Skip to main content

Roto'da Sürdürülebilirlik

Roto geleceğe hedefli, bilinçli ve müşteri odaklı bir odaklanma benimser ve sürdürülebilirliği önemli bir stratejik hedef olarak belirler. Bu nedenle, grup çapında bir sürdürülebilirlik stratejisi geliştirilmiş ve mevcut kurumsal stratejiye entegre edilmiştir.

Bu şekilde, uzun vadeli kurumsal vizyonumuz, girişimcilik eylemlerimizin temeli olarak sürdürülebilir değerleri tam olarak göz önünde bulundurma yönünü içerir.


Sürdürülebilirlik stratejisi

Tanımlanan vizyon ve stratejiye dayanarak, Roto'nun gelecekteki tüm faaliyetlerde ve kararlarda özel olarak uygulayacağı ve dikkate alacağı uzun vadeli eylem alanları ve sürdürülebilirlik konuları tanımlanmıştır. Bu nedenle Roto sürdürülebilir kurumsal eylemleri sürekli olarak yürütmek için önlemler üzerinde çalışmaya devam edecektir.

» Roto sustainability profile at Integrity Next

Roto'da Sürdürülebilirlik

Roto Group Sürdürülebilirlik Misyonu

Tüm değer zincirimiz boyunca, sosyal ve ekolojik sürdürülebilirliği savunuyoruz. Bunu yaparken, müşterilerimiz ve ortaklarımızla sürekli etkileşim halindeyiz ve böylece pazarlarımızda sürdürülebilir ürün ve hizmet çözümleri geliştiriyoruz.

Tüm bunları ancak Roto'daki tüm insanlarla birlikte başarabiliriz. Bu amaçla, takdir edici ve cazip bir çalışma ortamı ile tüm şirketler grubunun sürdürülebilir dönüşümünün koşullarını yaratıyoruz.

Faaliyet alanları

Roto Group'un sürdürülebilirlik konusunu günlük faaliyetlerine dahil etme çabaları, yalnızca sürekli değişen bir yasal ortam gerçeğine değil, aynı zamanda uzun vadeli ekolojik, sosyal ve ekonomik önemine olan inancına da dayanmaktadır.

Müşteri odaklı çözümler

Sürdürülebilir ve kanıtlanabilir faydalar yaratıyoruz - işlemci, müşteri ve çevre için güvenli ürünler. Uygulama alanlarında, kanıtlanabilir derecede uzun ömürlü ürünler yaratıyoruz. Ürün kalitesi, değer yaratma süreci ve ürün yaşam döngüsü boyunca sağlanır.

Focus topics

Bağlı ve etkili çalışanlar

Başarımızın temeli, bireysel güçlü yönlerimizi teşvik ettiğimiz ve çeşitli işgücümüzü sürekli geliştirdiğimiz güvenli, takdir edici ve çekici bir çalışma ortamıdır. Bunu yaparken, fırsat eşitliğine bağlıyız.

Focus topics

Geniş kapsamlı iklim ve çevre koruma

Üretim, operasyon ve lojistik süreçlerimizi enerji verimli olacak şekilde tasarlıyor, hammaddelerimizin iklim ve çevre dostu bir şekilde üretilmesini sağlıyoruz. 
Değer zincirimiz boyunca, kaynakların dikkatli kullanımına ve geri dönüşümüne bağlıyız ve bu şekilde döngüsel bir ekonomiye giden yolu teşvik ediyoruz.

Focus topics

Bilinçli kurumsal yönetim

Değer çerçevemiz, sorumlu iş uygulamalarının temelini oluşturur. Bu sayede şeffaflık ve işbirliğini sağlayarak karşılıklı güven ortamı yaratıyoruz. Dürüstlüğümüzü korumaya, yürürlükteki tüm yasalara ve etik standartlara uymaya kararlıyız ve bu nedenle sektörde sürdürülebilirliği sağlamak ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle sürekli diyalog kurmaya çalışıyoruz.

