Skip to main content

Roto'da Sürdürülebilirlik

Roto geleceğe hedefli, bilinçli ve müşteri odaklı bir odaklanma benimser ve sürdürülebilirliği önemli bir stratejik hedef olarak belirler. Bu nedenle, grup çapında bir sürdürülebilirlik stratejisi geliştirilmiş ve mevcut kurumsal stratejiye entegre edilmiştir.

Bu şekilde, uzun vadeli kurumsal vizyonumuz, girişimcilik eylemlerimizin temeli olarak sürdürülebilir değerleri tam olarak göz önünde bulundurma yönünü içerir.


Sürdürülebilirlik stratejisi

Tanımlanan vizyon ve stratejiye dayanarak, Roto'nun gelecekteki tüm faaliyetlerde ve kararlarda özel olarak uygulayacağı ve dikkate alacağı uzun vadeli eylem alanları ve sürdürülebilirlik konuları tanımlanmıştır. Bu nedenle Roto sürdürülebilir kurumsal eylemleri sürekli olarak yürütmek için önlemler üzerinde çalışmaya devam edecektir.

» Sustainability profile at Integrity Next

Sustainability at Roto

Roto Group Sürdürülebilirlik Misyonu

Tüm değer zincirimiz boyunca, sosyal ve ekolojik sürdürülebilirliği savunuyoruz. Bunu yaparken, müşterilerimiz ve ortaklarımızla sürekli etkileşim halindeyiz ve böylece pazarlarımızda sürdürülebilir ürün ve hizmet çözümleri geliştiriyoruz.

Tüm bunları ancak Roto'daki tüm insanlarla birlikte başarabiliriz. Bu amaçla, takdir edici ve cazip bir çalışma ortamı ile tüm şirketler grubunun sürdürülebilir dönüşümünün koşullarını yaratıyoruz.

Faaliyet alanları

Roto Group'un sürdürülebilirlik konusunu günlük faaliyetlerine dahil etme çabaları, yalnızca sürekli değişen bir yasal ortam gerçeğine değil, aynı zamanda uzun vadeli ekolojik, sosyal ve ekonomik önemine olan inancına da dayanmaktadır.

Sürdürülebilir ve kanıtlanabilir faydalar yaratıyoruz - işlemci, müşteri ve çevre için güvenli ürünler. Uygulama alanlarında, kanıtlanabilir derecede uzun ömürlü ürünler yaratıyoruz. Ürün kalitesi, değer yaratma süreci ve ürün yaşam döngüsü boyunca sağlanır.

Ürünler için çevresel deklerasyonlar

Başarımızın temeli, bireysel güçlü yönlerimizi teşvik ettiğimiz ve çeşitli işgücümüzü sürekli geliştirdiğimiz güvenli, takdir edici ve çekici bir çalışma ortamıdır. Bunu yaparken, fırsat eşitliğine bağlıyız.

Üretim, operasyon ve lojistik süreçlerimizi enerji verimli olacak şekilde tasarlıyor, hammaddelerimizin iklim ve çevre dostu bir şekilde üretilmesini sağlıyoruz. 
Değer zincirimiz boyunca, kaynakların dikkatli kullanımına ve geri dönüşümüne bağlıyız ve bu şekilde döngüsel bir ekonomiye giden yolu teşvik ediyoruz.

REACh Yönetmeliğine ilişkin açıklama 

Değer çerçevemiz, sorumlu iş uygulamalarının temelini oluşturur. Bu sayede şeffaflık ve işbirliğini sağlayarak karşılıklı güven ortamı yaratıyoruz. Dürüstlüğümüzü korumaya, yürürlükteki tüm yasalara ve etik standartlara uymaya kararlıyız ve bu nedenle sektörde sürdürülebilirliği sağlamak ve müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle sürekli diyalog kurmaya çalışıyoruz.

Roto Davranış Kuralları

Roto Davranış Kuralları

Roto sorumlu ve sürdürülebilir kurumsal yönetime kendini adamıştır. Özellikle, bu Davranış Kurallarında listelenen ekolojik, sosyal ve etik davranış ilkeleri, kurumsal yönetimimizin temelini oluşturmaktadır.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Çocuk Hakları ve İş Ahlakı Rehberi, Birleşmiş Milletler İş ve İnsan Hakları Yol Gösterici İlkeleri, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelerin yanı sıra ulusal yasa ve yönetmelikler tarafından yönlendiriliyoruz.

İlkelerimiz, başta tedarikçi ve hizmet sağlayıcılar olmak üzere iş ortaklarımızla olan işbirliğimizin temelini oluşturmaktadır. İş ortaklarımızın faaliyet göstermesi gereken farklı koşulları dikkate alıyoruz. Özellikle, küçük ortakların karşılaştığı zorlukların farkındayız. İş ortaklarımızı, gerektiğinde, tüm kurumsal yönetim ilkelerimize bağlılıklarını geliştirmek için devam eden çabalarında destekliyoruz.