Skip to main content

Roto: tulemuslikkus tasub ära

Leinfelden-Echterdingen   Rahvusvaheliselt tegutsev Roto kontsern teatab kokkuvõttes rõõmustavast arengust koos osaliselt ületatud ootustega. Ehitussektori tarnijal õnnestus juba 2020. aastal ülemaailmsest koroonasegadusest hoolimata suurendada käivet ja tulu. 2021. aasta esimeses kvartalis kiirenes kasvutempo märgatavalt. Dr Eckhard Keill prognoosib selle põhjal ka selleks aastaks häid tulemusi. Roto Frank Holding AG juhatuse jaoks mängib otsustavat rolli järjekindel strateegia seada tegevuse keskmesse klientide tegelik kasu. Sellegipoolest on olemas konkreetsed riskitegurid. Lisaks pandeemia endiselt ettenägematutele majandusmõjudele kehtib see praegu eelkõige suurtele probleemidele välises tooraine-, transpordi- ja logistikavaldkonnas.

Märkimisväärsed edusammud

Keill teatab, et 2020. aastal oli kontserni konsolideeritud käive 685,7 miljonit eurot (pärast 665,8 miljonit eurot). Sellest tulenev nominaalne kasvumäär 3% on veidi kõrgem kui eelmise aasta novembris avaldatud hinnang, mis jäi veidi alla 2%. Edu põhineb igas etapis piiramatul tarnevõimekusel (hoolimata koroonast), mis on osutunud oluliseks kasuks klientidele ja taganud seega konkreetse konkurentsieelise.

Samuti on Keill kolme osakonna arenguga väga rahul, pidades silmas erinevaid raamtingimusi rahvusvahelistel turgudel. Asjaolu, et akende ja uste tehnoloogia (FTT) suutis vahepeal pandeemia tõttu tekkinud tuntava turu- ja käibelanguse lõpuks siiski täielikult kompenseerida ja võrdsustada eelmise aasta käibega, on märkimisväärne edu. Sama kehtib ka katusesüsteemitehnoloogia (DST) keskmist ületavate tulemuste kohta, kus on näidatud suurt ühekohalist kasvu. Akende ja uste igakülgse müügijärgse hoolduse spetsialist Roto Professional Service (RPS) sai noorima osakonnana tulemuseks kahekohalise kasvu.

Grupi välis- ja kodumaise äritegevuse suhe on umbes kaks kolmandikku ja üks kolmandik. Töötajate arv, mis oli aasta lõpus 4800 ringis, näitab kerget langustendentsi. Keilli sõnul liikus sihipäraselt jätkatud investeerimisprogramm koroonasegadusele kohandatud tasemel ning keskendus eelkõige asendusostudele ja digiteerimisele.

Kõik realiseeriti

Valdusettevõtte juhatus rõhutab, et tulude olukord paranes oluliselt. Kontserni tulemus on tuntavalt suurenenud muu hulgas tänu tõhusale ressursside ja kulude haldamisele. Juba praegu kõrge omakapitali suhtarvu edasine tugevdamine rõhutab Roto majanduslikku stabiilsust, mis on turupartnerite jaoks oluline turvategur (eriti kriiside ajal). Seda nad ettevõttele sageli ka kinnitavad.

„Suutsime realiseerida kõik, mida olime kavandanud,“ võtab Keill kokku. See tähendab, et „eeldatavasti sama keerulisele 2021. aastale“ minnakse vastu kindla tundega. Loomulikult on abiks see, et ehitussektor kuulub üldiselt COVID-19 tekitatud tõrgetest võitjate hulka. Kokkuvõttes saab tööstussektor praegu kasu pandeemiast tingitud buumist, mille käivitas üleminek klassikaliselt tarbimiselt elamutesse tehtavatele investeeringutele. Kui kaua see soodne kliima kestab, on aga täiesti teadmata. Seda olulisem on muutuda oma teenusevaliku kaudu majandustsüklist võimalikult sõltumatuks.

Teha kõvasti tööd nagu seni

Keill selgitas, et aasta algus oli Roto jaoks ülihea ja juhtis tähelepanu kontserni käibe selgele kahekohalisele kasvule 2021. aasta esimeses kvartalis. Kõik kolm osakonda on piisavalt kasvanud. Ka tulude olukord on jätkanud paranemist. Kuigi aasta jooksul võib oodata kasvutempo aeglustumist, õigustab positiivne hetkeolukord tervikuna hea aasta ootust.

See eeldab siiski, et ei jääda rahule saavutatuga, vaid tehakse kõvasti tööd nagu seni, et säilitada näiteks praegune edumaa tarneaegades. Klientide vajaduste pidev uurimine ja täitmine jääb tegevuskava keskmesse. Lisaks on osakondades vaja mõelda uutele sihtrühmadele ja sellele, kuidas neile digivahendeid kasutades professionaalselt läheneda.

Keill on mures olukorra pärast rahvusvahelistel tooraine- ja logistikaturgudel. Ühest küljest on probleem üha suurem materjalipuudus ja teisest küljest ebapiisav transpordivõimsus. Mõlemad kergitavad hinnataseme äärmiselt kõrgele ja koormavad toimivaid tarneahelaid. Üldiselt on tõenäoline märkimisväärne inflatsioonisuundumus, mis mõjutab ka Roto hinnakujundust.