Skip to main content

Sertifikaadid ja deklaratsioonid

Meie klientide ja äripartnerite usaldus tähendab meile palju.
Usaldusväärsed ja pika elueaga tooted – seda tähendab Roto jaoks kvaliteet.

  • Kvaliteedijuhtimissüsteem tähendab seda, et kogu organisatsioon töötab vastavalt kliendi nõudmistele ja on kliendi suhtes usaldusväärne oma lubaduste osas.
  • Kvaliteedi kindlustamine tagab meie toodete kõrge kvaliteedistandardi nende talitluse ja pikaealisuse osas.

Kogu asjassepuutuva teabe, sertifikaadid ja deklaratsioonid leiate sellelt lehelt.

Roto certificates and declarations

Sertifikaadid

Ettevõte Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH laseb end regulaarselt sertifitseerida sõltumatul testimiskeskusel, mis väljastab standardi DIN EN ISO 9001:2008 kohaseid kvaliteedijuhtimissertifikaate.
Meie DQS-sertifikaat (Saksa kvaliteedisertifikaat juhtimissüsteemidele) kehtib Roto tootmiskeskustes Leinfelden, Lövö, Dietikon ja Noginsk ja see annab teile kindluse selles osas, et meie toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ning et teil on tegemist kompetentsete partneritega, kellelt võite oodata selget kliendile orienteeritust.

Samuti on Roto Leinfelden-Echterdingenis asuv Rahvusvaheline tehnoloogiakeskus akrediteeritud standardi DIN EN ISO/IEC 17025:2005 kohaselt, mis võimaldab läbi viia akende, uste ja suluste mehaanilis-tehnoloogilisi teste.

Keskkonnadeklaratsioonid

Erinevates Euroopa riikides väljastatakse ehitustoodetele juba mitmeid aastaid keskkonnadeklaratsioone standardi ISO 14025 kohaselt.

Need deklaratsioonid (EPD – Environmental Product Declaration) sisaldavad ökoloogilisel tasakaalul baseeruvaid näitarve, mis kirjeldavad toodete mõju kasvuhoonefektile ja loodusressursside kasutamisele, samuti ka happelistumisele, üleväetamisele, sudu tekitamisele ja – teatud tingimustel – pinna kasutamisele ning vastavatele spetsiifilistele toksilistele mõjudele inimeste ja ökosüsteemide suhtes.

Luku- ja sulusetööstuse erialaliidu asjatundjad Velbertis (Saksamaa) on koostöös ühe sõltumatu instituudiga ka meie tooted deklareerinud.

REACH-määrus

Ettevõtte Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH seisukoht määruse (EÜ) nr 1907/2006 kohta, edaspidi nimetatud kui REACH-määrus on järgmine.

REACH-määruse mõistes käsitleme end kui lõppkasutajat ja oleme seega meie klientidega samal positsioonil. Kasutame oma tootmisprotsessides küll mõningaid keemilisi aineid, kuid me ei tooda ega modifitseeri neid. Kohustus aineid eelregistreerida ja registreerida lasub eranditult ainete tootjatel ja importijatel.

REACH-määruse ptk 33 lõik 1 kohustab sellise toote tarnijat, kelle toode sisaldab artiklis 57 kirjeldatud kriteeriumitele vastavat ja artiklis 59 lõik 1 nimetatud ainet kontsentratsioonis rohkem kui 0,1 massiprotsenti, edastama toote ostjale selle ohutuks kasutamiseks piisavalt teavet, või vähemalt vastava aine nimetuse. Loomulikult täidame seda kohustust vastavatel juhtudel ettenähtud viisil, et meie kliendid saaksid meie kvaliteettoodetega harjumuspäraselt turvalisel viisil ümber käia.

Meie aknatehnoloogia pöördkald- ja lükandsulustega tootegruppidele, uksetehnoloogia toodetele ja E-Tec/Equipment, käepidemete, klaasimisklotside ja aknaluugisuluste tootegruppidele võime anda kinnituse, et meie teada ei sisalda need tooted põhimõtteliselt REACH-määruse nimekirjas olevaid tooteid kontsentratsioonis üle 0,1 massiprotsenti, v.a. erand, milleks on pliiühend nr: 7439-92-1 EC/List no.: 231-100-4.

Kasutame oma akna- ja uksetehnoloogia toodetes ja seadmetes metallisulameid, mille pliisisaldus võib osaliselt ületada 0,1 massiprotsenti (vt toodete nimekiri). Plii on sulami komponendina kindlalt seotud ja sihtotstarbelisel kasutusel seda ei eraldu. Ohutuks kasutamiseks palun järgige meie kasutusjuhendeid.
Muid märkusi või murettekitavaid asjaolusid, mida me oma objektiivse hoolikuse ja riskihindamise juures peaksime esile tooma, selle kohta meie andmetel praegu esile tuua pole. Uutest tõekspidamistest, teabest ja muudest muudatustest selles vallas teavitame teid loomulikult seadusega ettenähtud korras.
Deklaratsioon hõlmab ainult meie poolt tarnitavaid tooteid. Toodete muudatusi järgneva töötlemise käigus see ei kata.

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH
Sortimenditurundus

» Lisateavet REACH-määruse kohta