Skip to main content

Roto Campus

Rahvusvaheline täiendõppeakadeemia

Roto Campus koolitab nii Roto töötajaid kui ka tootjaid, edasimüüjaid, arhitekte ja projekteerijaid. Programm keskendub toote- ja kommunikatsioonikoolitustele, tõstmaks müügi ja kliendisuhtluse edukust Roto toodete kohta paremate tehniliste teadmiste omamise kaudu.

Roto tooteid iseloomustab nõudlik, kaasaegseim sulusetehnika, mis on optimaalselt kohandatud akna- ja uksetootjate, suluse edasimüüjate ja lõppklientide vajadustele. Müügi kvaliteet on tihedalt seotud toodete ja tootegruppide tehnilistest ja lahendusele orienteeritud talitlusviisidest arusaamisega.

Roto Campus

Roto Campuse koolitusmeetodid

Roto Campus on juba aastaid püüdnud kasutada teadmiste edastamiseks kõige kaasaegsemaid vahendeid lisaks traditsioonilistele seminaridele ja koosolekutele.

Koolitused sisaldavad seetõttu lisaks kohalolekuga üritustele Roto Campuse keskuses Roto Leinfelden-Echterdingeni peakorteris ja töökojas ka koolitusi välisturgudel kohapeal, samuti nagu ka e-õppe mooduleid, nn hübriidõpet ja online-veebikoolitusi.
Seeläbi rakendab Roto Campus kõiki kaasaegseid õppemeetodeid teabe optimaalseks vahendamiseks ja ühtlasi töötajate ressursside ning aja säästmiseks.

Kohalolekuga koolitused

Klassikaline seminaride formaat, kus kohtutakse väikestes gruppides, on sageli ajaliselt ja organisatoorses mõttes kulukas. Samas on koolitaja ja osavõtjate personaalsel kohalolekul eriti just kahes valdkonnas ümberlükkamatud eelised: kui õpitakse tundma tooteid, mida saab vaadelda, katsuda ja kasutada ning müügitreeningutel, kus treenitakse kliendisuhtlust ka miimika ja žestikuleerimise abil.

Kohalolekuga koolitusi viivad erinevatel sihtturgudel läbi vastava asukohariigi vastutavad koolitajad kas kohalikus keeles või simultaantõlke abil.

E-õpe

Roto Campuse e-õppe moodulid on suunatud sellele, et anda edasi meie tooteid puudutavaid baasteadmisi, neid korrata ja viia läbi vastavaid teadmistekontrolle.

E-õppe moodulitest saavad teie kasutajad osa võtta igal ajahetkel vabalt valitud asukohast. Seega on tegemist eriliselt paindliku õppematerjaliga. Vastavalt vajadusele rakendatakse seda kas iseseisva koolitusmeetodina või ettevalmistava koolitusmoodulina enne kohalolekuga koolitusmooduleid, et anda ettevalmistavaid baasteadmisi; või pärast kohalolekuga koolitusüritusi, et õpitut korrata ja kinnistada.

Hübriidõpe

Hübriidõpe tähendab kombinatsiooni kohalolekukoolitustest ja e-õppest, et ühendada mõlema õppemeetodi eeliseid.

Online-veebikoolitused

Online-veebikoolitused on Roto Campuse uusim pakutav õppevorm. Siin töötatakse online-seminaride raames väikestes gruppides läbi konkreetsed teemad.

Eelnevalt kokkulepitud tähtaegadel osalevad videokonverentsi teel toimuval seminaril kuni 8 isikut, keda vajaduse korral assisteerib simultaantõlk. Üks koolitusmoodul kestab õppematerjali mahust sõltuvalt kuni kaks korda kolm tundi. Roto Campuse koolitajad on nendeks online-veebikoolitusteks spetsiaalse väljaõppe saanud.

Roto Campuse koolitajad

Roto Campuse keskmeks on 16 rahvusest koosnev koolitusmeeskond. Nemad annavad parimal võimalikul moel edasi tooteteadmisi ja müügitehnika oskusi, arvestades Roto kontserni keelelise ja kultuurilise mitmekesisusega.

Kõik koolitajad on läbinud kuuest moodulist koosneva väljaõppe, et olla tehnilistes, didaktilistes ja pedagoogilistes küsimustes igakülgselt pädevad.