T&T_1A Roto PN Topswing

Roto PN Yatay Açýlým

Dýţa açýlan pencereler için Yatay Açýlým donanýmý

 

Avantajlarý

 • Münferit bileţen gruplarý olarak tasarlanan makas ve yataklarý sayesinde çerçeve ve kanat ayrý olarak monte edilebilir
 • Pencere önündeki alanlar (örn. pencere pervazý), dýţa açýlýr kanat sayesinde pencere açýkken bile herhangi bir kýsýtlama olmadan kullanýlabilir
 • Dýţa açýlýr kenar sayesinde özellikle rüzgar basýncý altýnda daha iyi yalýtýlmýţ pencereler (örn. deniz kenarýnda)
 • underline_1

Roto PN Yatay Açýlým

Dýţa açýlan pencereler için Yatay Açýlým donanýmý

 

Özellikleri

 • Makas sistemi (friction-stay) sayesinde menteţesiz açýlým donanýmý
  • Tamamen dönebilir pencere kanadý
  • Ayrý olarak monte edilebilir çerçeve ve kanatlar
  • Ýyi ve dayanýklý kayma özellikleri için kompozit malzemeden yapýlma sentetik sürgüler
Map Locations

Roto Division FTT

   Roto Division DST