Skip to main content

Roto Campus

Starptautiskā tālākizglītības akadēmija

Roto Campus tiek apmācīti ne tikai Roto darbinieki, bet arī ražotāji, būvnieki, arhitekti un projektētāji. Galvenā uzmanība tiek veltīta produktu pārzināšanas un saskarsmes treniņiem, lai uzlabotu pārdošanas efektivitāti un saziņu ar klientiem, balstoties uz padziļinātām tehniskajām zināšanām par Roto produktiem.

Roto produkti izceļas ar to, ka tiek izmantoti vismodernākie furnitūras tehniskie risinājumi, kas atbilst augstām prasībām un ir pielāgoti logu un durvju ražotāju, furnitūras izplatītāju un galapatērētāju vajadzībām. Tādēļ produktu realizācijas kvalitāte ir cieši saistīta ar izpratni par atsevišķu izstrādājumu un produktu grupu tehniskajām funkcijām un piemērotību noteiktiem risinājumiem.

Roto Campus

Roto Campus apmācības metodes

Roto Campus jau daudzus gadus labprāt izmanto modernākās zināšanu apmaiņas metodes, ar kurām tiek papildināti tradicionālie semināri un tikšanās.

Tādēļ apmācība ietver gan pasākumus klātienē, kas tiek organizēti gan Roto Campus centrālajā mītnē, kura atrodas Leinfeldenē-Ehterdingenē un kurā mums ir pašiem sava darbnīca, gan vietējos tirgos, kuros darbojamies, gan e-mācību moduļus, jauktas formas mācības un tiešsaistes treniņus.
Tādējādi Roto Campus tiek izmantotas visas mūsdienīgas apmācības metodes, kas ļauj optimāli apgūt mācību saturu un vienlaikus taupīt darbinieku resursus.

Klātienes pasākumi

Klasiskā forma, kas ietver personīgas tikšanās, pulcējoties semināros nelielās grupās, nereti prasa daudz laika un lielu organizatorisko ieguldījumu. Taču ir divas jomas, kurās treneru un dalībnieku personīgai klātbūtnei ir nepārspējamas priekšrocības, un tās ir šādas: iepazīšanās ar produktiem, kurus var apskatīt, aptaustīt un izmēģināt praksē, un pārdošanas treniņi, kuros var vingrināties saskarsmē ar klientu, ietverot ne tikai sarunāšanos, bet arī mīmiku un žestikulāciju.

Pasākumus klātienē atsevišķos tirgus reģionos vada par attiecīgo jomu atbildīgie treneri valsts valodā vai ar sinhrono tulkojumu.

E-mācības

Roto Campus e-mācību moduļi ir paredzēti, lai apgūtu pamatzināšanas par mūsu produktiem, atkārtotu tās un apliecinātu to apguvi testos.

Apmācību uz E-mācību modeļu bāzes var ērti iziet un pabeigt jebkurā laikā un jebkurā vietā. Tādējādi tie nodrošina īpaši elastīgas apmācības satura apguves iespējas. Atkarībā no nepieciešamības tie tiek izmantoti kā atsevišķa mācību metode vai kā sagatavošanās posms pamata priekšzināšanu nodrošināšanai pirms klātienes pasākumiem vai apgūto zināšanu padziļināšanai un nostiprināšanai pēc piedalīšanās klātienes pasākumos.

Jauktas formas mācības

Ar jauktas formas mācībām tiek saprasta klātienes pasākumu un e-mācību kombinācija, kas ļauj izmantot abu apmācības veidu priekšrocības.

Tiešsaistes treniņi

Tiešsaistes treniņi ir jaunākais Roto Campus ieviestais piedāvājums. Tie ir tiešsaistē organizēti semināri, kuros tiek aplūkotas kompaktas tēmas, strādājot nelielās grupās.

Iepriekš noteiktos laikos notiek videokonferences, kurās piedalās ne vairāk kā astoņu cilvēku grupas, un nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināts sinhronais tulkojums. Treniņa ilgums ir atkarīgs no apgūstamā satura apjoma un var sasniegt divreiz trīs stundas. Roto Campus treneri ir īpaši apmācīti šādu tiešsaistes treniņu vadīšanā.

Roto Campus treneri

Roto Campus kodolu veido treneru komanda no 16 dažādām valstīm. Viņi nodod apmācības dalībniekiem zināšanas par produktiem un pārdošanas procesu veidā, kas vislabāk atbilst Roto pasaules valodu un kultūras daudzveidībai.

Lai būtu uzdevumu augstumā, pārzinot visus tehniskos, didaktiskos un pedagoģiskos jautājumus, visi treneri apgūst apmācības programmu, kuras apjoms ir līdz sešiem moduļiem.