Skip to main content

Roto'da Sürdürülebilirlik

Roto geleceğe hedefli, bilinçli ve müşteri odaklı bir odaklanma benimser ve sürdürülebilirliği önemli bir stratejik hedef olarak belirler. Bu nedenle, grup çapında bir sürdürülebilirlik stratejisi geliştirilmiş ve mevcut kurumsal stratejiye entegre edilmiştir.

Bu şekilde, uzun vadeli kurumsal vizyonumuz, girişimcilik eylemlerimizin temeli olarak sürdürülebilir değerleri tam olarak göz önünde bulundurma yönünü içerir.


Sürdürülebilirlik stratejisi

Tanımlanan vizyon ve stratejiye dayanarak, Roto'nun gelecekteki tüm faaliyetlerde ve kararlarda özel olarak uygulayacağı ve dikkate alacağı uzun vadeli eylem alanları ve sürdürülebilirlik konuları tanımlanmıştır. Bu nedenle Roto sürdürülebilir kurumsal eylemleri sürekli olarak yürütmek için önlemler üzerinde çalışmaya devam edecektir.

» Roto sustainability profile at Integrity Next

Sustainability at Roto

Roto Group Sürdürülebilirlik Misyonu

Tüm değer zincirimiz boyunca, sosyal ve ekolojik sürdürülebilirliği savunuyoruz. Bunu yaparken, müşterilerimiz ve ortaklarımızla sürekli etkileşim halindeyiz ve böylece pazarlarımızda sürdürülebilir ürün ve hizmet çözümleri geliştiriyoruz.

Tüm bunları ancak Roto'daki tüm insanlarla birlikte başarabiliriz. Bu amaçla, takdir edici ve cazip bir çalışma ortamı ile tüm şirketler grubunun sürdürülebilir dönüşümünün koşullarını yaratıyoruz.

Faaliyet alanları

Roto Group'un sürdürülebilirlik konusunu günlük faaliyetlerine dahil etme çabaları, yalnızca sürekli değişen bir yasal ortam gerçeğine değil, aynı zamanda uzun vadeli ekolojik, sosyal ve ekonomik önemine olan inancına da dayanmaktadır.

Müşteri odaklı çözümler

Sürdürülebilir ve kanıtlanabilir faydalar yaratıyoruz - işlemci, müşteri ve çevre için güvenli ürünler. Uygulama alanlarında, kanıtlanabilir derecede uzun ömürlü ürünler yaratıyoruz. Ürün kalitesi, değer yaratma süreci ve ürün yaşam döngüsü boyunca sağlanır.

Focus topics

Bağlı ve etkili çalışanlar

Başarımızın temeli, bireysel güçlü yönlerimizi teşvik ettiğimiz ve çeşitli işgücümüzü sürekli geliştirdiğimiz güvenli, takdir edici ve çekici bir çalışma ortamıdır. Bunu yaparken, fırsat eşitliğine bağlıyız.

Focus topics

Geniş kapsamlı iklim ve çevre koruma

Üretim, operasyon ve lojistik süreçlerimizi enerji verimli olacak şekilde tasarlıyor, hammaddelerimizin iklim ve çevre dostu bir şekilde üretilmesini sağlıyoruz. 
Değer zincirimiz boyunca, kaynakların dikkatli kullanımına ve geri dönüşümüne bağlıyız ve bu şekilde döngüsel bir ekonomiye giden yolu teşvik ediyoruz.

Focus topics

Bilinçli kurumsal yönetim

Değer çerçevemiz, sorumlu iş uygulamalarının temelini oluşturur. Bu sayede şeffaflık ve işbirliğini sağlayarak karşılıklı güven ortamı yaratıyoruz. Dürüstlüğümüzü korumaya, yürürlükteki tüm yasalara ve etik standartlara uymaya kararlıyız ve bu nedenle sektörde sürdürülebilirliği sağlamak ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle sürekli diyalog kurmaya çalışıyoruz.

Focus topics

Roto Davranış Kuralları

Roto sorumlu ve sürdürülebilir kurumsal yönetime kendini adamıştır. Özellikle, bu Davranış Kurallarında listelenen ekolojik, sosyal ve etik davranış ilkeleri, kurumsal yönetimimizin temelini oluşturmaktadır.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Çocuk Hakları ve İş Ahlakı Rehberi, Birleşmiş Milletler İş ve İnsan Hakları Yol Gösterici İlkeleri, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelerin yanı sıra ulusal yasa ve yönetmelikler tarafından yönlendiriliyoruz.

İlkelerimiz, başta tedarikçi ve hizmet sağlayıcılar olmak üzere iş ortaklarımızla olan işbirliğimizin temelini oluşturmaktadır. İş ortaklarımızın faaliyet göstermesi gereken farklı koşulları dikkate alıyoruz. Özellikle, küçük ortakların karşılaştığı zorlukların farkındayız. İş ortaklarımızı, gerektiğinde, tüm kurumsal yönetim ilkelerimize bağlılıklarını geliştirmek için devam eden çabalarında destekliyoruz.


Focus topics of Roto Window and Door Technology

Customer-centered solutions

Environmental declarations

Environmental declarations for products

The environmental declarations according to ISO 14025 contain indices based on an environmental balance sheet that describe the contribution that the products make to the greenhouse effect and resource use.

Roto Oberflächen

Roto surfaces

Protection in its finest form

Engaged and efficacious employees

Working for Roto

Working for Roto

Reliable cooperation is the key to shared success. This is why we listen carefully to our customers. We think in tandem with them. But we also think ahead.

Roto benefits

Roto benefits

In addition to exciting areas of responsibility, we offer our employees many more reasons to enjoy working at Roto and to feel well all around! Benefits may vary depending on the location.

Wide-ranging climate and environmental protection

REACh statement

Statement on the REACh Regulation

Under REACh, we are a downstream user and are therefore in the same position as our customers.

Roto Kalsdorf

Photovoltaic plant Kalsdorf

Three rooftop systems with a total of 4,000 sqm and an open-space PV system with 18,000 sqm supply as much energy as about 800 households need per year at full capacity.

Conscientious corporate governance

Roto company

Roto FTT: Economically strong and reliable

How can we contribute to the business success of our customers and support them in the best possible way with current challenges?

Resilient - Dr. Keill

Resilient: in 2022, the Roto Group once again grows compared to the previous year

All three divisions in the Roto Group outperformed the market. They even managed this in the fourth quarter of 2022, a period which saw consumer trust plummet to historic lows and inflation skyrocket to unprecedented levels.