Skip to main content

Holland Houtwerk and Timmerfabriek Overbeek

Komfortsulused Roto Patio Life nullenergiahotellile "Jakarta", Amsterdam

Ettevõte Holland Houtwerk tegutseb kaasaegsete puitelementide valdkonnas juba üle 25 aasta. Nullenergiahotellis Jakarta in Amsterdam nägi projekt muuhulgas ette 176 puitlükandust eelkõige külalistetubade valgustamiseks ja õhutamiseks.

Heade tihedusomaduste ja käsitsusmugavuse eest hoolitseb Roto Patio Life.

Allikas: Roto Inside, väljaanne 45, august 2020
Foto: © Hotel Jakarta Amsterdam