid, millega seisavad silmitsi eelkõige väiksemad partnerid. Vajadusel toetame oma äripartnereid pidevas täiustamises, et saaksime arvestada kõigi meie põhimõtetega.


Roto akna- ja uksetehnoloogia fookusteemad

Kliendikesksed lahendused

Environmental declarations

Tootmise keskkonnadeklaratsioon

ISO 14025 kohased keskkonnadeklaratsioonid sisaldavad olelusringi hindamisel põhinevaid näitajaid, mis kirjeldavad toodete panust kasvuhooneefekti ja ressursside kasutamisse.

Roto Oberflächen

Roto pinnaviimistlused

Kaitse kõige ilusamas vormis

Pühendunud ja efektiivsed töötajad

Working for Roto

Töötamine Rotos

Meie usalduslik koostöö on vastastikuse edu võti. Seetõttu kuulame oma kliente tähelepanelikult. Me mõtleme teiega kaasa. Ja ettepoole.

Roto benefits

Roto eelised

Lisaks põnevatele vastutusvaldkondadele pakume oma töötajatele palju muid põhjuseid, miks roto-s töötamist nautida ja end täiesti koduselt tunda! Eelised võivad sõltuvalt asukohast erineda.

Terviklik kliima- ja keskkonnakaitse

REACh statement

Avaldus REACh määruse kohta

REACh määruse osas näeme end allkasutajana ja oleme seetõttu oma klientidega samas olukorras.

Roto Kalsdorf

Päikesepaneelide süsteem Kalsdorfis

Kolm katusel asuvat süsteemi, kus on kokku 4000 ruutmeetrit pinda ja lisaks 18 000-ruutmeetrine päikeseenergiapark annavad aasta jooksul täisvõimsusel sama palju energiat, kui umbes 800 majapidamist vajab aastas.

Ettevõtte vastutustundlik juhtimine

Roto company

Roto FTT: majanduslikult tugev ja usaldusväärne

Kuidas saame aidata kaasa oma klientide äriedule ja toetada neid parimal võimalikul viisil praeguste väljakutsete juures?

Resilient - Dr. Keill

Vastupidav: Roto kontsern näitab 2022. aastal eelmise aastaga võrreldes taas kasvu

2022. aasta neljandas kvartalis, kui tarbijate kindlustunne oli ajalooliselt madal ja inflatsioon ajalooliselt kõrge, edestasid Roto grupi kõik kolm divisjoni jätkuvalt turgu.