Skip to main content

Sertifikāti un deklarācijas

Mūsu klientu un darījumu partneru uzticēšanās mums nozīmē ārkārtīgi daudz.
Ar kvalitāti Roto saprot drošus un ilgi kalpojošus produktus un pakalpojumus.

  • Kvalitātes pārvaldība nodrošina, ka visā organizācijā tiek ņemtas vērā klientu prasības un klientiem tiek sniegta tikai tāda informācija, uz kuru var paļauties.
  • Kvalitātes nodrošināšana garantē mūsu produktu atbilstību augstiem kvalitātes standartiem un funkcionalitātes un kalpošanas ilguma ziņā.

Šajā lapā ir atrodama visa nepieciešamā informācija, sertifikāti un deklarācijas.

Roto certificates and declarations

Sertifikācija

Uzņēmums Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH regulāri pilda prasības, kas saistītas ar neatkarīgu kvalitātes pārvaldības pārbaudes sistēmu atbilstīgi DIN EN ISO 9001:2008.
Mūsu DQS (Vācijas pārvaldības sistēmu sertifikācijas sabiedrības) sertifikāts attiecas uz Roto filiālēm Leinfeldenē, Kalsdorfā, Felbertā, Levē, Dītikonā un Noginskā un apliecina, ka ir nodrošināta atbilstīga produktu un pakalpojumu kvalitāte, kontaktpersonu kompetence un klientorientēta pieeja.

Turklāt arī Roto Starptautiskais tehnoloģiju centrs, kas atrodas Leinfeldenē-Ehterdingenē, ir akreditēts durvju un furnitūras mehānisko un tehnisko pārbaužu veikšanai saskaņā ar DIN EN ISO/IEC 17025:2005.

Vides deklarācijas

Jau vairākus gadus dažādās Eiropas valstīs saskaņā ar ISO 14025 tiek izsniegtas vides deklarācijas par būvizstrādājumiem.

Šīs produkta vides deklarācijas (EPD – Environmental Product Declaration) ietver ar ietekmi uz vidi saistītus rādītājus, kas atspoguļo attiecīgo izstrādājumu ietekmi uz siltumnīcefektu, resursu izmantošanu, paskābināšanos, smoga veidošanos un, ja nepieciešams, zemes lietošanu un specifisku toksisku iedarbību un cilvēkiem un ekosistēmām.

Arī eksperti no Slēdzeņu un furnitūras ražotāju asociācijas (Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie e.V.) Felbertā, Vācijā, sadarbībā ar neatkarīgu pārbaudes iestādi ir izsnieguši deklarāciju mūsu produktiem.

REACH regula

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH nostāja saistībā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (turpmāk – REACH regula):

REACH regulas izpratnē mūsu uzņēmums ir uzskatāms par pakārtoto lietotāju un līdz ar to atrodas tādās pašās pozīcijās kā mūsu klienti. Savos ražošanas procesos mēs izmantojam noteiktas ķīmiskās vielas, taču neražojam un nepārstrādājam ķimikālijas. Ķīmisko vielu provizoriskās reģistrācijas un reģistrācijas pienākuma izpilde ir tikai vielu ražotāju un importētāju kompetencē.

REACH regulas 33. panta 1. punkts nosaka, ka tāda izstrādājuma piegādātājam, kura sastāvā ir viela, kas atbilst 57. panta kritērijiem un kas saskaņā ar 59. panta 1. punktu ir konstatēta lielākā koncentrācijā par 0,1 % (w/w), ir pienākums darīt zināmu izstrādājuma saņēmējam pietiekamu informāciju, kas piegādātājam pieejama, lai izstrādājumu varētu droši lietot, un vismaz vielas nosaukumu. Protams, mēs attiecīgos gadījumos šo pienākumu izpildām saskaņā ar noteikto kārtību, lai varētu garantēt saviem klientiem, ka mūsu augstās kvalitātes izstrādājumi ir droši lietojami, kā tas tiek sagaidīts.

Attiecībā uz mūsu produktu grupām, kas ietver logu tehnoloģijas ar furnitūru veramām un atgāžamiem vērtnēm un bīdāmām vērtnēm, durvju tehnoloģijas un E-Tec aprīkojumu, rokturus, stiklojuma atbalsta klucīšus un slēģus, mēs apliecinām, ka saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju šie izstrādājumi principā nesatur REACH regulas sarakstā ietveramās vielas lielākā koncentrācijā nekā 0,1 masas % (w/w), izņemot svinu, CAS Nr.: 7439-92-1 EC/saraksta Nr.: 231-100-4.

Savu logu tehnoloģiju, durvju tehnoloģiju un aprīkojuma izstrādājumu ražošanā mēs izmantojam metāla sakausējumus, daļa no kuriem var saturēt svinu koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1 masas % (w/w) (skat. produktu sarakstu list). Svins kā sakausējuma elements ir cieši sasaistīts ar pārējām tā sastāvdaļām, un nosacījumiem atbilstīga izstrādājumu lietošana nevar izraisīt tā izdalīšanos. Lai lietošana būtu droša, lūdzu, ievērojiet mūsu montāžas instrukcijas.
Nekāds cits pamats bažām, kuru dēļ mums objektīvā rūpības pienākuma un riska novērtēšanas ietvaros būtu jāveic paraugu analīzes nejaušas izvēles kārtībā, saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju patlaban nepastāv. Par jaunām atziņām, informāciju un citām izmaiņām šajā sakarā mēs, protams, jūs informēsim tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
Šī deklarācija attiecas tikai un vienīgi uz mūsu piegādātajiem izstrādājumiem. Tā neaptver izmaiņas, kas var rasties izstrādājumu tālākās apstrādes ietvaros.

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH
Sortimenta pārdošana

» Papildu informācija par REACH regulu