Focus topics

Progress in the CO2 balance

2022

  • Roto compiles its first Group-wide CO2 balance.
  • Roto plans and implements measures to improve energy sources.

2023

  • Roto optimises and expands the survey internationally.
  • Roto identifies and implements further starting points for reduction.
  • The carbon footprint for 2022 is the base year for Roto's climate target.

2024

  • Roto develops a scientifically based climate target, which is adopted in the second quarter of 2024.
  • Measures to achieve the target are being developed and implemented.

Roto Davranış Kuralları

Roto sorumlu ve sürdürülebilir kurumsal yönetime kendini adamıştır. Özellikle, bu Davranış Kurallarında listelenen ekolojik, sosyal ve etik davranış ilkeleri, kurumsal yönetimimizin temelini oluşturmaktadır.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Çocuk Hakları ve İş Ahlakı Rehberi, Birleşmiş Milletler İş ve İnsan Hakları Yol Gösterici İlkeleri, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelerin yanı sıra ulusal yasa ve yönetmelikler tarafından yönlendiriliyoruz.

İlkelerimiz, başta tedarikçi ve hizmet sağlayıcılar olmak üzere iş ortaklarımızla olan işbirliğimizin temelini oluşturmaktadır. İş ortaklarımızın faaliyet göstermesi gereken farklı koşulları dikkate alıyoruz. Özellikle, küçük ortakların karşılaştığı zorlukların farkındayız. İş ortaklarımızı, gerektiğinde, tüm kurumsal yönetim ilkelerimize bağlılıklarını geliştirmek için devam eden çabalarında destekliyoruz.


Roto Pencere ve Kapı Teknolojisinin Odak Konuları

Müşteri odaklı çözümler

Environmental declarations

Ürünler için çevresel beyanlar

ISO 14025'e göre çevre beyanları, ürünlerin sera etkisine ve kaynak kullanımına yaptığı katkıyı tanımlayan bir çevre bilançosuna dayalı endeksler içerir.

Roto Oberflächen

Roto yüzeyleri

En iyi haliyle koruma

Bağlı ve etkili çalışanlar

 Roto için çalışmak

Roto için çalışmak

Güvenilir işbirliği, ortak başarının anahtarıdır. Bu nedenle müşterilerimizi dikkatle dinliyoruz. Onlarla birlikte düşünüyoruz. Ama aynı zamanda ileriyi de düşünüyoruz.

Roto benefits

Roto'nun faydaları

Heyecan verici sorumluluk alanlarına ek olarak, çalışanlarımıza Roto'da çalışmaktan keyif almaları ve kendilerini iyi hissetmeleri için daha birçok neden sunuyoruz! Avantajlar konuma bağlı olarak değişebilir.

Geniş kapsamlı iklim ve çevre koruması

REACh statement

REACh Tüzüğüne İlişkin Açıklama

REACh kapsamında, bir alt kullanıcıyız ve bu nedenle müşterilerimizle aynı konumdayız.

Roto Kalsdorf

Kalsdorf fotovoltaik tesisi

Toplam 4.000 m²'lik üç çatı sistemi ve 18.000 m²'lik bir açık alan PV sistemi, tam kapasiteyle yılda yaklaşık 800 hanenin ihtiyaç duyduğu kadar enerji sağlıyor.

Bilinçli kurumsal yönetim

Roto company

Roto FTT: Ekonomik olarak güçlü ve güvenilir

Müşterilerimizin iş başarısına nasıl katkıda bulunabilir ve mevcut zorluklarla onları mümkün olan en iyi şekilde nasıl destekleyebiliriz?

Resilient - Dr. Keill

Dirençli: 2022'de Roto Group bir önceki yıla göre bir kez daha büyüyor

Roto Group'taki üç bölüm de piyasadan daha iyi performans gösterdi. Hatta bunu, tüketici güveninin tarihi düşük seviyelere düştüğü ve enflasyonun benzeri görülmemiş seviyelere fırladığı bir dönem olan 2022'nin dördüncü çeyreğin