Drive&Control Drive&Control Roto E-Tec Control
  • Contact elements for security technology and room climate

    Contact elements for security technology and room climate

Roto E-Tec Control › DAS

Roto E-Tec Control DAS

Soğutma Kontrolü

Roto E-Tec Control DAS soğutma kontrolü Roto E-Tec Control MTS ile bağlantılı olarak soğutma fanlarını kontrol eder.

Açık ateşte, örneğin. şömine, gazlı ısıtma sistemleri gibi, mutfak aspiratörleri sadece pencere açıkken açık konumda olabilir. Eğer kapalıysa, DAS otomatik olarak güç kaynağını keser ve karbon monoksitten oluşabilecek olası bir tehlikeyi engeller.

Map Locations

Roto Division FTT

      Roto Division DST