Skip to main content

Roto Campus

Tarptautinė mokymų akademija

Roto Campus moko Roto darbuotojus, taip pat gamintojus, perdirbėjus, architektus ir projektuotojus. Pagrindinis dėmesys skiriamas produktų ir komunikacijos mokymams, siekiant optimizuoti pardavimų ir klientų komunikacijos rezultatus, remiantis gilesniu techniniu Roto produktų supratimu.

Roto apkaustų technologija yra kokybiška ir moderniausia, optimaliai pritaikyta langų ir durų gamintojų, apkaustų pardavėjų ir galutinių klientų poreikiams. Todėl pardavimo kokybė labai priklauso nuo to, kaip suprantamas atskirų gaminių ir jų grupių techninis bei į sprendimus orientuotas funkcionavimas.

Roto Campus

Roto Campus mokymo metodai

Jau daugelį metų Roto Campus naudojami moderniausi žinių perdavimo metodai, papildantys tradicinius seminarus ir susitikimus.

Mokymus sudaro renginiai, kuriuose tiesiogiai dalyvaujama tiek Roto Campus centrinėje būstinėje Leinfeldene-Echterdingene, kur yra nuosavos dirbtuvės, tiek pardavimų rinkose, taip pat elektroninio mokymosi moduliai, mišrusis mokymosi tipas ir tiesioginiai mokymai internetu.
Taigi siekiant optimaliai perteikti turinį ir sutaupyti darbuotojų laiko bei išteklių, Roto Campus naudojami visi šiuolaikinio mokymosi metodai.

Tiesioginis dalyvavimas

Klasikinė asmeninio susitikimo seminarų mažose grupėse forma dažnai užima daug laiko, ją sunku organizuoti. Tačiau asmeninis instruktorių ir dalyvių dalyvavimas turi ypatingų pranašumų pirmiausia dviejose srityse: susipažįstant su gaminiais – juos galima pamatyti, paliesti ir išmėginti, taip pat pardavimo mokymuose, kai asmeniškai bendrauti su klientais mokoma stebint net veido išraišką ir gestus.

Tiesioginius renginius atskirose rinkose valstybine kalba rengia atsakingi treneriai arba naudojamas sinchroninis vertimas.

Elektroninis mokymasis

Roto Campus elektroninio mokymosi moduliai skirti perduoti pagrindinėms žinioms apie gaminius, joms pakartoti ir testams atlikti.

Naudotojai elektroninio mokymosi modulius gali baigti bet kada ir bet kurioje vietoje. Taigi šie mokymosi moduliai yra ypač lankstūs. Pagal poreikius juos galima naudoti mokantis savarankiškai, kad iš anksto gautumėte pagrindinių žinių rengdamiesi tiesioginėms paskaitoms arba po tiesioginių paskaitų, kai norima įgytas žinias pagilinti ir įtvirtinti.

Mišrusis mokymasis

Mišrusis mokymasis - tiesioginių paskaitų ir elektroninio mokymosi derinys, sujungiantis abiejų būdų pranašumus.

Tiesioginiai internetiniai mokymai

Tiesioginiai internetiniai mokymo kursai yra naujausias Roto Campus įgyvendintas projektas. Siauros temos mažose grupėse nagrinėjamos per internetinius seminarus.

Nustatytais laikais iki aštuonių asmenų grupės dalyvauja vaizdo konferencijose, jei reikia, siūlomas sinchroninis vertimas. Mokymo kursą, priklausomai nuo mokymosi turinio apimties, sudaro iki dviejų pamokų po tris valandas. Roto Campus treneriai buvo specialiai išmokyti vesti šiuos tiesioginius internetinius mokymus.

Roto Campus treneriai

Roto Campus branduolį sudaro trenerių iš 16 šalių komanda. Žinias apie gaminius ir pardavimo būdus jie perduoda toliau, atsižvelgdami į kalbinę ir kultūrinę Roto pasaulio įvairovę.

Visi treneriai dalyvauja mokymų programoje, kurią sudaro iki šešių modulių, kad galėtų būti geriausi visose technikos, didaktikos ir pedagogikos srityse.