Skip to main content

Sertifikatai ir deklaracijos

Mums labai svarbu, kad klientai ir verslo partneriai mumis pasitikėtų.
Patikimi ir patvarūs gaminiai bei paslaugos – tik taip Roto supranta kokybę.

  • Kokybės valdymo skyrius užtikrina, kad klientų reikalavimus įgyvendintų ir patikimus paaiškinimus klientams teiktų visa organizacija.
  • Kokybės užtikrinimo skyrius užtikrina nepriekaištingą gaminių kokybę bei patvarumą.

Visą susijusią informaciją, sertifikatus ir deklaracijas galite rasti šiame puslapyje.

Roto certificates and declarations

Sertifikatai

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH nuolat rūpinasi, kad nepriklausoma kokybės valdymo sistema atitiktų DIN EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus.
Mūsų DQS sertifikatas galioja Roto buveinėse Leinfeldene, Kalsdorfe, Velberte, Lövö bei Noginske ir užtikrina, kad bus išlaikyta visų gaminių ir paslaugų kokybė, kad bendrausite su kompetentingais partneriais ir kad dirbant svarbiausi bus klientų interesai.

Pagaliau Roto Tarptautinis technologijų centras, įkurtas Leinfeldene-Echterdingene, yra pagal DIN EN ISO / IEC 17025: 2005 akredituotas atlikti mechaninius ir technologinius langų, durų ir apkaustų bandymus.

Aplinkosaugos deklaracijos

Įvairiose Europos šalyse kelerius metus pagal ISO 14025 rengiamos statybos gaminių aplinkosaugos deklaracijos.

Šiose deklaracijose (EPD – Environmental Product Declaration) pateikiami aplinkosaugos pėdsako rodikliai, apibūdinantys, kokį poveikį gaminiai daro šiltnamio efektui ir išteklių naudojimui, taip pat rūgštėjimui, per dideliam tręšimui, smogų susidarymui ir, jei svarbu, žemės naudojimui, koks yra jų specifinis toksinis poveikis žmonėms ir ekosistemoms.

Felberte (Vokietijoje) Spynų ir apkaustų pramonės asociacijos ekspertai ir nepriklausomas institutas taip pat deklaravo atitinkamas mūsų gaminių vertes.

REACH reglamentas

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH pareiškimas dėl Reglamento (EB) Nr. 1907/2006, toliau vadinamo REACH reglamentu

Pagal REACH reglamentą save laikome tolesniais naudotojais, todėl esame tokioje pačioje padėtyje kaip klientai. Savo gamybos procesuose naudojame kai kurių cheminių medžiagų, tačiau chemikalų negaminame ir nemodifikuojame. Įpareigojimą vykdyti preliminarią medžiagų registraciją ir medžiagas registruoti turi tik cheminių medžiagų gamintojai ir importuotojai.

REACH reglamento 33 straipsnio 1 dalis įpareigoja gaminio, kuris atitinka 57 straipsnio kriterijus ir kurio sudėtyje yra 59 straipsnio 1 dalyje išvardytų ECHA kandidatų sąraše esančių medžiagų, kai jų koncentracija viršija 0,1 masės procento (masės %), tiekėją medžiagos pirkėjui pateikti pakankamai informacijos, kad medžiaga būtų naudojama saugiai, mažiausiai nurodyti bent jau atitinkamos medžiagos pavadinimą. Žinoma, šią pareigą mes vykdome sąžiningai, kad galėtume garantuoti klientams, jog mūsų aukštos kokybės gaminius jie galės naudoti kaip įprasta saugiai.

Kalbėdami apie langų atidaromųjų ir atverčiamųjų bei stumdomųjų  apkaustų grupę, durų technologijas ir E-Tec įrangą, rankenas, stiklinimo kaladėles ir apkaustus langinėms, patvirtiname, kad, mūsų žiniomis, šiuose gaminiuose nėra medžiagų iš REACH kandidatų sąrašo, kurių koncentracija viršytų 0,1 masės procento (masės %), išskyrus šviną CAS Nr. 7439-92-1 EB / sąrašo Nr. 231-100-4.

Savo langų ir durų gaminiuose bei įrangoje naudojame metalų lydinius, kuriuose kartais gali būti daugiau nei 0,1 masės procento (masės %) švino (žr. Gaminių sąrašą). Švinas yra tvirtai sulydytas kaip legiruojantysis elementas ir naudojant gaminius pagal paskirtį neišsiskiria. Norėdami gaminius naudoti saugiai, laikykitės mūsų montavimo instrukcijų.
Mūsų žiniomis, šiuo metu nėra jokių kitų požymių ar nerimą keliančių problemų, dėl kurių, laikydamiesi savo objektyvios pareigos rūpintis ir įvertinti riziką, turėtume atlikti individualią bandinių analizę. Mes, žinoma, pagal įstatymų nuostatas informuosime jus apie naujus tyrimų rezultatus, gautus duomenis ar kitus pokyčius.
Ši deklaracija susijusi tik su mūsų tiekiamais gaminiais. Jei gaminiai bus perdirbami, ji pakeitimams nebegalios.

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH
Asortimento rinkodara

» Daugiau informacijos apie REACH reglamentą