Skip to main content

Сталий розвиток Roto

Компанія Roto цілеспрямовано, свідомо та з думкою про клієнта дивиться в майбутнє, роблячи ставку на головну стратегічну ціль - сталий розвиток. Саме з цією метою було розроблено стратегію сталого розвитку для всієї групи Roto, котру і було інтегровано в існуючу корпоративну стратегію.

Таким чином, довгострокове бачення розвитку нашої компанії включає аспект всестороннього впровадження стійких цінностей як основи нашої корпоративної діяльності.

Стратегія сталого розвитку

На основі визначеного бачення та стратегії були визначені довгострокові напрями діяльності та завдання сталого розвитку, котрі Roto планомірно втілюватиме в майбутньому та враховуватиме в усіх заходах та рішеннях. Тому Roto продовжуватиме працювати над заходами для постійного вдосконалення сталої діяльності нашої компанії.

«Профіль сталого розвитку Roto в Integrity Next

Sustainability at Roto

Місія сталого розвитку групи Roto

Ми виступаємо за соціальну та екологічну стабільність у всьому ланцюжку створення вартості. При цьому ми завжди працюємо в тісній співпраці з нашими клієнтами та партнерами, таким чином розробляючи відповідні рішення для продуктів і послуг на наших ринках.

Усього цього можна досягти лише спільно з усіма працівниками Roto. З цією метою ми створюємо умови для стійкої трансформації всієї Групи шляхом створення дружнього та привабливого робочого середовища.

Сфери діяльності

Зусилля Roto Group щодо інтеграції теми сталого розвитку у свою повсякденну діяльність є наслідком не лише того факту, що правове середовище постійно змінюється, але й переконання в його довгостроковій екологічній, соціальній та економічній важливості.

Клієнтоорієнтовані рішення

Ми створюємо стійкі та перевірені переваги – безпечні продукти для виробника, клієнта та навколишнього середовища. Виходячи із сфери їх застосування ми створюємо продукти з перевіреною довговічністю. Якість продукції забезпечується протягом усього процесу створення вартості та життєвого циклу продукції.

Провідні теми

Зацікавлені та ефективні співробітники

Основою нашого успіху є безпечне, доброзичливе та привабливе робоче середовище, в якому ми розвиваємо особисті сильні сторони та постійно розвиваємо наших різноманітних співробітників. Таким чином ми беремо на себе зобов’язання забезпечити рівні можливості.

Провідні теми

Комплексна охорона клімату та навколишнього середовища

Ми розробляємо наші виробничі, операційні та логістичні процеси, спрямовані на енергоефективність і гарантуємо, що сировина, яку ми отримуємо, виробляється з урахуванням вимог до охорони довкілля. У всьому ланцюжку створення вартості ми прагнемо раціонально використовувати та переробляти ресурси, таким чином просуваючи шлях до економіки замкнутого циклу.

Провідні теми

Відповідальне корпоративне управління

Наша система цінностей є основою відповідального бізнесу. Таким чином, завдяки прозорості та співпраці, ми створюємо клімат взаємної довіри. Ми прагнемо чесності, дотримуємося всіх чинних законів і етичних стандартів, і тому прагнемо до постійного діалогу з нашими співробітниками та постачальниками, щоб забезпечити сталість галузі та задовольнити потреби наших клієнтів.

Провідні теми

Кодекс поведінки Roto

Roto прагне до відповідального та сталого корпоративного управління. Він базується, зокрема, на принципах екологічної, соціальної та етичної поведінки, викладених у цьому Кодексі поведінки.

Ми поважаємо такі міжнародні конвенції, як Загальна декларація прав людини ООН, Керівні принципи прав дитини та ділової поведінки, Керівні принципи ООН щодо бізнесу та прав людини, Міжнародні трудові стандарти Міжнародної організації праці та Глобальний договір ООН, а також національні закони та правила.

Наші принципи є основою співпраці з діловими партнерами, зокрема постачальниками матеріалів, комплектуючих та постачальниками послуг. При цьому ми беремо до уваги різні рамкові умови, в яких повинні працювати наші ділові партнери. Ми усвідомлюємо особливі проблеми, з якими стикаються менші партнери. Там, де це необхідно, ми підтримуємо наших ділових партнерів у постійному вдосконаленні - щоб врахувати всі наші принципи.


Основні теми Roto Fenster- und Türtechnologie

Клієнтоорієнтовані рішення

Environmental declarations

Екологічна декларація щодо виробництва

Екологічні декларації відповідно до ISO 14025 містять показники, засновані на оцінці життєвого циклу, які описують внесок продуктів у парнико

Roto Oberflächen

Покриття Roto

Захист у найкращому вигляді

   Зацікавлені та успішні співробітники

Working for Roto

Робота в Roto

Співпраця, заснована на довірі, є запорукою нашого спільного успіху. Тому ми уважно дослухаємось до наших клієнтів. Ми думаємо разом з ними.

Roto benefits

Переваги Roto

Окрім цікавої та відповідальної діяльності ми пропонуємо нашим співробітникам багато інших причин насолоджуватися роботою в Roto і почуват

Комплексна охорона клімату та навколишнього середовища

REACh statement

Заява REACh

Відповідно до регламенту REACh, ми вважаємо себе подальшим користувачем і, отже, перебуваємо в тому ж становищі, що й наші клієнти.

Roto Kalsdorf

Сонячна електростанція на заводі у м. Kalsdorf

Три дахові системи загальною площею 4000 м2 і фотоелектрична система під відкритим небом площею 18 000 м2 забезпечують на повну потужність стіл

Відповідальне корпоративне управління

Roto company

Roto FTT: економічний і надійний

З огляду на поточні виклики, як ми можемо сприяти успіху бізнесу наших клієнтів і підтримувати їх найкращим чином?

Resilient - Dr. Keill

Стійкість: до зовнішніх впливів: Roto Group знову зростає у 2022 році порівняно з попереднім роком

Навіть у четвертому кварталі 2022 року, коли споживча впевненість була історично низькою, а інфляція – високою, усі три підрозділи Roto Group пок