Sliding Sliding Roto Patio Life
  • 400 kg'a kadar büyük sürme kapılar ile komforlu kullanım

    400 kg'a kadar büyük sürme kapılar ile komforlu kullanım

Roto Patio Life › Varyasyonlar

Varyasyonlar

Sizlere pencere kanadı varyasyonları düzenlemesinde esnek ve bireysel tasarım seçenekleri sunuyoruz „Kaldır&Sür”- Sürme sistemi.

  • Esnek iç tasarım için çok parçalı aksesuarları kısmen duvar cephelerine konumlandırılabilir
  • Çift kayar kanatlı tasarım versiyonu D ve F: Tamamen geri çekilebilir kolları her iki tarafta kanatların esnek açılımını sağlar. (Bkz. Grafik)
Patio Life Ausführungsvarianten
Voll versenkbarer Griff für Schema D und F
Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST