Skip to main content

Tanúsítványok és nyilatkozatok

Ügyfeleink és üzleti partnereink bizalma nagyon sokat ér számunkra.
A minőség a Roto számára a következőket jelenti: megbízható és tartós termékek, megbízható nyilatkozatok és szolgáltatások..

  • A minőségirányítás biztosítja, hogy az egész szervezet megfeleljen a vevői követelményeknek, és megbízható nyilatkozatokat tegyen az ügyfél felé.
  • A minőség-ellenőrzés biztosítja termékeink minőségének magas szintjét a funkciónak és az élettartamnak köszönhetően.

Ezen az oldalon minden lényeges információt, igazolást és nyilatkozatot megtalál.

Roto tanúsítványok és nyilatkozatok

Tanúsítványok

A Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH rendszeresen aláveti magát a DIN EN ISO 9001 szerinti független minőségellenőrzési rendszer követelményeinek.
Tanúsítványunk a Roto leinfeldeni, kalsdorfi, velberti, lövői és noginszki telephelyére vonatkozik, és biztosítékot ad arra, hogy a termék és szolgáltatás minősége garantált, hozzáértő kapcsolattartásról van szó, és szigorú ügyfélközpontúságra számíthat.

Ezenkívül a Leinfelden-Echterdingenben található Roto Nemzetközi Technológiai Központ akkreditált ablakok, ajtók és vasalat mechanikai-technológiai vizsgálatainak elvégzésére a DIN EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint..

Környezetvédelmi nyiltakozat

Számos európai országban már évek óta léteznek ISO 14025 szabványnak megfelelő környezetvédelmi nyilatkozatok az építőipari termékekre.

Ezek a nyilatkozatok (EPD – Environmental Product Declarations) környezetvédelmi mérlegen alapuló indexeket tartalmaznak, amelyek leírják, hogy a termékek milyen mértékben járulnak hozzá az üvegházhatáshoz és az erőforrás-felhasználáshoz, valamint a savasodáshoz, túltrágyázáshoz, szmogképződéshez és adott esetben földhasználat, valamint ezeknek az emberekre és az ökoszisztémákra gyakorolt specifikus toxikus hatásai.

A Schloss- und Beschlagindustrie e.V. szakértői Velbertben (Németország) működő szakmai szövetség is nyilatkozatot adott ki termékeinkről egy független intézettel közösen.

REAch-szabályozás

A Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH nyilatkozata az 1907/2006/EK rendeletről, a továbbiakban: REACh:

A REACh értelmében továbbfelhasználók vagyunk, ezért ugyanolyan helyzetben vagyunk, mint ügyfeleink. Gyártási folyamataink során bizonyos vegyi anyagokat használunk, de nem állítunk elő és nem módosítunk semmilyen vegyszert. Az anyagok előzetes regisztrálásának és regisztrálásának kötelezettsége kizárólag az anyagok gyártóit és importőreit terheli.

A REACH 33. cikkének (1) bekezdése kötelezi az olyan termék szállítóját, amely megfelel az 57. cikk egyik kritériumának, és az 59. cikk (1) bekezdése szerint az ECHA jelöltlistáján szereplő anyagot 0,1 tömegszázalékot meghaladó koncentrációban tartalmaz (w/w) a termék vásárlója rendelkezésére bocsátani azokat az információkat, amelyek elegendőek a termék biztonságos használatához, de legalább a kérdéses anyag nevét. Ennek a kötelezettségünknek természetesen a mindenkor hatályos előírásoknak megfelelően eleget teszünk annak érdekében, hogy ügyfeleink számára garantáljuk a minőségi termékeink biztonságos használatát, amit megszoktak..

Az ablak technológiához tartozó bukó-nyíló és toló vasalatainkkal, ajtó technológiánkkal, valamint equipment termék katergóriánkba tartozó E-Tec, kilincs, üvegező alkatrész és zsalugáter termékeinkkel kapcsolatban megerősíthetjük, hogy legjobb tudomásunk szerint ezek a termékek nem tartalmaznak semmilyen anyagot a REACH jelöltlistája 0,1 tömegszázalék (w/w) feletti koncentrációban, az ólom kivételével, CAS-szám: 7439-92-1 EK/listaszám: 231-100-4.

Ablak- és ajtótechnológiai termékeinkben, berendezéseinkben fémötvözeteket dolgozunk fel, amelyek ólomtartalma bizonyos esetekben 0,1 tömeg% feletti (m/w) (lásd a terméklistát). Az ólom, mint ötvözőelem meg van kötve, és nem szabadul fel, ha a terméket rendeltetésszerűen használják. Kérjük, kövesse beszerelési utasításainkat a biztonságos használat érdekében.
Tudomásunk szerint jelenleg nincs olyan információ vagy aggály, amely objektív gondossági és kockázatértékelési kötelezettségünk részeként eseti alapon mintaelemzést igényelne. Az ezzel kapcsolatos újabb megállapításokról, információkról vagy egyéb változásokról természetesen a jogszabályi előírásoknak megfelelően tájékoztatjuk.
Ez a nyilatkozat kizárólag az általunk szállított termékekre vonatkozik. Nem vonatkozik a termékeknek a további feldolgozás részeként történő módosítására.

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH
Termékértékesítés

» REACh - további tudnivalók