Skip to main content

Peithinged ja Roto NX

Leinfelden-Echterdingen - (rp) Roto (NT) Designo turuletoomisega 2006. aastal kuulus tootja enda sõnul täielikult peidetud hingepoolte segmendis teerajajate hulka. Nii tollal kui ka praegu on põhisõnum järgmine: kõik detailid jäävad täielikult aknavaltsi sisse ja võimaldavad seega erinevaid esteetilisi profiilivaateid. 14 aastat pärast esmakordset turuletulekut moodustab pidevalt edasi arendatav toode ka koos Roto NX-i tootevaliku komponentidega vormiliselt ja funktsionaalselt ühe veenva terviku. Eraldi koormuse ülekandega oli võimalik kõigi raamimaterjalide puhul saavutada raami mass kuni 150 kg.

Aknatootjad, kes toodavad peidetult ja kes juba kasutavad ka uue põlvkonna pöördkaldsuluseid, saaksid hakkama ilma igasuguste ümberseadistustöödeta. Sama kehtib tootjate kohta, kes seni kasutavad nähtavaid hingi. Designo komponentide täpne sobitamine pöördkald-moodulsüsteemiga vähendab oluliselt paigaldustöö mahtu kuni automaatse raamisuluste paigalduseni. Lisaks on integreeritud kõik pöördkaldsuluse funktsioonid, nagu kallutuslaius ja pöördumispiirang ning avanemispiiraja.

Roto selgitab mõningate näidete varal, kuidas NX-moodulite kasutamine peidetud hingepoole puhul mõjub. Kasutuspiiraja laseb raamil alati samal tasandil raami sisse joosta ja takistab akna allavajumist käepideme poolel. Tugev vedrumehhanism tagab akende ja rõduuste vähese hooldusvajaduse ning pika kasutusea. Selle tagab ka rõduukse snepper tänu oma stabiilsele konstruktsioonile. Lisaomadused: mugav sisseliikumine, suur kandevõime ja lihtsam paigaldus tänu 7 mm kõrguse ühtlustamisele.

Sissemurdmiskindluse klass RC 2 on muu hulgas tagatud nurgahinges oleva hoovakaitse ja T-lukustusega kallutusmehhanismis. V-sulgurtapp on funktsiooni kandev komponent. Seda iseloomustab näiteks kõrguse ja survejõu samaaegne reguleerimine, täpne kõrguse reguleerimine ja tapi vähene liikuvus. Lisaks kompenseerib see rohkem õhuvahe tolerantse ja kiirendab seega elementide paigaldamist.