Skip to main content

Fookuses on üldkasutatavad hooned

Leinfelden-Echterdingen – „Roto konstrueerib sulusetehnoloogiat mööda kasutusargumentide jada järgmiselt: hoone – ruum – avatäide – optimaalne funktsioon“, selgitab Eberhard Mammel, Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH (Roto FTT) tooterakenduse ja sortimenditurunduse valdkonnajuht. Sellise lähenemisviisi lisandväärtuse eksponeerimine on Roto jaoks messi BAU 2023 põhifookuses. „Meie eksponaadid peaksid selle kõigile messikülastajatele esimesest pilgust alates selgeks tegema“. See on ka põhjuseks, miks kõiki suluselahendusi näidati tüüpilistel avatäidetel või konkreetsetes hoone- ja ruumitingimustes.

Ruumide optimeerimine

Messistendil viidatud hotell esindas üldkasutatavat hoonetüüpi. Siin tuleb võrreldes elamuehitusega läheneda ruumikujundusele sageli veel palju ökonoomsemalt, et iga ruutmeeter pinda oleks optimaalselt kasutatav. Seetõttu on hakatud näiteks lükandelemente viimasel ajal aina rohkem kasutama ka koolides ja haiglates.

Ruumisäästlikud lükandelemendid

Lükandsulusega Roto Patio Inowa saab valmistada pea igas suvalises mõõdus lükandaknaid ja -uksi raamikaaluga kuni 400 kg. Tänu uuenduslikule sulusetehnoloogiale saab ka suuri ja raskeid elemente liigutada hõlpsalt ja mugavalt. Raskuse ühtlase jagunemise tagab uus tugev rullikukelk koos harjade ja stabiilsete, kergelt veerevate rullikutega. Käepidemepoolne üles-alla reguleerimise võimalus -1 kuni +3 mm hoolitseb maksimaalse monteerimisvabaduse eest.

Kõikides Inowa kaalukategooriates on spetsiaalne ristisuunaline sulgumine lengiprofiili suhtes „nutika lükandsuluse“ toimimise toimimisprintsiibi aluseks. Mugavust lisavad juurdelisatavad ja kombineeritavad soft-funktsioonid mehaaniliselt juhitud pehmeks pidurdamiseks elemendi avamisel ja sulgemisel. Samuti lisab Patio Inowa kasutamise mugavuskogemusele oma osa uue kuullaagritel tapielemendi kasutamine, mis on saanud hea vastuvõtu osaliseks ka väljaspool hotelle.

Hea disain ka välja avanevatele ustele

Üldkasutatavatel hoonetel kasutatakse väljapoole avanevaid uksi sagedamini kui eluhoonetel. Tootjad, kes sissepoole avanevate uste valmistamisel kasutavad Roto Solid C peithingesid, vajavad lisaks ainult natuke lisa-kinnitusmaterjale ja teistsugust üles-alla reguleerimise moodulit, et toota peaaegu identse hingepoolega ka väljapoole avanevaid uksi. Paigalduses lisab mugavust Solid C hingede FixClick-funktsioon. Seeläbi saab uksed hingedele tõsta kiirelt ja kuuldava klõpsatusega. Üles-alla reguleerimine toimub tsentraalse seadistuspunkti kaudu hõlpsalt.

Üks lahendus iga vajaduse jaoks

Hotellide või büroohoonete fassaadides on tihtipeale kasutatud alumiiniumi. BAU messil Münchenis näidati Roto AluVision tootevaldkonna kolme erilahendust, mis rõhutasid selgelt ehitustarvikute tooja messikontseptsiooni: Roto esindab täit kompetentsi sulusetehnoloogias nii raamimaterjalide, avamistüüpide, ruumide kui hoonetüüpide osas.

Kõiki Münchenis esitletud suluselahendustega saab nüüd tutvuda ka üle veebiplatvormi „Roto City“. Tootelahendusi saab alates tänasest vaadata koos Roto esindajaga virtuaalsel teel, nt veebikoosoleku ajal.