Skip to main content

Roto tvarumas

Roto, orientuodamasi į klientus, sąmoningai sutelkia dėmesį į ateitį, ir nustato tvarumą kaip svarbų strateginį tikslą. Dėl šios priežasties buvo parengta visos grupės tvarumo strategija, kuri buvo integruota į esamą įmonės strategiją.

Todėl ilgalaikė mūsų įmonės plėtros vizija apima visiško tvarių vertybių integravimo aspektą kaip mūsų įmonės veiklos pagrindą.

Tvarumo strategija

Remiantis šia vizija ir strategija, apibrėžtos ilgalaikės veiklos sritys ir tvarumo temos, kurias Roto įgyvendins ateityje ir į kurias atsižvelgs visose veiklose ir sprendimuose. Todėl Roto ir toliau kurs priemones, skirtas nuolat gerinti mūsų įmonės tvarumą.

» Roto tvarumo profilis Integrity Next

Sustainability at Roto

Roto grupės tvarumo misija

Visoje vertės grandinėje pasisakome už socialinį ir aplinkos tvarumą. Tai darydami mes visada glaudžiai bendradarbiaujame su savo klientais bei partneriais ir taip kuriame tvarius produktų ir paslaugų sprendimus savo rinkose.

Visa tai galime pasiekti tik kartu su visais Roto darbuotojais. Šiuo tikslu sudarome sąlygas tvariai visos įmonių grupės transformacijai, sukurdami draugišką ir patrauklią darbo aplinką.

Veiklos sritys

Roto grupės pastangos integruoti tvarumą į savo kasdienę veiklą grindžiamos ne tik nuolat kintančia teisine aplinka, bet ir jos ilgalaikės ekologinės, socialinės ir ekonominės svarbos suvokimu.

Į klientus orientuoti sprendimai

Kuriame tvarią ir akivaizdžią naudą: saugius produktus gamintojui, klientui ir aplinkai. Kuriame produktus, kurių patvarumas yra įrodytas. Gaminio kokybė užtikrinama per visą vertės kūrimo procesą ir gaminio gyvavimo ciklą.

Pagrindinės temos

Atsidavę ir efektyvūs darbuotojai

Mūsų sėkmės pagrindas yra saugi, draugiška ir patraukli darbo aplinka, kurioje skatiname individualias stipriąsias puses ir nuolat ugdome įvairialypę darbo jėgą. Tokiu būdu esame įsipareigoję užtikrinti lygias galimybes.

Pagrindinės temos

Visapusiška klimato ir aplinkos apsauga

Mes projektuojame savo gamybos, veiklos ir logistikos procesus taip, kad jie tikslingai vartotų energiją ir užtikriname, kad mūsų gaunamos žaliavos būtų gaminamos klimatui ir aplinkai nekenksmingu būdu. Visoje savo vertės grandinėje esame įsipareigoję racionaliai naudoti ir perdirbti išteklius ir taip skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos.

Pagrindinės temos

Atsakingas įmonių valdymas

Mūsų vertybių sistema yra atsakingo verslo pagrindas. Tokiu būdu skaidrumu ir bendradarbiavimu kuriame abipusio pasitikėjimo atmosferą. Esame įsipareigoję išlaikyti sąžiningumą, laikytis visų galiojančių teisės aktų ir etikos standartų, todėl siekiame nuolatinio dialogo su savo darbuotojais ir tiekėjais, kad užtikrintume pramonės tvarumą ir patenkintume klientų poreikius.

Pagrindinės temos

Roto elgesio kodeksas

Roto yra įsipareigojęs atsakingam ir tvariam įmonių valdymui. Mūsų įmonės valdymas visų pirma grindžiamas ekologinio, socialinio ir etinio elgesio principais, išdėstytais šiame elgesio kodekse.

Mes laikomės tarptautinių konvencijų, pvz., Jungtinių Tautų Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos, Vaikų teisių ir verslo elgesio gairių, Jungtinių Tautų verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų, Tarptautinės darbo organizacijos tarptautinių darbo standartų ir Jungtinių Tautų pasaulinio susitarimo, taip pat nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų.

Mūsų principai yra mūsų bendradarbiavimo su verslo partneriais, ypač tiekėjais ir paslaugų teikėjais, pagrindas. Tai darydami atsižvelgiame į skirtingas pagrindines sąlygas, kuriomis turi veikti mūsų verslo partneriai. Matome ypatingus iššūkius, su kuriais susiduria ypač mažesni partneriai. Esant poreikiui, padedame savo verslo partneriams nuolat tobulėti – kad būtų atsižvelgta į visus mūsų principus.


Pagrindinės Roto Fenster- und Türtechnologie temos

Į klientą orientuoti sprendimai

Environmental declarations

Aplinkosaugos deklaracija dėl gamybos

Aplinkosaugos deklaracijose pagal ISO 14025 pateikiami gyvavimo ciklo vertinimu pagrįsti rodikliai, apibūdinantys produktų indėlį į šiltnamio efektą ir išteklių naudojimą.

Roto Oberflächen

Roto gaminių paviršiai

Geriausia apsauga

Atsidavę ir efektyvūs darbuotojai

Working for Roto

Darbas Roto

Pasitikėjimu grindžiamas bendradarbiavimas yra raktas į mūsų abipusę sėkmę. Štai kodėl mes atidžiai klausomės savo klientų. Mes galvojame su jais. Ir mes žvelgiame į ateitį.

Roto benefits

Roto privalumai

Be įdomių atsakomybės sričių, mes siūlome savo darbuotojams daugybę kitų priežasčių mėgautis darbu Roto ir jaustis visiškai kaip namie! Privalumai gali skirtis priklausomai nuo vietovės.

Visapusiška klimato ir aplinkos apsauga

REACh statement

Pareiškimas dėl REACh reglamento

Kaip apibrėžta REACh reglamente, mes laikome save tolesniu naudotoju, todėl esame tokioje pačioje padėtyje kaip ir mūsų klientai.

Roto Kalsdorf

Kalsdorf fotovoltinė sistema

Trys stogo sistemos, kurių bendras plotas yra 4000 kv. m, ir 18 000 kv. m fotovoltinės sistemos atviroje erdvėje tiekia tiek energijos, kiek jos per metus reikia maždaug 800 namų ūkių, kai veikia visu pajėgumu.

Atsakingas bendrovės valdymas

Roto company

Roto FTT: ekonomiška ir patikima

Kaip šiandienos iššūkių akivaizdoje galime prisidėti prie klientų verslo sėkmės ir kuo geriau jiems padėti?

Resilient - Dr. Keill

Atsparumas išorės veiksniams: 2022 m., palyginti su praėjusiais metais, Roto grupė vėl auga

Net 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį, kai vartotojų pasitikėjimas buvo istoriškai žemas, o infliacija - istoriškai aukšta, visi trys Roto Grupės padaliniai pasiekė geresnių rezultatų nei rinka.