Skip to main content

Roto Lean

Pakalpojumi logu un durvju ražošanas optimizācijai

Starptautiskās konkurences palielināšanās apstākļos aizvien lielāka nozīme logu un durvju ražošanā ir procesu efektivitātei. Mūsu pakalpojuma Roto Lean ietvaros mūsu klientiem tiek sniegts ekskluzīvs atbalsts ražošanas procesu optimizācijā.

Mūsu mērķis: ilgtspējīgas mūsu klientu konkurences priekšrocības

Ciešā sadarbībā ar projekta partneri tiek izstrādāti konkrēti, uz praksi orientēti risinājumi. Tādējādi tiek ievērojami palielināta ražošanas produktivitāte un uzlabota konkurētspēja. Mūsu klienti gūst labumu no mūsu Roto Lean menedžeru ilggadīgās pieredzes projektu īstenošanā un daudzkārt atzinību saņēmušās Roto jumta logu ražošanas tehnoloģiskās kompetences.

Roto Lean

Īss pārskats par visām konsultāciju tēmām