Skip to main content

Sustenabilitate la Roto

Roto privește spre viitor cu încredere și orientat către client și stabilește sustenabilitatea ca un obiectiv strategic important. Din acest motiv, a fost dezvoltată o strategie de sustenabilitate la nivel de grup și integrată în strategia corporativă existentă.

Astfel, viziunea noastră corporativă pe termen lung include ideea de a lua în considerare pe deplin valorile durabile ca bază a acțiunilor noastre antreprenoriale.

Strategia de sustenabilitate

Pe baza viziunii și a strategiei definite, au fost stabilite domenii de acțiune pe termen lung și teme de sustenabilitate, pe care Roto le va implementa și le va lua în considerare în toate activitățile și deciziile viitoare. Prin urmare, Roto va continua să lucreze la măsuri de îmbunătățire constantă a activităților de afaceri durabile.

» Roto profil de sustenabilitate la Integrity Next

Sustenabilitate la Roto

Misiunea de sustenabilitate a grupului Roto

De-a lungul întregului nostru lanț valoric, susținem sustenabilitatea socială și ecologică. În acest sens, acționăm întotdeauna în strânsă cooperare cu clienții și partenerii noștri și, astfel, dezvoltăm soluții durabile de produse și servicii pe piețele noastre.

Putem realiza toate acestea doar împreună cu toți oamenii de la Roto. În acest scop, creăm premisele pentru o transformare durabilă a întregului grup printr-un mediu de lucru apreciativ și atractiv.

Domenii de acțiune

Eforturile grupului Roto de a încorpora tema sustenabilității în operațiunile de zi cu zi se bazează nu numai pe un mediu legislativ în continuă schimbare, ci și pe convingerea importanței ecologice, sociale și economice pe termen lung.

Soluții centrate pe client

Creăm beneficii sustenabile și demonstrabile –  produse sigure pentru producător, client și mediu. Creăm produse cu funcționalitate de lungă durată în domeniul lor de aplicare. Calitatea produsului este asigurată pe tot parcursul procesului de creare a valorii și al ciclului de viață al produsului.

Subiecte importante

Angajați implicați și eficienți

Baza succesului nostru este un mediu de lucru sigur, apreciativ și atractiv, în care promovăm punctele forte individuale și ne dezvoltăm continuu forța de muncă diversă. Procedând astfel, ne angajăm să asigurăm egalitatea de șanse.

Subiecte importante

Protecția globală a climei și a mediului

Dezvoltăm procesele noastre de producție, operaționale și de logistică astfel încât să fie eficiente din punct de vedere energetic într-o manieră specifică și să ne asigurăm că materiile prime pe care le folosim sunt prietenoase cu mediul.
De-a lungul lanțului nostru valoric, ne angajăm să utilizăm și să reciclăm cu atenție resursele și, astfel, să promovăm calea către o economie circulară.

Subiecte importante

Management responsabil

Setul nostru de valori formează baza unui management responsabil. În acest fel, creăm un climat de încredere reciprocă prin transparență și cooperare. Ne angajăm să ne menținem integritatea, să respectăm toate legile aplicabile și standardele etice și să căutăm un dialog continuu cu angajații și furnizorii noștri, pentru a stimula sustenabilitatea în industrie și pentru a satisface nevoile clienților noștri.

Subiecte importante

Progress in the CO2 balance

2022

  • Roto compiles its first Group-wide CO2 balance.
  • Roto plans and implements measures to improve energy sources.

2023

  • Roto optimises and expands the survey internationally.
  • Roto identifies and implements further starting points for reduction.
  • The carbon footprint for 2022 is the base year for Roto's climate target.

2024

  • Roto develops a scientifically based climate target, which is adopted in the second quarter of 2024.
  • Measures to achieve the target are being developed and implemented.

Roto Code of Conduct

Roto se angajează să asigure un management corporativ responsabil și durabil. Managementul nostru se bazează în special pe principiile de conduită ecologică, socială și etică stabilite în prezentul cod de conduită.

În acest sens, ne ghidăm după convenții internaționale, cum ar fi declarația universală a drepturilor omului a Organizației Națiunilor Unite, ghidul privind drepturile copilului și conduita în afaceri, ghidul Organizației Națiunilor Unite privind afacerile și drepturile omului, standardele internaționale de muncă ale Organizației Internaționale a Muncii și pactul global al Organizației Națiunilor Unite, precum și legile și reglementările naționale. 

Principiile noastre stau la baza colaborarii cu partenerii noștri de afaceri, în special cu furnizorii și prestatorii de servicii. În acest sens, luăm în considerare diferitele condiții cadru în care partenerii noștri de afaceri trebuie să își desfășoare activitatea. Vedem provocările speciale cu care se confruntă în special partenerii mai mici. Ne sprijinim partenerii noștri de afaceri să se perfecționeze continuu – acolo unde este necesar – pentru a putea lua în considerare toate principiile noastre.


Subiecte importante Roto Tehnologia ferestrelor și ușilor

Soluții centrate pe client

Environmental declarations

Declarații de mediu pentru produse

Declarațiile de mediu conform ISO 14025 conțin indicatori bazați pe ecobilanț, care descriu care descriu contribuția produselor la efectul de casă verde și la utilizarea resurselor.

Roto Oberflächen

Suprafețe Roto

Protecție în cea mai frumoasă formă

Protecția globală a climei și a mediului

REACh statement

Declarația privind regulamentul REACh

În sensul regulamentului REACh suntem utilizator din aval și, prin urmare, ne aflăm în aceeași poziție ca și clienții noștri.

Management responsabil

Roto company

Roto FTT: Puternic și de încredere din punct de vedere economic

Cum putem contribui la succesul corporativ al clienților noștri și să-i sprijinim în cel mai bun mod posibil în provocările actuale?

Resilient - Dr. Keill

Rezistent: Grupul Roto crește din nou în 2022 comparativ cu anul precedent

Chiar și în al patrulea trimestru al anului 2022, când încrederea consumatorilor a fost la un nivel istoric scăzut și inflația la un nivel istoric ridicat, toate cele trei divizii ale grupului Roto au avut performanțe mai bune decât piața.