Skip to main content

Yawal SA

Fookuses: Peitsulusega fassaadielemendid

Alates ettevõtte asutamisest aastal 1993 toimib tihe partnerlussuhe Rotoga. Vastastikku toimub regulaarne ja intensiivne infovahetus, ütleb uuringu- ja arendusosakonna juhataja Artur Blukacz. "Peitsulus Roto AL Designo, samuti nagu ka uksehing Roto Solid C on perfektseks vastuseks sellele, mida oleme otsinud."

Allikas: Roto Inside 47, aprill 2021
Foto: © Yawal SA

Tooted

Roto AL Designo

Roto AL Designo

Varjatud riistvara esteetiliste alumiiniumakende ja rõduuste jaoks