Skip to main content

Roto ITC

Fasādes elementu mehāniski tehniskās pārbaudes

Lai mūsu klienti būtu apmierināti un gūtu maksimālu labumu, vienas no mūsu galvenajām prioritātēm ir permanenta kvalitātes nodrošināšana un mūsu produktu un pakalpojumu uzlabošana.

Pirms mūsu produkti nonāk tirgū, tie prototipu un izstrādes pārbaužu ietvaros tiek pakļauti visdažādāko veidu slodzes testiem. Šos uzdevumus pilda mūsu Starptautiskais tehnoloģiju centrs (ITC), kas atrodas pie mūsu galvenās mītnes Leinfeldenē-Ehterdingenē un darbojas kā progresīvs un spēcīgs testēšanas centrs.

1400 m2 platībā mēs ar modernāko ierīču un iekārtu palīdzību veicam apjomīgas mehāniski tehnoloģiskās pārbaudes, kurām tiek pakļauti gan logi un durvis, gan furnitūra un metāla izejmateriāli.

Roto ITC testing services

Pakalpojumi

Mēs varam veikt visas pārbaudes saskaņā ar nacionālajiem un starptautiskajiem standartiem un noteikumiem.

Turklāt, pateicoties tam, ka mūsu centrs ir akreditēts saskaņā ar DIN EN ISO/IEC 17025, mūsu iekšējie un ārējie pasūtītāji vienmēr var būt pārliecināti, ka pārbaudes tiek veiktas, ievērojot ne tikai standartus, bet arī neitralitātes principu.

Izturības pret uzlaušanu pārbaudes saskaņā ar EN 1627–1630:

 • Prasības un klasifikācija saskaņā ar EN 1627
 • Pārbaudes metode izturības pret statisku slodzi noteikšanai saskaņā ar EN 1628
 • Pārbaudes metode izturības pret dinamisku slodzi noteikšanai saskaņā ar EN 1629
 • Pārbaudes metode izturības pret manuāliem uzlaušanas mēģinājumiem noteikšanai saskaņā ar EN 1630

Logu un durvju gaisa un lietus necaurlaidības un izturības pret vēja slodzēm pārbaude:

 • Gaisa necaurlaidības pārbaude saskaņā ar EN 1026/12207
 • Lietus ūdens necaurlaidības pārbaude saskaņā ar EN 1027/12208
 • Izturības pret vēja slodzēm pārbaude saskaņā ar EN 12211/12210
 • Veramo un veramo/atgāžamo vērtņu ilglaicīgās izturības pārbaude saskaņā ar
  - DIN EN 13126/8. daļa
  - QM 328/ RAL-GZ 607/3
 • Logu ilglaicīgās izturības pārbaude saskaņā ar EN 1191
 • Bīdāmo, kā arī salokāmo un bīdāmo logu un stikloto durvju rullīšu ilglaicīgās izturības pārbaude saskaņā ar EN 13126/15. daļu
 • Bīdāmu, paceļamu un bīdāmu, kā arī veramu un bīdāmu logu un durvju furnitūras ilglaicīgās izturības pārbaude saskaņā ar EN 13126/16. un 17. daļu
 • Logu rokturu griezes momenta pārbaude saskaņā ar RAL-RG 607/9
 • Logu rokturu ilglaicīgās izturības pārbaude saskaņā ar RAL-RG 607/9
 • Izturības pret stiepes slodzi pārbaude saskaņā ar EN ISO 6892-1
 • Cietības pārbaudes saskaņā ar
  - EN ISO 6506-1
  - EN ISO 6507-1
  - EN ISO 6508-1
  - Brineļa testu
  - Vikersa testu
  - Rokvela testu/HRC
 • Korozijizturības pārbaude (sāls izsmidzināšanas tests) saskaņā ar EN ISO 9227

Jau daudzus gadus mūsu klienti atzinīgi vērtē Roto ITC profesionālo kompetenci un aprīkojuma kvalitāti.
Lai apstiprinātu šo kompetenci arī ārējās attiecībās, mēs vērsāmies pie Vācijas Akreditācijas iestādes (DAkkS), lai veiktu akreditāciju saskaņā ar standartu DIN EN ISO/IEC 17025.

Šī akreditācija ir augstākais novērtējums, kādu var saņemt uz privāttiesību pamata strādājoša pārbaudes institūcija. Turklāt tā nodrošina, ka attiecīgās pārbaudes, kas tiek veiktas mūsu iekšējo un ārējo pasūtītāju uzdevumā, vienmēr atbilst aktuālajiem nacionālajiem un starptautiskajiem standartiem un noteikumiem.

Pārbaužu rezultātu un sertifikātu atzīšana Eiropā un ārpus tās ir svarīgs priekšnoteikums, lai radītu uzticēšanos rūpniecisko ražojumu kvalitātei.